• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • BelgiĆ« en Duitsland gaan tellerstanden auto's uitwisselen

  26 oktober 2016

  Er is veel fraude geconstateerd met tellerstanden van auto's die uit Belgie worden geïmporteerd. Nederland en België gaan nu gegevens uitwisselen van tellerstanden van in Nederland (RDW) respectievelijk België (Car-Pass) geregistreerde auto's. Tellerfraude zou binnen de EU tot een totale schade leiden van 5,6 miljard euro per jaar. Bij de invoer van Nederland naar België blijkt in 20% van de gevallen de teller met gemiddeld 110.000 kilometer te zijn teruggedraaid.

  Bron: Nieuwsbericht Ministerie infrastructuur en milieu van 19 oktober 2016.

  Lees meer...
 • Kamervragen over Belastingplannen 2017 beantwoord

  25 oktober 2016

  Wiebes heeft vele Kamervragen beantwoord over de belastingplannen voor 2017. Er zijn veel vragen gesteld over de internationale gevolgen van de plannen. Er zijn ook vragen over de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, de 30%-regeling en interneteconomie beantwoord. De voor grensoverschrijdend werken belangrijke onderwerpen waarover vragen zijn beantwoord, zijn onder meer beloningen bestuurders en commissarissen, verleggingsregeling, uitfaseren pensioen eigen beheer, start-ups en de drukvergelijking bij de teruggaaf dividendbelasting. Een overzicht van alle antwoorden vindt u bij lees meer.

  Bron: rijksoverheid.nl

  Lees meer...
 • Inschrijving gastouder in het register buitenlandse kinderopvang is verplicht

  24 oktober 2016

  Het formulier voor de 'inschrijving van een gastouder in het register buitenlandse kinderopvang' is gepubliceerd. Een van de voorwaarden voor een kinderopvangtoeslag is dat als een kind naar een buitenlandse kinderopvang gaat, de kinderopvang moet zijn ingeschreven in het register buitenlandse kinderopvang. Dit geldt voor dagopvang en buitenschoolse opvang in een kindercentrum en voor opvang bij een gastouder. 

  Bron: www.rijksoverheid.nl

  Lees meer...
 • Over revisierente mag belastingrente worden berekend

  22 oktober 2016

  Een emigratie en het bezit van oudedagsvoorzieningen, zoals pensioen en lijfrenten komt veelvuldig voor. Bij de emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd ter zake van het pensioen en de lijfrente. Ook afkoop in het buitenland van in Nederland fiscaal gefacilieerde producten komt regelmatig aan de orde. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat als ter zake van een afkoop revisierente verschuldigd is ook over de revisierente belastingrente in rekening mag worden gebracht. Als Nederland bij een afkoop in het buitenland heffingsrecht heeft, zal daar rekening mee moeten worden gehouden. In de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is ook vrijwel altijd revisierente begrepen. Daar kan echter geen belastingrente over in rekening worden gebracht.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 september 2016, nr. BRE-16_1331.

  Lees meer...
 • Monumentenaftrek ook zonder gebruik te maken van keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

  20 oktober 2016

  Belanghebbende woont in Duitsland en bezit in 2008 en 2009 Nederland een monument en doet giften aan Nederlandse goede doelen. In zijn aangifte IB/PVV geeft hij aan gebruik te willen maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. De rechtbank is van mening dat ook zonder gebruik te maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen recht bestaat op de volledige monumentenaftrek. Het recht op aftrek volgt rechtstreeks uit het primaire Unierecht, ongeacht of van het keuzerecht gebruik wordt gemaakt. Om van de giftenaftrek gebruik te kunnen maken moet hij wel gebruik maken van het keuzerecht. Verder wilde belanghebbende het 'restant persoonsgebonden aftrek' enkel op zijn in Nederland belaste inkomsten in mindering brengen en niet op zijn Duitse inkomsten, die belanghebbende moest aangeven, omdat hij gebruik maakte van het keuzerecht. Op dat punt kreeg belanghebbende ongelijk. 

  Bron: Rechtbank, 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5330

  Lees meer...