• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Hoe krijg je een verblijfsvergunning voor een in Nederland geboren kind?

  22 oktober 2017

   De IND heeft op de website beschreven hoe voor kinderen geboren in Nederland, een verblijfsvergunning aangevraagd moet worden. De voorwaarden voor de verblijfsvergunning staan vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ouders uit de EU/EER en Zwitserland, Turkije en derde-landen. Ook is vermeld wat er moet gebeuren na de aanvraag van de verblijfsvergunning.

  Bron: www.IND.nl 

  Lees meer...
 • Besluit over looninkomsten uit de Golfstaten uitgelegd

  20 oktober 2017

   Het besluit van 7 september 2017 over de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit de Golfstaten heeft in de vakliteratuur veel vragen opgeroepen. Staatssecretaris Wiebes legt de Tweede Kamer uit waarom hij het besluit heeft genomen.

  Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, nr. 2017-0000018560 

  Lees meer...
 • Naheffingsaanslag MRB met 50% boete is terecht

  19 oktober 2017

  Twee waarnemingen dat een inwoner van Maastricht in een auto met Duits kenteken rijdt, is onvoldoende om aannemelijk te maken dat de auto hoofdzakelijk op het Nederlandse grondgebied duurzaam wordt gebruikt. Door diverse tegenstrijdigheden en een waarneming enkele maanden later is de naheffingsaanslag MRB met een boete van 50% toch terecht.

  Bron: Hoge Raad, 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2508

  Lees meer...
 • Nieuwe auto is na 1566 km gebruikte auto

  18 oktober 2017

  Belanghebbende koopt een auto in Hongarije en rijdt de auto zelf 1566 km naar Nederland. Er is bij registratie voor de BPM in Nederland sprake van een gebruikte auto. Daarmee bestaat recht op een vermindering van de verschuldigde BPM.

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:5756

  Lees meer...
 • Kamer stelt vragen over Belastingplannen 2018 en verdrag met Duitsland

  17 oktober 2017

  De vaste Kamercommissie van Financiën heeft vragen geteld n.a.v. het wetsvoorstel Belastingplan 2018 en Overige fiscale maatregelen 2018. De vragen betreffende het grensoverschrijdend werken, gaan vooral over de beperking van de toepassing van de heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen. De SP maakt van de gelegenheid gebruik om vervolgvragen te stellen over de uitwerking van het belastingverdrag met Duitsland voor in Nederland wonende gepensioneerden met een Duitse Rente.

  Bron: Tweede Kamer, 12 oktober 2017 

  Lees meer...