De 30%-regeling in NL en expatregeling in België

Tijd: 09.30 - 15.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-bewijsregel er uit voor expats die naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Hoe dient de 30%-bewijsregel te worden toegepast? Alles over de huidige 30%-bewijsregel en de relevante jurisprudentie. Met ook speciale aandacht voor de regeling die per 1/1/2022 het Belgische expat-statuut vervangt.

 • Omschrijving Open or Close

  Voor u als werkgever of fiscaal dienstverlener is in Nederland het voorbereiden en indienen van een verzoek 30%-bewijsregel voor ingekomen werknemers niet altijd een pretje. Bij de voorbereiding zullen er ongetwijfeld vragen opkomen. Uw vragen zullen in deze cursus worden beantwoord. Aan de hand van een eenvoudig stappenplan met ja- en nee-vragen wordt u wegwijs gemaakt in de materie van de 30%-bewijsregel. Van aanwerving tot de kortingsregeling, alle facetten komen aan bod. Daarbij zal er met u worden gekeken naar de toepassing van de 30%-bewijsregel. Na deze cursus zult u in staat zijn een redelijke inschatting te maken of uw werknemer respectievelijk client recht heeft op de toepassing van de 30%-bewijsregel en hoe u deze dient toe te passen.

  Tijdens dit seminar bespreken we wat Nederland betreft ondermeer de volgende punten:

  • Expatregeling sedert 1 januari 2012 (alle elementen)
  • Jurisprudentie m.b.t. de regeling
  • Extraterritoriale kosten en de Werkkostenregeling
  • Schoolgelden internationale scholen
  • Partiële buitenlandse belastingplicht
  • Aanvraagprocedure
  • Toepassing van de 30%-bewijsregel

  Daarnaast gaan we apart in op de wijzigingen in België, die al op 1 januari 2022 in werking zouden moeten treden. De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over de invoering van een nieuw wettelijk kader voor inkomende belastingplichtigen en onderzoekers. Dit nieuwe belastingstelsel zal het oude fiscaal statuut voor buitenlandse kaderleden (het zgn. “expat-statuut”) vervangen. De regeling zal worden opgenomen in de “Programmawet”.
  In België geldt al jaren een bijzonder fiscaal statuut voor bepaalde buitenlandse werknemers en bestuurders die tijdelijk in België werken voor een Belgische vennootschap die deel uitmaakt van een internationale groep. Het voordeel hiervan is dat buitenlandse kaderleden door de fiscus fictief als ‘niet-inwoners’ worden beschouwd. Daarom zijn zij alleen belastbaar in België op hun inkomsten van Belgische oorsprong. Zij zijn niet belastbaar in België op het gedeelte van hun bezoldiging dat overeenstemt met in het buitenland geleverde prestaties. Daarnaast worden expats niet belast op terugbetalingen van bepaalde uitzonderlijke kosten die te maken hebben met de uitzending naar België, met een maximum van euro 11.250 en euro 29.750.
  De nieuwe regeling zal door de Programmawet worden opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen en zal meer zekerheid bieden dan de oude louter administratieve regeling. We bespreken de oude en nieuwe regelingen en gaan in op de gevolgen van de wijzigingen.

  Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en die mag u ook vooraf per mail aanleveren (info@grensoverschrijdendwerken.nl).

 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens deze studiedag zijn Steven Phoa en Mieke Vanden Poel

  Steven Phoa is werkzaam als fiscalist loonheffingen internationaal bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland te Heerlen. Hij is als specialist binnen de Belastingdienst nauw betrokken bij het gehele proces van de 30%-bewijsregel.

  Mieke Vanden Poel is juriste sociaal-fiscaal recht en is werkzaam als Manager Tax bij Van Havermaet, te Hasselt, België.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  De 30% regeling in Nederland (docent: Steven Phoa)

  - Relevante wet- en regelgeving
  - Hoofdregel: ETK
  - Een terugblik in het verleden
  - Stappenplan 30%

  • Stap 1: werknemer
  • Stap 2: aanwerving

  10.30 uur  Pauze

  10.45 uur  vervolg De 30% regeling in Nederland

  - Stappenplan 30%

  • Stap 3: 150 km-criterium
  • Stap 4: specifieke deskundigheid
  • Stap 5: indiening tijdig en gezamenlijk verzoek & bepalen maximale looptijd bewijsregel

  - Update laatste stand van zaken: de eerste periode na de verkorting van de looptijd

  • Stap 6: kortingsregeling
  • Stap 7: einde looptijd bewijsregel
  • Gepromoveerden
  • Wisseling van werkgever

  - De grondslag van de 30%-bewijsregel
  - Hoe dien ik een compleet resp. volledig verzoek in?
  - De partieel buitenlandse belastingplicht
  - Schoolgelden voor internationale scholen
  - Eindcasus 30%

  12.00 uur  Lunchpauze

  12.45 uur  De (wijzigingen in) de Belgische expatregeling (docent: Mieke Vanden Poel)

  - Voormalig fiscaal statuut buitenlandse kaderleden (expat-statuut)

  • Circulaire 8/8/1983
  • Voorwaarden
  •       Werknemers (nationaliteit, functie, aanwerving vanuit het buitenland, tijdelijk?)
  •       Werkgevers (Belgische onderneming behorend tot internationale groep, controle- en/of coördinatiekantoor, wetenschappelijke onderzoekscentra en laboratoria)
  • Aanvraagprocedure
  • Voordelen
  •      Fictie niet-inwoner
  •      Buitenlandse reisdagen niet belastbaar in België
  •      Kosten eigen aan de werkgever

  - Nieuwe regeling vanaf 01.01.2022 voor “ingekomen belastingplichtigen” en “onderzoekers”

  • Wetgeving
  • Voorwaarden
  •      Beoogde werkgevers en vennootschappen
  •      Afwezigheid van een band met België
  •      Minimumbezoldiging
  •      Kwalificatie als “onderzoeker”
  • Aanvraagprocedure
  • Voordelen
  •      30%-regeling
  •      Andere kosten eigen aan de werkgever
  • Maximale toepassingsperiode

  - Inwerkingtreding en overgangsregeling

  14.15 uur  Vergelijking NL-Belgische regeling en vragenronde

  15.00 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Deze studieochtend is bedoeld voor medewerkers en adviseurs van bedrijven (grote of kleine) die regelmatig werknemers naar het buitenland uitzenden of juist buitenlandse werknemers naar Nederland halen. Dus voor:

  • HR-managers
  • Personeel- en organisatieadviseurs
  • Fiscalisten/belastingadviseurs
  • Advocaten
  • Arbeidsrechtjuristen
  • Loon- en salarisadministrateurs
  • Accountants
  • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Emigratiebegeleiders
  • etc.
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 15 maart 2022, 09.30 - 15.00 uur.

  Locatie
  Kasteel Woerden
  Kasteel 3
  3441 BZ Woerden

  Kasteel Woerden bevindt zich op slechts vijf minuten met de auto vanaf de A12 afrit Woerden en op enkele minuten lopen vanaf NS station Woerden. Parkeren is mogelijk op het eigen parkeerterrein achter het kasteel (kosteloos), loop dan om de slotgracht naar de ingang.

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 435,- (excl. btw). Dit is inclusief handouts, koffie/thee, lunch en parkeren. U ontvangt tevoren een factuur.

  PEs2021 25

  PE-punten (geef gewenste punten s.v.p. aan op uw inschrijfformulier):
  NIRPA/RPP: ca. 42 punten in aanvraag
  RB: 4 punten fiscaal
  NOB: 4 punten (vaktechnisch). Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ook het aantal uren is vermeld.
  NOvA: 4 punten (PO). Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NBA: 4 punten. Accountants kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOAB: punten alleen op verzoek

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u € 100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.