Aldijana Dedic

Aldijana Dedic

14-01-2024

De kennismigrantenregeling en de 30%-regeling in 2024

Auteurs: Aldijana Dedic en Setenay Gölpunar, werkzaam bij EY in Rotterdam (aldijana.dedic@nl.ey.com) en (setenay.golpunar@nl.ey.com)

Om gebruik te mogen maken van zowel de kennismigrantenregeling als de 30%-regeling, dient te worden voldaan aan specifieke criteria, waaronder een salarisnorm. Met ingang van 1 januari 2024 is de salarisnorm voor de kennismigrantenregeling gewijzigd. Daarnaast vinden er significante wijzigingen plaats aan de 30%-regeling. In dit artikel informeren wij jullie over de wijzigingen en aandachtspunten inzake beide regelingen voor 2024.

28-10-2023

De Europese Blauwe Kaart: implementatie van nieuwe criteria

Auteur: Aldijana Dedic, Senior Consultant Global Immigration, EY People Advisory Services (aldijana.dedic@nl.ey.com)

Werknemers met een niet-EU nationaliteit kunnen in Nederland wonen en werken op basis van de EU Blue Card, die sinds 2009 van kracht is. Echter wordt er in de praktijk slechts op geringe schaal gebruik gemaakt van dit type vergunning. Veel meer in trek is de (nationale) kennismigrantenregeling, mede om de gunstigere salariscriteria. De Europese Commissie heeft in 2016 een voorstel ingediend tot herziening van de Blue Card, dat in 2021 na jarenlange onderhandelingen is aangenomen. De implementatie in nationaal recht dient plaats te vinden voor 18 november 2023. Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd hoogopgeleid talent naar de EU te trekken en te behouden en een gelijk speelveld te creëren.

10-01-2023

De kennismigrantenregeling en 30%-regeling in 2023

Auteurs: Aldijana Dedic en Rahul Dayala, respectievelijk werkzaam bij EY in Rotterdam (aldijana.dedic@nl.ey.com) en bij EY in Amsterdam (rahul.dayala@nl.ey.com)

De kennismigrantenregeling en de 30%-regeling kennen beide een salarisnorm waaraan moet worden voldaan om van de regelingen gebruik te kunnen maken. Met ingang van 1 januari 2023 is de salarisnorm voor beide regelingen gewijzigd. In dit artikel informeren wij jullie over de wijzigingen en aandachtspunten inzake de kennismigrantenregeling en 30%-regeling voor 2023.

08-12-2022

Wat te verwachten in 2023 bij de inwerkingtreding van het ETIAS?

Auteur: Aldijana Dedic, werkzaam bij EY als Senior Global Immigration Consultant (aldijana.dedic@nl.ey.com)

In 2016 heeft de Europese Commissie al een voorstel ingediend om veiligheidscontroles rondom reizigers die niet visumplichtig zijn centraal te organiseren in een Europees IT systeem, het zogenaamde ETIAS. Momenteel mogen 62 nationaliteiten zonder (Schengen)visum het gebied inreizen. Het ETIAS maakt het mogelijk om persoons- en reisgegevens van deze niet-visumplichtige reizigers vooraf te screenen. Met als bedoeling een betere risicoafweging te kunnen maken en efficiëntere reisbewegingen naar het Schengengebied te faciliteren. In oktober 2018 is de oprichting van het ETIAS formeel aangenomen. Het systeem wordt nu naar verwachting eind 2023 operationeel. Wat is het belang van deze ontwikkeling in de praktijk?