Carlo Douven

Carlo Douven

26-02-2024

Ook 30%-er kan kiezen om lucratief belang niet te belasten als ROW

W maakt gebruik van de 30%-regeling en heeft een lucratief belang. W maakt gebruik van de partiële buitenlandse belastingplicht en kiest er voor om de voordelen uit het lucratief belang niet als ROW te laten belasten, maar (onbelast) in box 2 te genieten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:60

23-02-2024

Vergelijkend overzicht regelgeving arbeidsmigranten

Gepubliceerd is een vergelijkend naslagwerk (barrièremodel) van bevoegdheden, relevante instanties en regelgeving in België, Nederland en Noordrijn-Westfalen over de huisvesting en tewerkstelling van arbeidsmigranten.

Bron: EURIEC, 21 november 2023

22-02-2024

Portugese NHR-regime belemmert niet verdragsinwonerschap

K woont in Portugal en is daar een 'residente não habitual of non-habitual resident' (NHR-regime). Ten gevolge daarvan belast K Portugal lager dan reguliere inwoners van Portugal. Voor de toepassing van het belastingverdrag is P inwoner van Portugal.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 februari 2024

21-02-2024

Maximaal 15%-bronheffing verrekenbaar op dividenden

P ontvangt dividenden uit Zwitserland en Italië. Op grond van de belastingverdragen met beide landen mag P maximaal 15% bronheffing verrekenen. Het maakt daarbij niet uit dat de feitelijke bronheffing hoger is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9660

19-02-2024

Nog geen concrete fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Er zijn nog geen concrete uitzichten op fiscale afspraken met Duitsland en België over het thuiswerken van grenswerkers. De hoop is gevestigd op afspraken in EU- en OESO-verband. De Belgische regering heeft dit als voorzitter van de Raad van de EU geagendeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 februari 2024

20-02-2024

Substantieel werken in woonland en werken in derde-landen?

W woont in Duitsland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt geen substantieel (< 25%) deel in zijn woonland. De Duitse rechter vraagt het Hof van Justitie EU of bij de bepaling van het substantieel deel, werken in een derde land meetelt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 december 2023, C-743/23.

16-02-2024

Indienen verkeerde, niet uitgereikte, biljet leidt tot verzuimboete

Aan Y is een aangiftebiljet uitgereikt voor niet-inwoners. Y levert een biljet in voor inwoners. Na contact tussen Y en de inspecteur heeft Y geen ander biljet ingediend. De opgelegde ambtshalve aanslag en de verzuimboete zijn juist.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:330

15-02-2024

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

14-02-2024

Overgangsrecht 30%-regeling en wisseling werkgever

Als een werknemer met de 30%-regeling gewisseld is van werkgever en enige tijd niet gewerkt heeft, is geen sprake van een onderbreking voor het overgangsrecht van toepassing voor de aftopping en versobering van de 30%-regeling en de afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

13-02-2024

Bijbaantje leidt tot verlies recht op 30%-regeling

W verblijft tijdelijk om studieredenen in Nederland. Na de studie neemt W een bijbaantje. Een dag later gaat zij een andere arbeidsovereenkomst aan en verzoekt toepassing van de 30%-regeling. De bijbaan staat aan de toepassing van de 30%-regeling in de weg.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2024:179