30procentregeling

Tweede Kamer versobert 30%-regeling verder

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2023

De 30%-regeling wordt versoberd per 2024. De 30%-vergoeding kan nog maar 20 maanden toegepast worden. Daarna nog 20 maanden 20% en daarna 20 maanden 10%. De partiële buitenlandse belastingplicht wordt afgeschaft per 2025. Er is wel sprake van een overgangsregeling.

Bron: Tweede Kamer, 26 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kamer wil 30%-regeling aanscherpen

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2023

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Prinsjesdag - Weinig nieuws grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Prinsjesdag brengt weinig nieuws voor grensoverschrijdend werken. Wel blijft de partiële buitenlandse belastingplicht van de 30%-er in de aandacht, maar nog zonder concreet voorstel. In 2024 wordt de 30%-regeling geëvalueerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever stopt na 5 jaar met 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2023

Ten gevolge van de wetswijziging ingaande 2019 past een werkgever bij werknemer A in plaats van na 8 jaar na 5 jaar de 30%-regeling niet meer toe. A heeft geen recht meer op de 30%-vergoeding omdat deze niet is aangewezen door de werkgever. De verkorting van de looptijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5812

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling en 30 jaar worden

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2023

Als een werknemer gebruikt maakt van de 30%-regeling en 30 jaar wordt, dan moet vanaf de maand na de de verjaardag, aan de hogere salarisnorm worden voldaan. De salarisnorm wordt naar rato herrekend.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 31 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Betaald ouderschapsverlof en de 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2023

Een uitkering betaald ouderschapsverlof is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Als de uitkering door de werkgever wordt betaald, is de 30%-regeling van toepassing. Als het UWV uitkeert, is de 30%-regeling niet van toepassing.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 11 augustus 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Einde looptijd 30%-regeling in loop van de maand

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2023

De 30%-vergoeding kan alleen toegepast worden als het genietingsmoment van het loon valt binnen de looptijd van de 30%-regeling. De vergoeding kan dan alleen zien op de dagen dat de 30%-regeling van toepassing is.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 24 augustus 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Partiële buitenlandse belastingplicht niet van rechtswege

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2023

Een 30%-er kan de partiële buitenlandse belastingplicht alleen op verzoek toepassen, bijv. door de partiële buitenlandse belastingplicht in de aangifte toe te passen. Nu de aanslag onherroepelijk vast staat, kan geen ambtshalve vermindering volgen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:898

Gepubliceerd in Nieuws

Canadese onderzoekster heeft geen recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2023

R is in 2018 naar Nederland gekomen, met een tijdelijke verblijfsvergunning, om onderzoek te verrichten. Sinds 2020 werkt ze bij de universiteit in dienstbetrekking. Omdat ze al in Nederland werkzaam was heeft ze in 2020 geen recht op de 30%-regeling.

Bron: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 19 juli 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1437

Gepubliceerd in Nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte kan leiden tot verval 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2023

Als een werknemer gebruik maakt van de 30%-regeling en ten gevolge van ziekte een lager loon doorbetaald krijgt, kan dat leiden tot verval van de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot de aanvang van het kalenderjaar.

Bron: Belastingdienst Forum Fiscaal Dienstverleners, 13 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws