Rubriek: Belastingrecht

Fiscale corona-overeenkomsten worden niet verlengd

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2022

In een brief over de toekomst van het hybride werken wordt aangegeven dat voor de sociale zekerheid in EU-verband een definitieve oplossing gezocht wordt voor het thuiswerken. Voor de belastingverdragen worden op 1 juli 2022 de gebruikelijke regels van toepassing.

Bron: Ministerie van SZW, 20 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Zekerheid vooraf bij constatering vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2022

In een aantal gevallen moet zekerheid vooraf worden gevraagd bij het behandelteam IFZ van de Belastingdienst bij het al dan niet constateren van een vaste inrichting. Wanneer vooroverleg moet worden gevraagd is aangepast in een recent vraag en antwoord.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Toepassing stappenplan leidt tot fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een stappenplan gepresenteerd. Met het stappenplan wordt beoordeeld of Nederland fiscale tegemoetkomingen verleent als betrokkene geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. In drie uitspraken is het stappenplan toegepast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse IB-ondernemer met Duits kenteken

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2022

Een onderneming in Nederland van een inwoner van Duitsland kan een Duits gekentekende bestelauto als zakelijk vermogen etiketteren. Voor de IB-heffing zijn de gebruikelijke regels van toepassing. Bij de aanschaf is geen BPM-heffing verschuldigd.

Bron: Belastingdienst, Forum FIscaal Dienstverleners, 12 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijs dat woonland geen rekening kan houden met aftrekposten wordt niet geleverd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Een pensionado die in Frankrijk woont, heeft 88,9% van zijn inkomen in Nederland belast. Omdat hij niet aannemelijk maakt dat hij zijn persoonlijke aftrekposten niet te gelde kan maken in Frankrijk (schumacker-norm), heeft hij geen recht op aftrek van alimentatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2991

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2022

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1472

Gepubliceerd in Nieuws

Gepensioneerde ambtenaar krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2022

A, overleden, woonde in Frankrijk en genoot een AOW en een overheidspensioen. Hij wil de kosten van zijn Franse eigen woning aftrekken. Hij kan echter niet aannemelijk maken dat Frankrijk niet met zijn persoonsgebonden aftrekposten rekening kan houden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2138

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdend werken en btw

Frank Resseler Geschreven door
01-06-2022

Auteur: Frank Resseler, werkzaam als internationaal btw-adviseur, sinds 2011 bij BTW-INSTITUUT/VAT Institute te Dordrecht. Ook is hij verantwoordelijk voor de btw-adviespraktijk van Limes Internationaal te Valkenburg Z-H (frankr@limes-int.com).

Bij grensoverschrijdend werken wordt niet direct gedacht aan de heffing van btw. Toch kunnen er zich specifieke btw-onderwerpen voordoen zodra personeel van een Nederlandse onderneming activiteiten in het buitenland gaat verrichten. In dit artikel behandelen we een aantal praktijkvoorbeelden. Als uitgangspunt nemen we een Nederlandse ondernemer die niet te maken heeft met vrijgestelde prestaties (en daarom volledig aftrek van voorbelasting heeft).

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

De digitale nomade: enkele fiscale aspecten en ontwikkelingen

Bastiaan Didden Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Inspelende op de actualiteit is de afgelopen periode in dit vakblad al ingegaan op de relevante fiscale, arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsaspecten van de thuiswerkende grenswerker.(1) Een andere type hybride werkende is de digitale nomade. Het credo ‘working anywhere, anytime’ is op deze groep werkenden van toepassing.(2) In onderhavige bijdrage zal ik deze groep werkenden kort uitlichten, waarbij ik enkele fiscale aspecten en (Europese) ontwikkelingen op een rijtje zal zetten. Digitale nomade: wat kan er onder worden verstaan?

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Nieuwe besluit inzake ontslagvergoedingen onder de loep

Kim Erens Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Kim Erens, Senior Consultant People Advisory Services, EY Belastingadviseurs LLP (kim.erens@nl.ey.com)

Op 4 februari 2022 heeft de Staatsecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd betreffende de allocatie van ontslagvergoedingen in internationale situaties voor reguliere werknemers. Dit besluit vervangt het eerdere besluit van de Staatsecretaris uit 2015 en dient voor meer duidelijkheid te zorgen omtrent de internationale problematiek van ontslagvergoedingen. Dit artikel geeft een overzicht van de problematiek en bespreekt het nieuwe besluit aan de hand van voorbeelden.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022