Rubriek: Belastingrecht

Evenredigheidsmethode box 3 is ook sinds 2017 toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2021

Y woont in Nederland en heeft een Zwitserse woning. Doordat het tarief in 2017 in box 3 progressief is geworden is hij meer belasting verschuldigd in Nederland. De wijze van voorkoming dubbele belasting is conform de voorkomingsbepaling in het verdrag.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1478

Gepubliceerd in Nieuws

Eigenwoningrente niet fiscale partner is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2021

H woont in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Haar man geniet pensioen in België. Hij kwalificeert niet. H kan alleen haar eigen deel van de hypotheekrente aftrekken. Het deel van haar man niet. Dat België geen aftrek geeft is een dispariteit.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021 ECLI:NL:HR:2021:1472

Gepubliceerd in Nieuws

Zetelverplaatsing BV naar Malta verhindert niet VPB-heffing als inwoner

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2021

De vestigingsplaatsfictie in de Wet Vpb is niet strijdig met het EU-recht. Het EU-recht verzet zich niet tegen een ongunstigere behandeling van eigen onderdanen. De BV is inwoner van Nederland en niet van Malta. De kernbeslissingen worden in Nederland genomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4374

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Fiscale besluit deels verlengd

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2021

Zoals eerder aangekondigd, is het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis voor een beperkt aantal maatregelen vernieuwd of verlengd. Verlengd tot 1 januari 2022 zijn het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding en de heffing over de Duitse netto-uitkeringen.

Bron: Staatscourant, 29 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur moet A1-verklaring SVB volgen ook als beroep loopt

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2021

Het lopende beroep bij de Centrale Raad van Beroep dat Rijnvarende A aanhangig heeft gemaakt tegen de beschikking van de SVB maakt niet dat de A1-verklaring rechtskracht mist. Het loon van A is in Nederland belast en niet in Liechtenstein.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7920

Gepubliceerd in Nieuws

Wob-verzoek meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2021

Naar aanleiding van een verzoek Wet openbaarheid bestuur, zijn veel documenten vrij gegeven betreffende het toezicht en de handhaving van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies. Het gaat om o.m. toezichtsplannen, memo's en nieuwbrieven.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Zweedse pensionado krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2021

Z woont als pensionado in Zweden met een overheids- en een particulier pensioen. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en bewijst niet dat hij in Zweden niet in aanmerking kan komen voor fiscale faciliteiten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 september 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4485

Gepubliceerd in Nieuws

Prinsjesdag 2022 – Weinig gevolgen grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2021

Voor het grensoverschrijdend werken is in de belastingplannen van belang de beperking van de inkomensafhankelijke combinatiekorting als een partner in het buitenland woont. Ook de wijziging van de heffing over aandelenoptierechten, vraagt aandacht.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioen NATO is in Nederland volledig belast

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2021

A woont in Nederland. Hij ontvangt sinds 2003 een arbeidsongeschiktheidspensioen van de NATO. Vanaf zijn 65e ontvangt hij een ouderdomspensioen. Beide pensioenen zijn volledig belast in Nederland. Er is geen internationale vrijstelling van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 september 2021 ECLI:NL:RBZWB:2021:4448

Gepubliceerd in Nieuws

Tekengeld uitgeleende Belgische voetballers aan Nederlandse voetbalclubs in Nederland belast

Andy Cools Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht bij de Belastingdienst. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de tekengelden van Belgische profvoetballers die worden verhuurd aan Nederlandse clubs een beloning zijn voor de werkzaamheden die de speler naar verwachting in de contractperiode zal verrichten. Hierop is artikel 17 van het belastingverdrag tussen België en Nederland van toepassing (Hof Arnhem-Leeuwaarden 18 mei 2021, NLF 2021/1204 met noot D. Molenaar).

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021