Rubriek: Belastingrecht

Belastingplannen 2017 zijn aangenomen, amendementen wijziging 30%-regeling zijn verworpen

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2016

De tweede kamer heeft de Belastingplannen voor 2017 aangenomen. De amendementen om de 30%-regeling af te schaffen cq. te beperken, zijn allen verworpen.

Bron: Tweede-Kamerdebat.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Benchmarking in- en uitzendvoorwaarden van multinationals

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2016

Benchmarking van het bedrijfsbeleid bij internationale uit-en inzendingen van multinationals is van belang om te bezien of de arbeids- en uitzendvoorwaarden nog voldoen aan de actuele ontwikkelingen. Ook kan beoordeeld worden of de onderneming nog marktconforme voorwaarden kent die concurrend zijn in de markt. Onlangs is er een rapport van KPMG uitgekomen, dat een inzicht geeft in hoe multinationals hun human-resources programma toepassen.

Bron: KPMG

Gepubliceerd in Nieuws

Exploitant binnenschip relevant voor bepaling premie- en belastingplicht Rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2016

Een inwoner van Nederland was tot 15 januari werkzaam op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Daarna werkte hij de rest van het jaar op een ander binnenschip. Hij was het hele jaar in dienstbetrekking werkzaam bij een Luxemburgse vennootschap. De rechtbank beslist dat belanghebbende alleen voor de periode tot 15 januari niet verzekerd was in Nederland op grond van de Overeenkomst Rijnvarenden. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat hij na 15 januari werkte op een binnenschip geexploiteerd door een Nederlandse ondernemering. Alleen voor het inkomen verdiend tot 15 januari heeft belanghebbende recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Fisaal is relevant waar de plaats van de werkelijke leiding is gelegen van de onderneming die het binnenschip exploiteert.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 13 oktober 2016, 15/3333, ECLI:NL:RBNHO:2016:8307

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wiebes ontraadt amendementen beperking 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2016

Staatssecretaris Wiebes heeft in de schriftelijke antwoorden op het wetgevend overleg deel II de amendenten betreffende de beperking cq. afschaffing 30%-regeling ontraden. Op 15 en 16 november is de plenaire kamerbehandeling van de belastingplannen, gevolgd door de stemmingen op 17 november.

Bron: Brief staatssecretaris Wiebes, 10 november 2017, nr. 2016-0000198805

Gepubliceerd in Nieuws

Wiebes wil evaluatie 30%-regeling afwachten

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2016

Tijdens het wetgevingsoverleg bij de Vaste Kamercommissie zijn de plannen voor 2017 uitgebreid besproken. Ook is kort de 30%-regeling aan de orde geweest. Staatssecretaris Wiebes heeft nogmaals aangegeven geen stappen te willen zetten aangaande de 30%-regeling, maar de evaluatie te willen afwachten, die medio 2017 moet zijn afgerond. 

Bron: Tweede Kamer, 7 november 2017, Verslag van een wetgevingsoverleg, nr. 2016D42841

 

Gepubliceerd in Nieuws

Privédoeleinden staan voorop bij zaken- annex privéreis naar Oostenrijk

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2016

Een DGA bezoekt tijdens een reis met de auto van de zaak naar Oostenrijk een zakenrelatie en voegt zich daarna voor een skivakantie bij zijn gezin. De reis wordt aangemerkt als een reis met als hoofddoel een privébestemming. Indien op een autorit met als hoofddoel een privébestemming tevens een zakelijk doel wordt bezocht, geldt als privé de afstand die zou zijn afgelegd als het zakelijk doel niet zou zijn bezocht en geldt de rest van de afgelegde afstand (de 'omrijkilometers') als gebruik voor zakelijke doeleinden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 oktober 2016, nr. 16/00054

Gepubliceerd in Nieuws

18e halfjaarsrapportage Belastingdienst geeft inzicht in aantal actuele ontwikkelingen

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2016

In de 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst staan een aantal internationaal belangwekkende onderdelen. 10 blz. bieden een overzicht van de internationale samenwerking en gegevensuitwisseling. Hieruit blijkt wat de enorme ontwikkeling is rondom internationale gegevensuitwisseling en wat de gevolgen hiervan voor de belastingplichtigen zijn. Bankgegevens uit Zwitserland, panamapapers, pensioen- en inkomensgegevens worden niet alleen EU-breed uitgewisseld, maar inmiddels gebeurt dat bijna wereldwijd. Verder in de rapportage meer info over de internationale invordering en de doorontwikkeling van de G-rekening. Eind dit jaar wordt het resultaat van het onderzoek naar de G-rekening door banken en Belastingdienst bekend gemaakt.

Bron: 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 4 november 2016, Ministerie van Financiën, kenmerk 2016-0000195708.

Gepubliceerd in Nieuws

(Internationale) vragen inzake Belastingplannen 2017 beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2016

Staatssecretaris Wiebes heeft op 3 november vragen beantwoord van de Tweede Kamer inzake de belastingplannen voor 2017. Op een beperkt aantal punten is ingegaan op internationale aspecten. Die antwoorden gaan over vrijgestelde beleggingsinstellingen en afgezonderd particulier vermongen, afschaffen fictieve dienstbetrekking commissarissen, uitfasering pensioen in eigen beheer, pseudo-einheffing excessieve beloningsbestanddelen en over de conserverende aanslag voor lijfrenten en pensioenen. De geselecteerde antwoorden met internationale aspecten vindt u bij lees meer.Er zijn nog veel meer vragen gesteld door de Kamerleden, maar die worden op 7 november mondeling beantwoord.

Bron: Schriftelijke antwoorden wetgevend overleg, brief van Staatssecretaris Wiebes, 3 november 2016.

Gepubliceerd in Nieuws

Bij tussentijdse toets 30%-regeling mag getoetst worden op 150km-criterium

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2016

Een inwoner van België is op 1 juli 2007 komen werken in Nederland en kwam volgens de toen geldende regels in aanmerking voor de 30%-regeling. Op 1 juli 2012 was belanghebbende 60 maanden in Nederland werkzaam en moest getoetst worden of hij voldeed aan de per 1 januari 2012 gewijzigde 30%-regeling. Toen is o.a. ingevoerd dat een werknemer op moment van binnenkomst in Nederland moest komen uit een gebied verder weg dan 150 km van de Nederlandse grens. Ook al was het moment van aanwerving van belanghebbende in 2007 voordat de regeling gewijzigd werd. De rechtbank is van mening dat het toepassen van deze nieuwe voorwaarde is toegestaan.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 31 oktober 2016. HAA 13/706

 

Gepubliceerd in Nieuws

183 dagen tellen bij grensarbeiders anders

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2016

Een in België wonende DGA van een Belgische BVBA werkte in Nederland minder dan 183 dagen ten behoeve van projecten in een projectkantoor in Nederland. Hij beschikte niet over een vaste werkplek; hem werden naar behoefte wisselende bureaus ter beschikking gesteld. Op de werklocatie vond toegangscontrole en poortregistratie plaats. Er is sprake van een vaste inrichting (VI) volgens het Gerechtshof, dus is hij vanaf dag 1 belast in Nederland. Echter uit de afgegeven VAR-verklaring door de Belastingdienst blijkt echter dat de Belastingdienst bij de afgifte van de VAR van mening was dat geen sprake was van een VI. Belanghebbende mag daarop vertrouwen. Voor de beoordeling of voldaan is aan het 183-dagencriterium van het arbeidsartikel in belastingverdragen tellen dagen van een grensarbeider die uitsluitend om privé-redenen in Nederland zijn doorgebracht niet mee volgens het Gerechtshof.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2191

 

Gepubliceerd in Nieuws