Rubriek: Belastingrecht

Uitzendregeling eigen woning vervalt door terugkerende dochter

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2020

Tijdens een uitzending komt een studerende dochter 2 maanden in de Nederlandse eigen woning wonen in afwachting van een stage in het buitenland. Omdat zij niet meer tot het huishouden behoorde vervalt de status van eigen woning en gaat de woning over naar box 3.

Conclusie A-G Niessen, 17 juli 2020, ECLI:NL:PHR:2020:704

Gepubliceerd in Nieuws

Franse spaartegoeden zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2020

Een inwoner van Nederland heeft Franse banktegoeden. Het spaartegoed is onderdeel van het wereldinkomen en in Nederland belast. Er is geen vrijstelling van toepassing. De verlengde navorderingstermijn en de vergrijpboetes zijn terecht toegepast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 februari 2020, ELCI:NL:RBDHA:2020:2519

Gepubliceerd in Nieuws

Directeur is geen formeel bestuurder voor belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2020

A woont in Nederland en is directeur Legal & Compliance van een Luxemburgse vennootschap. In tegenstelling tot Luxemburg past Nederland het bestuurdersartikel niet toe, omdat A geen formeel bestuurders is. Het artikel voor niet-zelfstandige arbeid is van toepassing.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1317

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Algerije

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2020

Het nieuwe belastingverdrag met Algerije is op 9 mei 2018 gesloten. Het verdrag treedt in werking op 31 juli 2020 en is daarmee van toepassing voor bijv. de loon- en inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2021. 

Bron: Tractatenblad 2020, 73

Gepubliceerd in Nieuws

België heeft heffingsrecht over AOW en arbeidsinkomen

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2020

X woont in België. Zijn AOW is in België belast. De AOW houdt geen verband met beroepswerkzaamheden in Nederland. De arbeidsinkomsten zijn belast in België, omdat niet fysiek in Nederland is gewerkt. Het bestuurdersartikel is niet van toepassing omdat hij werkt voor een Belgische bvba.

Bron: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 26 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever moet 30%-vergoeding in LH-aangifte verwerken

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2020

Een werkgever verwerkt de 30%-vergoeding niet op de loonstrook en is dan geen eindheffingsbestanddeel. In bezwaar kan de werknemer dan niet de inhouding LH deels terugkrijgen door alsnog de 30%-vergoeding te claimen. Hij moet dat arbeidsrechtelijk afdwingen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6030

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoonster Marokko is geen KBB-er

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2020

A woont in Marokko en is gehuwd met een in Nederland wonende man. Met ingang van 2015 bestaat geen recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Zij woont niet binnen de voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht vereiste landenkring.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1997

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingverdragen met Ierland en Algerije in werking

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2020

Het halfjaarlijkse overzicht van belastingverdragen is weer gepubliceerd. In het eerste half jaar 2020 zijn de verdragen met Algerije en Ierland in werking getreden. De verdragen krijgen effect vanaf 1 januari 2021 voor o.m. de IB en de LB. Het verdrag met Liechtenstein is in juni 2020 getekend.

Gepubliceerd in Nieuws

Adviseur past 150 kilometer-criterium fout toe en is schadeplichtig

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2020

X krijgt kort na aankomst in Nederland een uitbetaling uit een aandelenplan. De 30%-regeling is niet van toepassing, omdat niet voldaan is aan het 150 kilometer-criterium. X had eerder enkele jaren in Brussel gewerkt. De adviseur is schadeplichtig, omdat het Belgische verblijf niet goed is beoordeeld.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 3 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5566

Gepubliceerd in Nieuws

Covid-19 belastingregeling: Nederland, Duitsland en België geven gehoor aan OESO-aanbevelingen

Valerie Ramaekers Geschreven door
02-07-2020

Auteur: Valérie Ramaekers, Senior Manager Global Employment Service, Deloitte Belastingadviseurs (vramaekers@deloitte.nl)

De COVID-19 pandemie heeft veel grensarbeiders gedwongen om virtueel vanuit huis te werken, om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De regels om te bepalen waar de grensarbeider loon/inkomensbelasting betaalt, zijn meestal gebaseerd op de fysieke aanwezigheid. In een notendop is de loon/inkomensbelastingpositie van de grensarbeider als volgt: in principe is het arbeidsinkomen dat kan worden toegerekend aan de werkdagen die in het thuisland (en buiten het land waar de werkgever is gevestigd) zijn verricht, belastbaar in het thuisland. In het land waar de werkgever is gevestigd, is het arbeidsinkomen dat toerekenbaar is aan de werkdagen die in dat land zijn verricht, belastbaar. Begin april 2020 heeft de OESO aanbevelingen geformuleerd om landen te stimuleren om de fiscale gevolgen van de COVID-19-crisis onderling te regelen. In de driehoek Nederland, België en Duitsland is hier in ieder geval gehoor aan gegeven en zijn er speciale Covid-19 belastingregelingen getroffen. De sociale zekerheidsautoriteiten van onder andere deze drie landen hadden al eerder hun coulancebeleid toegelicht. In onderstaande artikel ga ik in op de OESO-aanbevelingen, de Covid-19 belastingregelingen tussen Nederland/Duitsland en Nederland/België en het beleid van de sociale zekerheidsautoriteiten in deze landendriehoek.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020