Rubriek: Duitsland

Gelijke betaling voor vergelijkbaar werk

Anja Romijnders Geschreven door
21-04-2021

Auteur: Anja Romijnders, Rechsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht Werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een van de doelstellingen van de Europese Unie.(1) In de loop der jaren hebben wetgeving, rechtspraak en wijzigingen van de Verdragen bijgedragen aan de versterking van dit beginsel en de uitvoering ervan in de EU. Het beginsel dat vrouwen en mannen een gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid moeten ontvangen, is sinds 1957 in de Europese Verdragen verankerd. Momenteel is dit verankerd in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)(2). Europawijd verdienen vrouwen vaak nog minder dan mannen. Veel lidstaten trachten hiervoor gepaste maatregelen te nemen. In dit artikel wordt ingegaan op een uitspraak van het Bundesarbeitsgericht over dit recht op gelijke beloning.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2021

De wijziging ziet onder meer op de heffingsrechten over bepaalde Duitse, aldaar netto zijnde, socialezekerheidsuitkeringen (bijv. Krankengeld en Elterngeld). Nederland gaat deze ook vrijstellen. Verder is het verdrag gemoderniseerd. De ingangsdatum is nog niet bekend.

Bron: Tractatenblad, 7 april 2021, nr. 43

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging belastingverdrag met Duitsland voor Duitse uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2021

Het wijzigingsprotocol wijzigt de verdeling van het heffingsrecht over bepaalde Duitse netto socialezekerheidsuitkeringen. Deze uitkeringen worden dan per saldo in beide landen vrijgesteld. De ingangsdatum is nog niet bekend. Over thuiswerkdagen wordt nog gepraat.

Bron: Rijksoverheid, 24 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Bundesarbeitsgericht: "Crowdworker" heeft status van werknemer

Torsten Viebahn Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt / Fachanwalt für Arbeitsrecht (viebahn@strick.de) bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Crowdworkers zijn personen die opdrachten aannemen via een crowdsourcing platform. Op 1 december 2020 heeft het Duitse Bundesarbeitsgericht besloten dat deze crowdworkers onder bepaalde omstandigheden als werknemers moeten gelden. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Als sprake is van een dienstverband heeft de betrokkene recht op betaald verlof, loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming etc. Bovendien zijn er ook gevolgen op het vlak van arbeidsrecht en sociale verzekeringen.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

FAQ Corona en belastingen in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2021

Het Duitse Ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de fiscale gevolgen van Corona. Onderwerpen als loonbelasting, grensarbeiders, vaste inrichting etc. komen aan de orde.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 28 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Tegemoetkoming voor inwoner van Nederland met participatie in Duitse KG

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2020

Nederland en Duitsland hebben overeenstemming bereikt over een tegemoetkoming betreffende een kwalificatieverschil als een inwoner van Nederland participeert in een Duitse Kommanditgesellschaft.

Bron: Staatscourant, 14 december 2020, Stcrt. 2020, 63177

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe premiegrenzen (Beitragsbemessungsgrenzen) vanaf 2021

Torsten Viebahn Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat zijn Beitragsbemessungsgrenzen, de premiegrenzen, eigenlijk? Hoe hoog zijn deze? Waarom worden ze ieder jaar aangepast? Deze vragen worden onderstaand beantwoord.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Arbeitnehmerüberlassung - nieuw minimumloon van toepassing

Torsten Viebahn Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat betreft de Duitse Arbeitnehmerüberlassung, de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, is een nieuw minimumloon van toepassing. Deze bindende minimumlonen in de uitzend-/detacheringsbranche zijn onlangs opnieuw vastgelegd. Het betreft hier het minimumloon in de uitzendbranche.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Bijzondere Duitse ontslagbescherming voor aanstaande moeders

Anja Romijnders Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

In Duitsland geldt op basis van § 17 lid 1 Mutterschutzgesetz een vrijwel absoluut verbod op beëindiging van het dienstverband van een vrouw tijdens de zwangerschap en tot en met 4 maanden na de bevalling. Hieronder worden de details van deze regeling toegelicht.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

De verrekeningsprocedure in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting Nederland en Duitsland (deel 2)

Matthis Keuler Geschreven door
02-07-2020

Auteurs: Matthis Keuler, Sophia Cuppenbender en Steffen Aymans, allen werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve

In het hiernavolgende artikel wordt de toepassing van de Duitse vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belastingheffing over de inkomsten nader toegelicht. Onderstaande uiteenzettingen hebben betrekking op de juridische verhoudingen tussen Nederland en Duitsland. Om de fiscale gevolgen van een en ander te preciseren, zullen in dit kader tevens enkele voorbeelden worden uitgewerkt.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020