Rubriek: Europees recht

Op Noord-Cyprus is Europees recht van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2023

B woont in het deel van Cyprus waar niet Cyprus (maar Turkije) feitelijk het gezag heeft. Het Europees recht is op dat deel van toepassing, zodat B aangemerkt kan worden als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7700

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland moet uitkeringen grensarbeiders aanpassen van Europese Commissie

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2022

De Europese Commissie vraagt Duitsland de regels aan te passen voor de berekening van arbeids-, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen van grensarbeiders. Voor inwoners van Duitsland zijn de uitkeringen netto, terwijl niet-inwoners veelal in hun woonland nog belasting moeten betalen.

Bron: Europese Commissie, 28 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Hongaarse en Italiaanse stagiaires zijn werknemers

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2022

Twee buitenlandse stagiaires krijgen geen Nederlandse studiefinanciering, omdat hun stage niet louter educatief is met marginale taken ter lering. De arbeid moet aangemerkt worden als reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer (ex. art. 45 VWEU).

Bron: Rechtbank Amsterdam, 22 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5519 en 5520

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopverbod internationale waardeoverdrachten strijdig met EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2022

De Europese Commissie heeft een infractieprocedure ingesteld tegen Nederland bij het Hof van Justitie EU. In geschil is of Nederland bij een internationale waardeoverdracht van pensioen van de overnemende verzekeraar mag eisen dat het Nederlandse afkoopverbod in stand blijft.

Bron: Publicatieblad EU, 22 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie zoekt naar oplossing voor telewerken na Corona

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2021

De Europese Commissie antwoordt op vragen van het Europees Parlement dat men zich beraadt over de gevolgen van telewerken voor een betere coördinatie van de sociale zekerheid. Ze kunnen nog geen opmerkingen maken over de huidige drempel van 25%.

Bron: Europese Commissie, 13 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU - Buitenlandse pensioenregeling moet bij faillissement gelijk behandeld worden

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2021

Het VK sluit pensioenrechten uit van een failliete boedel, mits het een goedgekeurde pensioenregeling is in het VK. Een Ierse niet in het VK goedgekeurde pensioenregeling van een grensoverschrijdende zelfstandige moet overeenkomstig worden behandeld.

Bron: Hof van Justitie EU, 11 november 2021, ECLI:EU:C:2021:907

Gepubliceerd in Nieuws

SVB bereid tot uitzondering bij werken buiten de EU

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2021

Werknemers die wonen in een EU-lidstaat en werken buiten de EU voor een Nederlandse werkgever zijn veelal verzekerd in het woonland. Onder voorwaarden gaat de SVB akkoord met verzekeringsplicht in Nederland.

Bron: PWC, 8 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

DAC 7 (inlichtingenverstrekking platforms) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2021

DAC7 breidt de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn uit met verplichtingen aangaande inlichtingenverstrekking voor platformexploitanten. De richtlijn treedt op 14 april 2021 in werking en de lidstaten moeten de bepalingen met ingang van 2023 toepassen.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie, 25 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Verslag expertmeeting herziening VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2021

In het verslag wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen van de Europese sociale zekerheidsverordening. Er is veel aandacht voor de plannen rondom de werkloosheiduitkering. Het arrest Vester, over hiaten in arbeidsongeschiktheidsdekking, is ook besproken.

Bron: Ministerie van SZW, 19 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Voorgangsrapportage herziening VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2021

De herziening van de Coördinatieverordening sociale zekerheid loopt niet voorspoedig. Knelpunten zijn o.m. het voorstel van de Europese Commissie voor een voorafgaande notificering bij detachering en de Nederlandse inzet voor de werkloosheidsuitkeringen.

Bron: Informele raad werkgelegenheid en sociaal beleid, 15 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws