Invordering

Revenue rule - invorderingsmogelijkheden in landen buiten de EU

Bastiaan Didden Door
03-07-2024

Op 17 juni 2024 is naar aanleiding van een WOO-verzoek een notitie gepubliceerd die kort en bondig de zogenoemde ‘revenue rule’ beschrijft in relatie tot de invorderingsmogelijkheden van de Belastingdienst in landen buiten de EU. Eveneens komt ook wederzijdse administratieve bijstand ter sprake.

Bron: open.overheid.nl, 17 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Schadevergoeding voor ontvanger wegens wanprestatie met G-rekening

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2021

Een aannemer ontvangt op zijn G-rekening betalingen van de G-rekening van zijn opdrachtgever. Deze betalingen had hij moeten terugstorten. De aannemer heeft de ontvanger benadeeld en is schadeplichtig jegens de ontvanger wegens wanprestatie.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1617

Gepubliceerd in Nieuws

Beslagvrije voet bij wonen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2019

De beslagvrije voet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan niet automatisch worden gehanteerd voor niet in Nederland wonende schuldenaren. Er kan rekening worden gehouden met het prijspeil en levensstandaard in het woonland. De bewijslast rust wel op de belastingschuldige.

Bron: Rechtbank Limburg, 4 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3212

Gepubliceerd in Nieuws

Doorlener wordt geconfronteerd met inlenersaansprakelijkheid

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2018

Onderneming B heeft personeel ingeleend van C. B heeft het personeel doorgeleend. B betaalt de facturen aan C, zonder gebruik te maken van een g-rekening. Omdat C de fiscale verplichtingen niet na is gekomen, is B als inlener aansprakelijk voor de door C niet betaalde naheffingsaanslagen LB en OB.

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13510

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurdersaansprakelijkheid niet via Engelse Limited te ontlopen

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2018

Een Engelse Limited, waarvan X ‘director’ is, neemt deel aan een Nederlandse CV. De CV, waarvan X gevolmachtigde is, gaat failliet en X wordt als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van de CV. De rechtbank ziet geen verschil in behandeling ten opzichte van een bestuurder van een Nederlandse vennootschap en is het eens met de aansprakelijkheid.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6092

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad gaat in op bestuurdersaansprakelijkheid bij zetelverplaatsing

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2018

De Invorderingswet kent een hoofdelijk aansprakelijkheid voor bestuurders voor de vpb- of dividendbelastingschuld van een lichaam waarvan de plaats van vestiging niet langer in Nederland is gelegen. De aansprakelijkheid kan alleen worden ingeroepen als de bestuurder een taak had bij de zetelverplaatsing of daar toezicht op hield. Ook is de aansprakelijkheid beperkt tot de mate waarin verhaalsmogelijkheden zijn verminderd door toedoen van de bestuurder.

Bron: Hoge Raad, 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:506, 637 en 640

Gepubliceerd in Nieuws

Fraude met vergoedingen leidt tot aansprakelijkheid DGA

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2018

Bij een uitzendbureau wordt op grote schaal gefraudeerd met aan Polen verstrekte reis- en lunchkostenvergoedingen. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur door de DGA van het uitzendbureau. De DGA is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen.  

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1165

Gepubliceerd in Nieuws

Inlenersaansprakelijkheid slaat toe

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Een inlener van Poolse uitzendkrachten is aansprakelijk voor de aan het uitzendbureau opgelegde naheffingsaanslagen. De inlener lukt het niet de hoogte van de naheffingsaanslagen te weerleggen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:489

Gepubliceerd in Nieuws

Invordering binnen de EU sneller en beter

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2017

De Europese uitvoeringsverordening inzake wederzijdse invorderingsbijstand gaat eind deze week in werking treden. Er zijn nadere voorschriften voor de wijze waarop lidstaten verzoeken om bijstand bij invordering moeten behandelen. Dit moet de internationale invordering binnen de EU vereenvoudigen en versnellen.

Bron: Publicatieblad EU, 28 oktober 2017, L279/38 

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse director is aansprakelijk voor OB en LH-schuld

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2017

De ‘director’ van een Engelse Limited is persoonlijk aansprakelijk voor de OB en LH-schulden van een Nederlandse CV. De Engelse Limited was de beherend vennoot en dus formeel bestuurder van de Nederlandse CV. Belanghebbende had het toezicht op de gedane aangiften en was verantwoordelijk voor de betaling.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2268

Gepubliceerd in Nieuws