Jurisprudentie

In Duitsland gestationeerde piloot heeft recht op aftrek

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Een in Nederland wonende piloot werkt via een zelfstandigheidsconstructie voor Ryanair. Hij mag rekening houden met de gerichte vrijstellingen en aftrek van de vrije ruimte in de IB. Zijn vergoeding is deels ter heffing aan Duitsland.

Bron: Rechtbank Gelderland, 22 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4764

Gepubliceerd in Nieuws

Algemene heffingskorting in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

In een migratiejaar moet voor het belastingdeel van de algemene heffingskorting uitgegaan worden van het belastbare inkomen in de binnenlandse periode. Voor het premiedeel is het wereldinkomen relevant. Het standpunt werkt terug tot 7 juni 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 september 2023

 

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever stopt na 5 jaar met 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2023

Ten gevolge van de wetswijziging ingaande 2019 past een werkgever bij werknemer A in plaats van na 8 jaar na 5 jaar de 30%-regeling niet meer toe. A heeft geen recht meer op de 30%-vergoeding omdat deze niet is aangewezen door de werkgever. De verkorting van de looptijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5812

Gepubliceerd in Nieuws

Wereldinkomen is relevant voor premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

Een inwoner van Indonesië emigreert in 2016 naar Nederland. Hij is in de binnenlandse periode in Nederland sociaal verzekerd. Op basis van het wereldinkomen moet het premiedeel van de algemene heffingskorting worden berekend.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 7 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1871

Gepubliceerd in Nieuws

ABP-pensioen leidt tot conserverende aanslag bij emigratie

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

T emigreert naar Frankrijk en heeft een pensioen opgebouwd bij het ABP. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag voor de volledige waarde is terecht. De heffing over het publiekrechtelijk pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1377

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot kan gebruik maken van gerichte vrijstellingen

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2023

Een piloot woont in Nederland, vliegt voor een Maltese maatschappij en is gestationeerd in het VK. Op grond van het verdrag met het VK is zijn loon belast in Nederland. De ‘Per Diem’ en ‘Cash Expenses’ zijn gericht vrijgesteld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8644

Gepubliceerd in Nieuws

Regularisatie SVB leidt tot ambtshalve vermindering aanslag

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2023

Op basis van een regularisatie tussen de SVB en Luxemburg is L alsnog als verzekerde in Luxemburg aangemerkt. De inspecteur moet zich bij deze overeenkomst aansluiten en ook na de 5-jaarstermijn de premies ambtshalve teruggeven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 2 mei 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:803

Gepubliceerd in Nieuws

Belgisch rustpensioen is onderdeel van het Nederlandse premie-inkomen.

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2023

W heet de Italiaanse nationaliteit,woont in Nederland en ontvangt een Belgisch rustpensioen. W is in Nederland sociaal verzekerd. Het rustpensioen is onderdeel van het Nederlandse premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1378

Gepubliceerd in Nieuws

Ontslagstamrecht is voor belastingverdrag (soortgelijk aan) pensioen

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2023

Y woont in België en koopt zijn stamrecht ter zake van een ontslag uit een Nederlandse dienstbetrekking deels af. De afkoopsom is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Het artikel voor andere inkomsten is niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 mei 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1705

Gepubliceerd in Nieuws

Toepasselijk arbeidsrecht bepalen hangt van veel factoren af

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

Bij het toepasselijke arbeidsrecht vaststellen is van belang of er een nauwere band bestaat met een ander land dan het gewoonlijke werkland. Daarbij is van belang waar de werknemer belasting- en premieplichtig is en waar het salaris en de arbeidsvoorwaarden vastgesteld worden.

Bron: Hoge Raad, 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:408

Gepubliceerd in Nieuws