Kamervragen

Nog geen concrete fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2024

Er zijn nog geen concrete uitzichten op fiscale afspraken met Duitsland en België over het thuiswerken van grenswerkers. De hoop is gevestigd op afspraken in EU- en OESO-verband. De Belgische regering heeft dit als voorzitter van de Raad van de EU geagendeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Rapportage arbeidsmigranten 2023 en jaarplan 2024 Arbeidsinspectie

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2023

De jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Ook is het jaarplan 2024 van de Arbeidsinpectie bekend gemaakt. (SZW 1/12).

Bron: Ministerie van SZW,10 en 11 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Beperkt nieuws over de versobering 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

De versobering van de 30%-regeling en afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2024 gaan vrijwel zeker door. De versobering 30%-regeling kan al in januari 2024 gevolgen hebben leiden tot een lager percentage dan 30.

Bron: Eerste Kamer, Nota naar aanleiding van het 2e Verslag, 1 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Verblijf derdelanders uit Oekraïne is rechtmatig

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2023

Er zijn vragen beantwoord over derdelanders uit Oekraïne die een verblijfs- en werkrecht hebben op grond van de Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn. Het IND-portaal laat dit ten onrechte niet zien, maar ze zijn wel rechtmatig in Nederland.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigrantenrichtlijn (nog) niet volledig van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

Het is Nederland niet gelukt de Europese kennismigrantenrichtlijn (Europese blauwe kaart) fijdig voor 19 november 2023 om te zetten in wetgeving. Alleen op de bepalingen die rechtstreekse werking hebben kan een beroep worden gedaan.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Welke landen kennen fiscaal gunstige tarieven of belastingregels?

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2023

Na Kamervragen over ‘high net worth individuals’ zijn overzichten gepubliceerd van landen met geen of laag inkomstenbelastingtarief, ruimhartige fiscale regelingen en specifieke regelingen voor immigranten, zoals expats.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische visie over thuiswerken en vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2023

In het Belgisch parlement zijn vragen beantwoord en criteria benoemd over de vraag of thuiswerken kan leiden tot een vaste inrichting voor de toepassing van een belastingverdrag en/of een bedrijfsinrichting voor de Belgische nationale wetgeving.

Bron: Belgisch parlement, 19 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Oekraïners kunnen langer blijven, derdelanders niet.

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2023

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor Oekraïners is met een jaar te verlengd, tot en met 4 maart 2025. De beëindiging van het verblijf van de ‘derdelanders’ uit Oekraïne zet het Kabinet wel door.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 28 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Motie over thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2023

In de Eerste kamer is een motie aangenomen waarin het Kabinet verzocht wordt zo snel mogelijk met België en Duitsland de gesprekken te hernieuwen over fiscale knelpunten bij hybride werken en zo ook discoördinatie te voorkomen.

Bron: Eerste Kamer, 26 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kamer wil 30%-regeling aanscherpen

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2023

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws