Kamervragen

Welke landen kennen fiscaal gunstige tarieven of belastingregels?

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2023

Na Kamervragen over ‘high net worth individuals’ zijn overzichten gepubliceerd van landen met geen of laag inkomstenbelastingtarief, ruimhartige fiscale regelingen en specifieke regelingen voor immigranten, zoals expats.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische visie over thuiswerken en vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2023

In het Belgisch parlement zijn vragen beantwoord en criteria benoemd over de vraag of thuiswerken kan leiden tot een vaste inrichting voor de toepassing van een belastingverdrag en/of een bedrijfsinrichting voor de Belgische nationale wetgeving.

Bron: Belgisch parlement, 19 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Oekraïners kunnen langer blijven, derdelanders niet.

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2023

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor Oekraïners is met een jaar te verlengd, tot en met 4 maart 2025. De beëindiging van het verblijf van de ‘derdelanders’ uit Oekraïne zet het Kabinet wel door.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 28 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Motie over thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2023

In de Eerste kamer is een motie aangenomen waarin het Kabinet verzocht wordt zo snel mogelijk met België en Duitsland de gesprekken te hernieuwen over fiscale knelpunten bij hybride werken en zo ook discoördinatie te voorkomen.

Bron: Eerste Kamer, 26 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kamer wil 30%-regeling aanscherpen

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2023

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Meer duidelijkheid derdelanders uit Oekraïne

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2023

Een informatiepakket derdelanders uit Oekraïne informeert gemeenten over de beëindiging van de tijdelijke bescherming van derdelandeers onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationalteit.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkregeling voor grensarbeiders is er (nog) niet

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2023

Er zijn kamervragen beantwoord over fiscale thuiswerkregels van grensarbeiders. De antwoorden bevatten geen nieuws. De onderhandelingen met de Duitsland en België lopen, maar een thuiswerkregeling is er nog niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Sporters in Monaco zijn daar belast

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2023

Sporters die in Monaco wonen worden in hun woonland belast. Nederland doet woonplaatsonderzoeken bij emigranten naar Monaco. Er wort onderzoek gedaan naar gunstregimes ook van andere landen.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse studenten en hun rechten uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2023

In antwoord op vragen wordt uitgebreid ingegaan op het recht op Nederlandse studiebeurzen van buitenlandse studenten, de gevolgen van een (bij)baan in Nederland, samenloop met buitenlandse beurzen, toeslagen, ondersteuningsmaatregelen etc.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 26 april 7 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Stand van zaken thuiswerkende grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2023

In een brief  wordt uitgebreid ingegaan op de socialezekerheidsaspecten van telewerken. Het Europese framework agreement en de wijze van uitvoering door de SVB komt aan de orde. Fiscaal zijn er nog geen concrete afspraken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws