Rubriek: Kamervragen

Antwoorden op kamervragen over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2018

Staatssecretaris Snel licht de voorgestelde beperkte overgangsregeling toe en stelt dat de beperkte overgangsregeling juridisch houdbaar is. Hij verwacht dat vooral werknemers in de academische en de ICT-sector geraakt worden door de verkorte looptijd.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit kwalificerende buitenlandse belastingplicht komt 1e kwartaal 2019

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2018

Eerder is al aangekondigd dat het arrest inzake X van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU tot een aanpassing van de wetgeving voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zal leiden. Voorafgaande aan de wetswijziging zal in het eerste kwartaal van 2019 een besluit verschijnen over dit arrest.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijs van leven via de SVB

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2018

Op Kamervragen wordt geantwoord dat de SVB regelmatig controleert op het in leven zijn van rechthebbenden in het buitenland. De SVB legt dit vast in de Registratie niet-ingezetenen. Pensioenuitvoerders kunnen meldingen uit deze registratie ontvangen en hoeven dan zelf geen bewijs van leven te vragen.Duitsland en Italië leveren bij de SVB digitaal bewijzen van leven aan.

Bron: Ministerie van SZW, 19 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Weer vragen beantwoord 30%-regeling en heffingskortingen niet-inwoners

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2018

Staatssecretaris Snel bevestigt nog eens dat de 30%-vergoeding in lijn is met de werkelijke extraterritoriale kosten van een expat. Snel overweegt geen aftopping van de 30%-regeling. Ook gaat Snel in op de brief van de SVB, waarin de SVB aangeeft dat niet-inwoners geen (volledig) recht meer hebben het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de loonbelasting vanaf 1 januari 2019.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Overgangsrecht 30%-regeling is verder uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Diverse kamervragen zijn beantwoord over het overgangsrecht 30%-regeling. Verduidelijkt wordt welke groepen 30%-ers voordeel hebben van het overgangsrecht. Verder wordt aangegeven dat het overgangsrecht ook geldt voor de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten.

Bron: Nota n.a.v. het verslag BP 2019, 2 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Collectieve waardeoverdracht pensioen wijzigt

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2018

De afgelopen twee jaar hebben 5 collectieve waardeoverdrachten van pensioen plaatsgevonden, vier naar België en een naar Luxemburg. Het ging om 4,3 miljard belegd vermogen. Voorgesteld wordt het goedkeuringsrecht van DNB te vervangen door een goedkeuring van 2/3e van de deelnemers en pensioengerechtigden.

Bron: Ministerie van SZW, 26 september en 4 oktober 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorstel verkorting looptijd 30%-regeling wordt aangehouden

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2018

De behandeling van het wetsvoorstel Bronbelasting 2020 wordt vanwege de dividendbelasting-perikelen aangehouden tot er meer duidelijkheid is van het Kabinet. In samenhang hiermee wordt ook het voorstel om de looptijd van de 30%-regeling te verkorten aangehouden. Het is niet bekend wanneer het Kabinet met nieuwe voorstellen komt.

Bron: Tweede Kamer, vaste commissie Financiën, 9 oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Top 10-knelpunten grensarbeid

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2018

In het Algemeen Overleg van 26 september is in de Tweede Kamer het thema grensarbeid uitgebreid besproken. Toegezegd is dat er in het eerste kwartaal 2019 een knelpuntenrapportage (top 10) komt. Verder ging het over digitale levensbewijzen, Duitse inkomensverklaringen, loondoorbetaling bij ziekte, lerarenartikel België, herziening VO (EG) 883/2004 etc.

Bron: tweedekamer.nl, 5 oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Geen belastingdeel heffingskorting voor niet-inwoners in de LB

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2018

Staatssecretaris Snel zet de wijziging in de loonbelasting, die ingaat op 1 januari 2019 op een rij voor de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2019 krijgen niet-inwoners van Nederland geen belastingdelen van de heffingskortingen meer in de loonbelasting. Inwoners van de EU/EER en Zwitserland krijgen wel nog het belastingdeel van de arbeidskorting. Onder voorwaarden kan dit financiële nadeel gecompenseerd worden in de inkomstenbelasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Accidental Americans / afschaffing heffingskorting buitenlandse werknemers

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2018

Staatssecretaris Snel legt aan de Eerste Kamer uit hoe de afschaffing van de heffingskortingen voor niet in Nederland wonende werknemers in de loonbelasting per 1 januari 2019 in de praktijk gaat werken. In een brief aan de Tweede Kamer wordt een update gegeven op de Amerikaanse Fatca-regeling voor ‘accidental Americans’.

Bron: Brieven Ministerie van Financiën, 18 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws