Kennisgroep

Standpunt gepubliceerd over de vraag of de verhuisregeling geldt voor een buitenlandse woning

Marco Wijnberg Geschreven door
18-04-2024

Op 17 april 2024 heeft de Kennisgroep onroerende zaken de vraag beantwoord of de verhuisregeling van artikel 3.111, tweede lid, Wet IB 2001 van toepassing is op een buitenlandse woning. De Kennisgroep beantwoordt deze vraag bevestigend en geeft aan dat er recht bestaat op aftrek van rente.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Standpunt Belastingdienst over 'genieten van een vergoeding' gepubliceerd

Marco Wijnberg Geschreven door
18-04-2024

Op 17 april is een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH gepubliceerd over de vraag wat verstaan wordt onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, achtste lid, Wet LB 1964 van toepassing was’. Dit is van belang voor het overgangsrecht van de aftopping en de versobering van de 30%-regeling alsook de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Buitengaatsbepaling verdrag NL-BEL uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Het verwijderen en afvoeren van buiten bedrijf gesteld mijnbouwinstallies (bijv. booreilanden) valt onder de buitengaatsbepaling (art. 24) belastingverdrag Nederland - België. Er is dan onder voorwaarden sprake van een fictieve vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 25 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Gedetacheerde overheidswerkers zijn belast in overheidsland

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2024

Een Nederlands publiekrechtelijke instelling detacheert specialisten naar Duitsland. Het loon van de specialisten is belast in Nederland op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag, ook als het loon is doorbelast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkoming dubbele belasting sporters en artiesten in de Vpb

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2024

Artiesten en sporters werken vaak met toepassing van een vennootschap. Er is een handleiding verschenen over voorkoming van dubbele belasting van artiesten en sporters in de vennootschapsbelasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Geen eigenwoningschuld als niet direct begonnen wordt met aflossen

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2024

Een kwalficerende buitenlandse belastingplichtige gaat een annuïtaire schuld aan bij een buitenlandse bank voor een eigen woning. De schuld is geen eigenwoningschuld omdat de aflossing pas begint na 24 maanden en dus niet van aanvang af wordt afgelost.

Gepubliceerd in Nieuws

Eigenwoningschuld ontstaat op moment juridische levering

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2024

B woont in Duitsland en is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. B gaat een lening aan per 1 maart voor een woning en betaalt al enige kosten, de woning krijgt hij op 1 juni juridisch geleverd. B begint dan annuïtair af te lossen. Vanaf 1 juni is de lening een eigenwoningschuld.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 14 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Portugese NHR-regime belemmert niet verdragsinwonerschap

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2024

K woont in Portugal en is daar een 'residente não habitual of non-habitual resident' (NHR-regime). Ten gevolge daarvan belast K Portugal lager dan reguliere inwoners van Portugal. Voor de toepassing van het belastingverdrag is P inwoner van Portugal.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2024

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Overgangsrecht 30%-regeling en wisseling werkgever

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2024

Als een werknemer met de 30%-regeling gewisseld is van werkgever en enige tijd niet gewerkt heeft, is geen sprake van een onderbreking voor het overgangsrecht van toepassing voor de aftopping en versobering van de 30%-regeling en de afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws