Loonbelasting

Verkorting looptijd 30%-regeling

Bastiaan Didden Door
16-07-2024

Vanaf 1 januari 2019 kan in plaats van 8 jaar nog maximaal 5 jaar de 30%-regeling worden toegepast. Ook een vóór die datum afgegeven 30%-beschikking is nog geldig, met dien verstande dat de maximale looptijd ervan is ingekort.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 5 april 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:5157

Gepubliceerd in Nieuws

Geen sprake van ingekomen werknemer, bijgevolg geen recht op 30%-regeling

Bastiaan Didden Door
16-07-2024
Belanghebbende was bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst als inwoner van Nederland aan te merken. Bijgevolg kwalificeerde belanghebbende niet als ingekomen werknemer waardoor geen recht bestaat op de 30%-regeling. Bron: Rechtbank Noord-Holland 30 mei 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:5396
Gepubliceerd in Nieuws

Beoordeling arbeidsrelaties: volop ontwikkelingen

Bastiaan Didden Door
09-07-2024

Eind juni 2024 zijn naar aanleiding van een WOO-verzoek ter zake van het Deliveroo-arrest (ECLI:NL:HR:2023:443) stukken gepubliceerd die inzicht geven in de wijze waarop de Belastingdienst de beoordeling van arbeidsrelaties aanvliegt. Verder is 5 juli 2024 een conclusie van A-G de Bock gepubliceerd inzake de vraag of schoonmakers in dienstbetrekking werkzaam waren bij het Helpling-platform.

Bron: Rijksoverheid, ‘Besluit op Woo-verzoek over Deliveroo-arrest’, 26 juni 2024 & Rechtspraak.nl, ECLI:NL:HR:2023:443

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw convenant ET-kosten - Belastingdienst en uitzendbranche

Bastiaan Didden Door
01-07-2024

Op 6 juni 2024 is een nieuwe versie van het zogenoemde 'ET-kostenconvenant' tussen de Belastingdienst en de uitzendbranche (NBBU - Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen & ABU - Algemene Bond Uitzendondernemingen) gesloten en gepubliceerd. Dit convenant is daarmee een update van de in 2010 gepubliceerde versie. In de annex bij het op het 6 juni 2024 gesloten convenant wordt ingegaan op de toepassing van ET-kosten (extraterritoriale kosten) voor een uit een ander land afkomstige uitzendwerknemer.

Bron: NBBU, Nieuws, 'Uitzendbranche sluit vernieuwd ET-convenant met de Belastingdienst', 21 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2024

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is uit

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst is uit. De recente wijzigingen van de 30%-regeling worden toegelicht. Ook wordt kort ingegaan op de kaderovereenkomst telewerken voor de sociale zekerheid.

Bron: Belastingdienst, 19 januari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling en verwerking in de aangifte LH

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2024

In een besluit wordt bevestigd dat na de aanvraag of herziening van een 30%-beschikking met toepassing van een correctiebericht alsnog de 30%-regeling mag worden toegepast. Een correctiebericht kan overigens alleen gebruikt worden om fouten te herstellen.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Cyprusconstructie met internationale chauffeurs strandt

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Een Nederlands transportbedrijf maakt gebruik van chauffeurs die ingeschreven zijn bij een Cypriotisch adviesbureau. De rechter vindt dat er een dienstbetrekking bestaat tussen de chauffeurs en het transportbedrijf.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6462

Gepubliceerd in Nieuws

Werkkostenregeling toepasbaar bij buitenlandse werkgever

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2023

A, inwoner van Nederland, werkt voor een Liechtensteinse werkgever. In de inkomstenbelasting kan hij een vrijstelling van 1,2% van het totale loon claimen. Hij maakt niet aannemelijk dat andere kosten vergoed zijn waarvoor recht bestaat op een gerichte vrijstelling.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2088

Gepubliceerd in Nieuws

Anoniementarief en verblijven in een camper (workation)

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

Als een werknemer geen vast woonadres meer heeft, maar wel nog een postadres bijv. omdat hij in een camper is gaan wonen en werken, is het anoniementarief niet van toepassing. Bij de indiensttreding moeten dan alle gegevens zijn verstrekt.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 27 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws