Migratierecht

Duitsland werkt aan snellere visumprocedures buitenlandse werknemers

Marco Wijnberg Geschreven door
19-06-2024

Duitsland is bezig de visumprocedures voor werknemers uit het buitenland te versnellen om zo nijpende personeelstekorten tegen te gaan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock wordt hier extra spoed achter gezet, onder meer door digitalisering. Dat zei ze tijdens een bijeenkomst van haar politieke partij, de Groenen.

Bron: ANP, 18 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Implementatie herziene Europese blauwe kaart

Marco Wijnberg Geschreven door
05-06-2024

In de Ministerraad is aangenomen dat de implementatie van de herziene Europese blauwe kaart in Nederland voortgang zal krijgen. Deze Europese blauwe kaart beoogt een aantrekkelijkere en effectievere regeling te realiseren voor hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen, door middel van snellere procedures, soepelere en inclusievere toelatingscriteria en uitgebreidere rechten. De staatssecretaris van J&V zal een besluit met nader rapport doen vaststellen.

Bron: Notulen Ministerraad, 24 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Hoodlijnenakkoord kabinet voor arbeids-, studie- en kennismigratie

Marco Wijnberg Geschreven door
17-05-2024

De nieuwe coalitie heeft diverse plannen voor arbeids-, studie- en kennismigratie. Zo willen de partijen onder meer nagaan welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling kunnen worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering van de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen. Voor werknemers uit het buitenland wil men diverse maatregelen treffen.

Bron: Hoofdlijnenakkoord HOOP,LEF EN TROTS 

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsinspectie slaat alarm om illegale arbeid als lucratief verdienmodel

Marco Wijnberg Geschreven door
01-05-2024

Bedrijven die willens en wetens buitenlandse krachten illegaal aan het werk zetten, profiteren van de lage pakkans en de geringe boetes die daarop staan. Jaarlijks zou het gaan om tienduizenden mensen. Nu zijn de boetes op overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), die de tewerkstelling van mensen van buiten Europa regelt, zó laag dat malafide bedrijven die voor lief nemen, waarschuwt de Arbeidsinspectie.

Bron: FD, 29 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Unie versoepelt de Schengen visa mogelijkheden voor Indiase burgers

Marco Wijnberg Geschreven door
26-04-2024

Op 18 april 2024 heeft de Europese Commissie regels vastgesteld waarmee het mogelijk wordt voor Indiase burgers om voor langere termijn een Schengen visum aan te vragen. Indiase burgers kunnen gebruik maken van de mogelijk om een Schengen visum te krijgen voor een periode van twee jaar nadat zij al twee visa gehad hebben in de voorgaande 3 jaar.

Bron: Europese Unie, 22 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Wat de electorale verschuivingen betekenen voor arbeidsmigratie

Tijn Emmer Door
12-01-2024

Auteur: mr. T.J. Emmer, Global Immigration Consultant bij Ernst & Young NL (Tijn.Emmer@nl.ey.com)

De Tweede Kamer Verkiezingen 2023 zijn tot een einde gekomen, met als resultaat grote electorale verschuivingen. Waar migratie gewoonlijk een groot thema is tijdens verkiezingen, lag er dit jaar niet alleen de focus op asiel, maar ook op arbeidsmigratie. Door de toenemende druk op de huizenmarkt, sociale voorzieningen en het milieu, hebben de meeste politieke partijen nadrukkelijk de wens om de instroom van migranten in te perken, waarvan arbeidsmigranten het grootste deel uitmaken. Welke mogelijkheden hebben politiek partijen om dit te bereiken en wat willen ze nog meer met arbeidsmigratie? Voorbij de politieke beloftes en retoriek, zetten we in dit artikel uiteen welke concrete plannen de partijen voordragen op het gebied van arbeidsmigratie en analyseren we de haalbaarheid van deze plannen.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Het verblijfsrecht van Nederlanders in België

Ruben Tans Door
05-12-2023

Auteur: R.L.N. (Ruben) Tans LL.M., werkzaam bij het GrensInfoPunt Maastricht en promovendus bij de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt

Het aantal Nederlanders dat in België verblijft bedroeg op 1 januari 2022 zo’n 163.141, volgens gegevens van het Europees Statistiekbureau Eurostat. Daarmee is België het land waar het hoogste aantal Nederlanders woont, Nederland zelf niet meegerekend uiteraard. Voor de meer dan 40.000 personen die jaarlijks emigreren vanuit Nederland is België ook de populairste bestemming. In 2022 staken zo’n 6.400 Nederlanders de grens over naar België. Het is dan ook geen verrassing dat Nederlanders de grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn in België, waar 1 op de 5 niet-Belgen een Nederlander is. Veel Nederlanders lijken het dus bijna vanzelfsprekend te vinden om in België te wonen, maar op basis van welke wet- en regelgeving kunnen zij in België verblijven? Dit artikel probeert meer duidelijkheid te brengen in deze soms complexe materie.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

De Europese Blauwe Kaart: implementatie van nieuwe criteria

Aldijana Dedic Geschreven door
28-10-2023

Auteur: Aldijana Dedic, Senior Consultant Global Immigration, EY People Advisory Services (aldijana.dedic@nl.ey.com)

Werknemers met een niet-EU nationaliteit kunnen in Nederland wonen en werken op basis van de EU Blue Card, die sinds 2009 van kracht is. Echter wordt er in de praktijk slechts op geringe schaal gebruik gemaakt van dit type vergunning. Veel meer in trek is de (nationale) kennismigrantenregeling, mede om de gunstigere salariscriteria. De Europese Commissie heeft in 2016 een voorstel ingediend tot herziening van de Blue Card, dat in 2021 na jarenlange onderhandelingen is aangenomen. De implementatie in nationaal recht dient plaats te vinden voor 18 november 2023. Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd hoogopgeleid talent naar de EU te trekken en te behouden en een gelijk speelveld te creëren.

Gepubliceerd in Vakblad 58, 2023

Werkautorisatie voor Britten na Brexit

Marjolein Krommenhoek Door
15-09-2023

Auteurs: Marjolein Krommenhoek en Bodine Wubben, beiden werkzaam bij Deloitte, afdeling Global Employer Services, als respectievelijk Senior Manager Corporate Immigration (mkrommenhoek@deloitte.nl) en Consultant Corporate Immigration (bwubben@deloitte.nl)

Vanaf 1 januari 2021 worden Britse onderdanen beschouwd als derdelanders. Zij kunnen Nederland nog wel inreizen zonder visum, maar mogen hier niet meer dan 90 dagen verblijven. Ze mogen hier niet meer werken zonder werkautorisatie, zoals een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA). In de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) zijn maatregelen opgenomen voor werken in Nederland waar Britse onderdanen een beroep op kunnen doen. In dit artikel gaan we in op drie categorieën uit de HSO en de mogelijkheden die ze bieden voor Britse onderdanen om in Nederland te werken. Dat betreft de categorieën “overplaatsing binnen een concern”, “beoefenaar van een vrij beroep” en “dienstverlener op contractbasis”. We benoemen in dit artikel ook de voor- en nadelen van een TWV of GVVA voor een overplaatsing binnen een concern op basis van de HSO, ten opzichte van de ICT Richtlijn.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Herziene Richtlijn EU Blauwe kaart: een nieuwe impuls voor het aantrekken van hooggeschoolde arbeidsmigranten?

Marjolein Krommenhoek Door
30-06-2023

Auteurs: Marjolein Krommenhoek en Sevil Akkaş, beide werkzaam bij Deloitte, afdeling Global Employer Services, als respectievelijk Senior Manager Corporate Immigration (mkrommenhoek@deloitte.nl) en Manager Corporate Immigration (seakkas@deloitte.nl)

In 2011 implementeerde Nederland de Richtlijn Europese blauwe kaart (2009/50/EG) en dat leverde ons de zogeheten gecombineerde verblijfs- en werkvergunning ‘EU blauwe kaart’ op. De richtlijn beoogde een geharmoniseerd toelatingsbeleid inclusief beperkte intracommunautaire mobiliteitsrechten voor vreemdelingen met een hooggekwalificeerde baan in de Europese Unie (hierna EU) met als doel om de EU aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide werknemers. Door de strikte voorwaarden van de EU blauwe kaart en de voordelige reeds bestaande nationale regelgeving is de EU blauwe kaart minder succesvol gebleken dan aanvankelijk verwacht door de Commissie.

Gepubliceerd in Vakblad 56, 2023