Migratierecht

Inwoners Oekraïne hebben geen visum meer nodig

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2017

Inwoners van de Oekraïe hebben sinds 11 juni 2017 geen visum meer nodig voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen in Nederland en het Schengen gebied. Ze moeten wel in het bezit zijn van een biometrisch paspoort.

Bron: IND, 12 juni 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Ook opdrachtgever moet identiteit vreemdeling vaststellen

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2017

Minister Asscher heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen. In veel gevallen heeft de opdrachtgever de verplichting de identiteit van vreemdelingen vast te stellen aan de hand van originele identiteitsdocumenten. Het begrip opdrachtgever is een heel ruim begrip en omvat ook particulieren. Het boetebeleid is niet mals, maar is terughoudend bij particulieren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 6 juni 2017, nr. 2017-0000087743

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse nationaliteit kan niet altijd samen met een andere nationaliteit

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2017

Als iemand die de Nederlandse nationaliteit heeft een tweede of volgende nationaliteit wil aannemen of al heeft, dan bestaat het risico dat de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren gaat. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hierover een informatiebrochure gemaakt.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Salarisnormen voor buitenlandse werknemers in Nederland (deel 1)

Dennis Reins Geschreven door
29-05-2017

Auteurs: mr. N. Kurt en mr. D. Reins. Mr. N. Kurt is werkzaam bij Expat Management Group in Amsterdam (kurt@expatmanagementgroup.com) (Immigratie). Mr. D. Reins is werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com) (Fiscaal).

Zowel voor immigratiedoeleinden als voor de 30%-regeling wordt gebruik gemaakt van een salarisnorm. Het achterliggende idee is dat dit een passend criterium is om de doelstellingen van de betreffende regelingen te bereiken om hooggekwalificeerde en specifiek deskundige werknemers naar Nederland te halen. Bij de toepassing van de salarisnorm wordt verder onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, zo is de leeftijd van 30 jaar bijvoorbeeld belangrijk. Ondanks de bestaande gelijkenissen, is het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de kennismigranten- c.q. ICT-regeling en de 30%-regeling op een aantal belangrijke onderdelen behoorlijk afwijkend. In dit tweeluik wordt nader ingegaan op de salarisnorm voor immigratiedoeleinden (kennismigrant- en ICT-regeling) enerzijds en de 30%-regeling anderzijds. In het eerste deel worden op beknopte wijze de salarisnormen behandeld voor niet-EU onderdanen die als kennismigrant of arbeidsmigrant bij een Nederlandse werkgever komen werken. In het volgende nummer staat de salarisnorm voor de 30%-regeling centraal en worden de verschillen met migratiewetgeving benadrukt.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

Is eis halen inburgeringsexamen toegestaan volgens de gezinsherenigingsrichtlijn?

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2017

Mag Nederland van vreemdelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor verblijf als familie- of gezinslid eisen dat ze het inburgeringsexamen halen? Deze vraag legt de Raad van State in het kader van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn voor aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: Raad van State, 10 mei 2017, nr. 201600860/1/V2 en 201604637/1/V2

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2017

Per 1 juli 2017 komt de regeling internationaal handelsverkeer, die een flexibele procedure bevat om buitenlandse arbeidskrachten in het kader van het internationale handelsverkeer tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het uitoefenen van werkzaamheden die geen verdringing opleveren. Ook wordt onder meer het toegestaan dat kennismigranten, houders van een Europese blauwe kaart, en wetenschappelijk personeel naast hun werkzaamheden in loondienst ook als zelfstandige mogen werken.

Bron: Staatsblad 2017, nr. 134, 4 april 2017 wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 

 

Gepubliceerd in Nieuws

Blijven werken bij verlengingsaanvraag GVVA kan

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2017

Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing door de IND op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

Bron: Immigratie- en naturalisatie Dienst. 4 april 2017

Gepubliceerd in Nieuws

De rechten van ‘Buitenlandbritten’ in de EU na een Brexit

Alexander Hoogenboom Geschreven door
25-02-2017

Auteur: mr. dr. Alexander Hoogenboom, wetenschappelijk coördinator ITEM en onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht

De rechtspositie van personen met een Britse nationaliteit(1) staat voor grote onzekerheid. Op 23 juni 2016 heeft een kleine meerderheid bij referendum de wens uitgesproken dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie moet verlaten. Daarbij rijzen vragen wat dit betekent voor de Britten die momenteel in een ander EU land verblijven op basis van het EU recht. Hieronder zal met name ingegaan worden op de verblijfsrechtelijke aspecten, maar ook enkele andere zaken zullen worden aangestipt.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Voor terugkerende expat met mvv-plichtige partner bestaan maatwerkoplossingen

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2017

Terugkerende expats met een buitenlandse mvv-plichtige partner kunnen hun partner niet altijd mee terug nemen naar Nederland. Dit is vooral een probleem als de expat niet direct een nieuwe baan heeft in Nederland en niet voldoet aan het middelenvereiste voor gezinshereniging. Er bestaan mogelijkheden voor een maatwerkoplossing. Over deze maatwerkoplossing komt gerichtere voorlichting.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 23 februari 2017, nr. 2011911

Gepubliceerd in Nieuws

IND beantwoordt vragen over ICT-richtlijn

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2017

De immigratie-en naturalisatiedienst heeft frequently asked questions gepubliceerd over de Intra Company Transfers-richtlijn. Beantwoord worden vragen over wat een concern is, voorwaarden verblijfsvergunning, salariscriterium, gezinsleden, verdragen en de procedure.

Bron: Immigratie- en naturalisatiedienst, 16 februari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws