Rubriek: Sociale Zekerheid

Nederland mag premies heffen over wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2020

Y is in Nederland sociaal verzekerd en hier premieplichtig, ook over de Luxemburgse ziekte-uitkering. Dat hij ook in Luxemburg premies betaald heeft, maakt dat niet anders. De ten onrechte in Luxemburg betaalde premies moet hij aldaar terugvragen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 september 2020 ECLI:NL:RBNHO:2020:9373

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe website over werken en wonen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2020

Deze week is een nieuwe website (workinnl.nl) over werken en wonen in Nederland gelanceerd. De informatie op deze website is ook naar het Pools en Roemeens vertaald. Later volgen andere talen.

Bron: Ministerie van SZS, 25 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: buitenlandsituaties toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2020

De Belastingdienst heeft vragen beantwoord over coronavirus-maatregelen. Aan de orde komen: sociale zekerheid en substantieel (thuis)werken in het woonland, belastingheffing en thuiswerken in Spanje en de OESO-analyse over Covid-19.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 23 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Gevolgen sociale zekerheid bij terugtrekkingsakkoord in beeld

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2020

De Britse overheid heeft een richtlijnen gepubliceerd betreffende de implementatie van de sociale zekerheidsgevolgen van het terugtrekkingsakkoord in het kader van de Brexit. Aangegeven wordt onder meer welke doelgroepen een beroep kunnen doen op het akkoord.

Bron: Overheid VK, 11 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse transporteur blijft werkgever vrachtwagenchauffeurs

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2020

Nederlandse vervoersondernemingen komen met een Cypriotische vennootschap overeen dat deze de werkgever van de chauffeurs wordt. Omdat er feitelijk nauwelijks iets verandert is, blijven de chauffeurs in Nederland sociaal verzekerd. De feitelijke werkgever is in Nederland gevestigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2741

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele premieheffing Rijnvarende komt niet door de SVB

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2020

De dubbele premieheffing is niet ontstaan door de SVB, maar doordat de Liechtensteinse autoriteiten, die de eerdere A1 van de SVB niet hebben gerespecteerd. De SVB mag vragen naar arbeidstijden en arbeidsverrichtingen in andere staten. De A1 van de SVB is geldig.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 oktober 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2609

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragsbijdrage verschuldigd voor in Spanje wonende gezinsleden

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2020

De gezinsleden van P, AOW-gerechtigde inwoner van Nederland, wonen in Spanje. In Spanje zijn de gezinsleden als verdragsgerechtigden aangemerkt en voor de zorgkosten meeverzekerd bij P. P is de verdragsbijdrage aan het CAK verschuldigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 mei 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1155

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeitnehmerüberlassung - nieuw minimumloon van toepassing

Torsten Viebahn Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat betreft de Duitse Arbeitnehmerüberlassung, de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, is een nieuw minimumloon van toepassing. Deze bindende minimumlonen in de uitzend-/detacheringsbranche zijn onlangs opnieuw vastgelegd. Het betreft hier het minimumloon in de uitzendbranche.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Vrijwillige verzekeringen voor buitenlandse werknemers: de mogelijkheden

Sep Breukers Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Sep Breukers, jr. Consultant Tax bij Boxx global expat solutions (sep@boxx-expat.com)

Wanneer het niet (langer) mogelijk is om een A1 of CoC verklaring voor een werknemer aan te vragen zal er in veel gevallen voor worden gekozen om vrijwillige verzekeringen via de SVB en/of het UWV af te sluiten. Het gaat daarbij om een drietal situaties:

  • een werknemer wordt naar een niet-verdragsland uitgezonden;
  • een werknemer gaat op lokaal contract in het buitenland werken;
  • het is niet mogelijk om de A1 dan wel CoC verklaring te verlengen in verband met het einde van de maximale looptijd van (meestal) 5 jaar (in geval van een detachering).

Met vrijwillige verzekeringen worden bepaalde verzekeringen van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, zoals bijvoorbeeld de AOW en WW, vrijwillig voortgezet. Wat in de praktijk niet zo bekend is, is dat er naast de vrijwillige verzekeringen via de SVB en het UWV ook andere mogelijkheden bestaan om ervoor te zorgen dat de werknemer (en eventueel zijn partner) geen nadelen van zijn/haar tewerkstelling in het buitenland ondervindt. In dit artikel zullen we deze mogelijkheden bespreken. Wij zullen daarbij eerst ingaan op de vrijwillige AOW- en Anw verzekering, waarbij er een vergelijk zal worden gemaakt tussen de verzekeringen via de SVB en de overige opties. Daarna zullen we hetzelfde doen voor de vrijwillige WW- en WIA verzekering van het UWV. Tot slot bespreken we de mogelijkheden met betrekking tot de dekking van de ziektekosten, de Ziektewet en het overlijdensrisico.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2020

De nieuwe maatregelen betreffen een breed palet aan verlofregelingen en beoogt werkverplichtingen af te stemmen op de zorg voor jonge kinderen en mantelzorg. Op de voorgestelde uitkering bij ouderschapsverlof is de EU-verordening 883/2004 van toepassing.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws