Sociale Zekerheid

Substantieel werken in woonland en werken in derde-landen?

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2024

W woont in Duitsland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt geen substantieel (< 25%) deel in zijn woonland. De Duitse rechter vraagt het Hof van Justitie EU of bij de bepaling van het substantieel deel, werken in een derde land meetelt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 december 2023, C-743/23.

Gepubliceerd in Nieuws

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2024

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Gezinsleden Nederlandse ambtenaar in EU/EER/Zw niet meer verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2024

De sociale verzekeringspositie van gezinsleden van ambtenaren die binnen de EU, EER of Zwitserland wonen is per 1 januari 2024 gewijzigd. Ook als ze niet werken en geen kortlopende uitkering ontvangen zijn ze in het woonland verzekerd.

Bron: Nieuwsbrief BDZ, 30 januari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Wereldinkomen is van belang bij NINBI-beschikking

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2024

P woont in België en ontvang AOW en een pensioen uit zijn Nederlandse pensioen-BV. Bij de berekening van de zorgbijdrage die P moet betalen aan het CAK moet worden uitgegaan van het wereldinkomen, ook voor zover inkomen niet belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2459

Gepubliceerd in Nieuws

Korting AOW acceptabel, na aanbod vrijwillige verzekering

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2024

A was bijna 18 jaar sociaal verzekerd in Duitsland, maar niet volledig, omdat A een mini-job had in Duitsland. De korting van 18 jaar op de AOW is dan terecht. Dit is ook evenredig omdat de SVB heeft aangeboden dat A zich vrijwillig kan verzekeren voor deze periode.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 21 december 2023 ECLI:NL:CRVB:2023:2534

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is uit

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst is uit. De recente wijzigingen van de 30%-regeling worden toegelicht. Ook wordt kort ingegaan op de kaderovereenkomst telewerken voor de sociale zekerheid.

Bron: Belastingdienst, 19 januari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken en sociale zekerheid in een bijzondere tijdelijke situatie

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2024

Y werkt sinds haar emigratie naar Nederland 20 dagen voor de Duitse werkgever Z op kantoor en twee dagen thuis, hetzelfde arbeidspatroon als voor de migratie. Na de 20 dagen wordt Y ziek. Z heeft niet bewust ingestemd met structureel werken in Nederland. Y is sociaal verzekerd in Duitsland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 14 december 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2466

Gepubliceerd in Nieuws

Dichter bij mens en grens

Ger Essers Geschreven door
12-01-2024

Auteur: Ger Essers, de auteur adviseerde grenswerkers Nederland-België-Duitsland en was secretaris van Stichting Geen Grens en o.a. lid van het EU Raadgevend Comité voor migrerende werknemers en de Nederlandse Commissies Grensarbeiders I en II

Burgers die over de grens gaan wonen, werken, studeren of ondernemen, merken al snel dat verschillen in de sociale en fiscale stelsels van Nederland en de beide buurlanden groot zijn. Veranderingen in de nationale wet- en regelgeving vinden meestal plaats zonder voorafgaande grenseffectrapportage. Ook is er steeds meer sprake van atypische gezins- en arbeidssituaties. Er ontstaan steeds nieuwe gaten en hiaten. Omdat de meeste burgers de regelgeving niet kennen, zijn ze regelmatig in het verkeerde land sociaal verzekerd en/of dragen ze in het verkeerde land loonbelasting af. Naast de onbekendheid met de regels, vormen administratieve lastendruk, grensoverschrijdende bureaucratie en het verschil in taal en bestuurscultuur een probleem. In deze bijdrage wordt ingegaan op de uitvoering van de grensoverschrijdende fiscaliteit en sociale zekerheid in Nederland. Na beschrijving van de feitelijke situatie, doet de auteur een aantal aanbevelingen om de uitvoering van de sociale zekerheid en fiscaliteit cliëntvriendelijker, doelmatiger en efficiënter te maken. Ook doet hij drie aanbevelingen ter vereenvoudiging van de wet- en regelgeving.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Tijdsevenredige verlaging premiedeel heffingskorting bij migratie

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2024

M emigreert in augustus naar Denemarken en heeft nadien geen Nederlandse inkomsten meer. Het belasting- en premiedeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden dan dwingendrechtelijk tijdsevenredig verlaagd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8724

Gepubliceerd in Nieuws

Berekening middeling bij gedeeltelijke premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2023

Als een belastingplichtige in een jaar (deels) niet premiepichtig is worden de premies volksverzekeringen niet mee in aanmerking genomen. Alleen de inkomstenbelasting wordt betrokken bij de berekening van de herrekende belasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws