Thuiswerken

Thuiswerkplek als vaste inrichting voor Nederlandse en Belgische grenswerknemer: meer duidelijkheid?

Yasin Yilmaz Door
07-03-2024

Auteur: mr. drs. Y. Yilmaz, werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na in diverse Kamerbrieven te zijn aangekondigd, is (uiteindelijk) in de Kamerbrief van 11 december 2023(1) bekend gemaakt dat eind november 2023 een regeling is overeengekomen tussen Nederland en België. Een regeling die meer inzicht verschaft in de vraag of/en wanneer een thuiswerkplek van een in Nederland of België wonende grenswerknemer als vaste inrichting kan worden aangemerkt. De overeenkomst heeft in de praktijk tot de nodige misverstanden geleid. De overeenkomst ziet dus niet op de fiscale gevolgen en de sociale zekerheidsgevolgen voor de werknemer van het thuiswerken. Fiscaal is de overeenkomst vooral van belang voor de (positie van de) werkgever.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Nog geen concrete fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2024

Er zijn nog geen concrete uitzichten op fiscale afspraken met Duitsland en België over het thuiswerken van grenswerkers. De hoop is gevestigd op afspraken in EU- en OESO-verband. De Belgische regering heeft dit als voorzitter van de Raad van de EU geagendeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkbeleid leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2023

De Belgische rulingcommissie concludeert dat het thuiswerkbeleid van een Nederlandse onderneming niet leidt tot een vaste inrichting in België. De werknemers werken een dag thuis en hebben zich te houden aan een do en don’t-beleid.

Bron: FOD Financiën, Voorafgaande beslissing, 9 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen en antwoorden over telewerken vanaf 1 juli 2023

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2023

De SVB heeft de vragen en antwoorden gebundeld, die gesteld zijn tijdens een webinar over de sociale zekerheidsregels voor telewerken. Deze nieuwe regels voor telewerken treden op 1 juli 2023 in werking.

Bron: SVB, 12 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Stand van zaken thuiswerkende grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2023

In een brief  wordt uitgebreid ingegaan op de socialezekerheidsaspecten van telewerken. Het Europese framework agreement en de wijze van uitvoering door de SVB komt aan de orde. Fiscaal zijn er nog geen concrete afspraken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid en telewerken, 50% wordt de norm

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2023

Tot 50% van de arbeidstijd telewerken leidt niet tot wijziging van de sociale zekerheidswetgeving. Men raakt dan niet in het woonland sociaal verzekerd. Dit staat in de kaderovereenkomst die Nederland gaat ondertekenen en op 1 juli 2023 in moet gaan.

Bron: Ministerie van SZW, 12 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen over controle FOD op telewerken van grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

In het Belgische parlement zijn vragen beantwoord over de controle bij grensarbeiders op telewerken. Er is geen sprake van een landelijke actie. Lokale inspecteurs kunnen wel onderzoeken doen en bewijs vragen.

Bron: Belgische Cie. voor Financiën en begroting, 8 maart 2023, CRIV 55 COM 1022

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende medewerkers leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

Een buiten de EU, maar in een verdragsland, gevestigde vennootschap heeft drie medewerkers die in Nederland thuis werken. De vennootschap voert geen andere activiteiten uit in Nederland. Er is geen sprake van een vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 21 februari 2023, ATR 000011

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland en Oostenrijk spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2022

Duitsland en Oostenrijk hebben afgesproken dat maximaal 40% telewerken in het woonland er niet toe leidt dat de werknemer verzekerd is in zijn woonland. Er moet een verzoek worden gedaan om van deze vrijstelling gebruik te maken.

Bron: Österreichische Socialversicherung, 15 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Frankrijk en Zwitserland spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2022

Frankrijk en Zwitserland hebben afgesproken dat telewerk mogelijk is tot 40% van de arbeidstijd per jaar zonder dat belastingheffing plaatsvindt in het woonland van de werknemer. De streefdatum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid Frankrijk, 22 december 2022

Gepubliceerd in Nieuws