Verzekeringsrecht

Verplichte AOV voor zelfstandigen – internetconsultatie

Bastiaan Didden Door
10-07-2024

Tot en met 23 juli 2024 staat de mogelijkheid open om te reageren op het wetsvoorstel 'Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen'. Deze wet voorziet in een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In de zeer uitgebreide memorie van toelichting is ook oog voor denkbare internationale aspecten.

Bron: Internetconsultatie.nl, 'Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen', 11 juni - 23 juli 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Schadevrije jaren tellen na emigratie mee

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2020

In antwoord op kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid om bij een emigratie binnen de EU de schadevrije jaren van een autoverzekering mee te nemen naar een buitenlandse verzekeraar. Wel kent landen eigen voorwaarden en wijze van erkenning

Bron: Ministerie van Financiën, 7 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenopbouw bij salary split blijft probleem

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2019

Volgens de Nederlandse fiscale en pensioenwetgeving is het mogelijk in Nederland pensioen op te bouwen als een werknemer werkt voor een Nederlandse en een buitenlands concernonderdeel. Door praktische problemen bij pensioenuitvoerders werken deze echter meestal niet mee.

Bron: Aegon, antwoord praktijkvraag, 18 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

(Ont)Zorgen voor expat en familie met een internationale zorgverzekering

Jill Frijns Geschreven door
05-11-2018

Auteurs: Jill Frijns en Karen Rosvelds, assignment Managers bij Boxx Global Expat Solutions

Iedere internationale uitzending is uniek en heeft verschillende invalshoeken. De gezondheidszorg in het buitenland is voor de medewerker altijd een belangrijk aandachtspunt. Hoe de expat en diens familie daarbij te ontzorgen? Hoe de keuze voor een internationale zorgverzekering weloverwogen te maken? Een duidelijk beleid op het gebied van internationale zorg, plus de juiste kennis van de wet- en regelgeving in het thuis- en gastland blijkt hierbij cruciaal.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Private aanvulling WW ook grensoverschrijdend mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2018

Via de Stichting PAWW kan een private aanvullende WW-verzekering gesloten worden door werkgevers. Dit kan ook voor een aanvullende uitkering op een buitenlandse WW tot de hoogte van de Nederlandse WW. De aanvulling kan gesloten worden voor werknemers die in Nederland wonen en in het buitenland werken en andersom. Voor vragen heeft de stichting een servicedesk.

Bron: www.spaww.nl, bestuursbericht, 15 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Over(g)eenkomsten met Nederlandse banken en verzekeraars

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel zal ik ingaan op voor vele emigranten of niet-inwoners van Nederland onverwachte gevolgen van overeenkomsten met Nederlandse banken en verzekeraars. Het lijkt er op dat banken en verzekeraars proberen overeenkomsten met niet-inwoners te vermijden. Het grensoverschrijdend aanbieden van producten door Nederlandse banken en verzekeraars (grensoverschrijdende dienstverrichting) is kennelijk zo risicovol, duur en ingewikkeld, dat men deze klanten liever ziet gaan dan komen. Zelfs bestaande overeenkomsten zijn niet zeker na de emigratie.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018