Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Rijnvarende vist achter het net, vangt wel kleine vis

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2023

Rijnvarende W is in Nederland sociaal verzekerd. De ten onrechte betaalde Liechtensteinse premies zijn niet verrekenbaar met de Nederlandse premies. Wel bestaat recht op een aftrek op het loon van 1,2% (art. 3.84 Wet IB).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:851

Lees meer...

Keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht is te laat

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2023

U verzoekt 10 maanden nadat de aanslag onherroepelijk is geworden om belast te worden als een partiële buitenlands belastingplichtige. Het verzoek is te laat ingediend en daarmee ongegrond.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1738

Lees meer...

In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2023

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:466

Lees meer...

Stand van zaken belastingverdragen per 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2023

Er is een nieuwe overzicht belastingverdragen verschenen naar de stand van zaken per 1 januari 2023. Wijzigingen ingaande 1 januari 2023 zien op de verdragen met Chili, Duitsland (protocol) en Polen (protocol).

Bron: Ministerie van Financiën, 9 maart 2023

Lees meer...

Vragen over controle FOD op telewerken van grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

In het Belgische parlement zijn vragen beantwoord over de controle bij grensarbeiders op telewerken. Er is geen sprake van een landelijke actie. Lokale inspecteurs kunnen wel onderzoeken doen en bewijs vragen.

Bron: Belgische Cie. voor Financiën en begroting, 8 maart 2023, CRIV 55 COM 1022

Lees meer...

Thuiswerkende medewerkers leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

Een buiten de EU, maar in een verdragsland, gevestigde vennootschap heeft drie medewerkers die in Nederland thuis werken. De vennootschap voert geen andere activiteiten uit in Nederland. Er is geen sprake van een vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 21 februari 2023, ATR 000011

Lees meer...

A-G: Hof van Justitie EU moet ‘substantieel deel’ duiden

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2023

De Advocaat-Generaal stelt voor om het Hof van Justitie EU te vragen welke feiten relevant zijn voor de beoordeling of iemand een substantieel deel (art. 13 VO 883/2004) van zijn werkzaamheden in zijn woonland verricht.

Bron: Conclusie A-G Pauwels, 17 februari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:197

Lees meer...

Werken in Nederland leidt tot premieplicht Wlz, Anw en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2023

X woont in een EU-lidstaat en is vanaf 1 juni 2018 werkzaam bij een Nederlandse werkgever. X heeft een Nederlands en een buitenlands pensioen. X is in Nederland sociaal verzekerd vanaf 1 juni 2018.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:504

Lees meer...

Woonlandbeginsel ook voor kinderbijslag uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2023

Een uitgezonden ambtenaar woont met zijn vrouw en kinderen in Oeganda. De Nederlandse kinderbijslag is terecht verlaagd naar het kostenniveau van Oeganda, waar de kinderen feitelijk verblijven.

Bron: Centrale Raad van Beroep. 5 januari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:19

Lees meer...

Strafrechter kan A1-verklaring negeren bij fraude

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2023

Een Slowaakse A 1-verklaring is bindend voor de Belgische rechter. Dat de verklaring voorlopig is ingetrokken, is niet van belang. Dit is anders als de Belgische strafrechter vaststelt dat sprake is van fraude.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 maart 2023, ECLI:EU:C:2023:138

Lees meer...

Handboek Loonheffingen 2023 is gepubliceerd.

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2023

Het Handboek is gewijzigd onder meer betreffende: toepassing anoniementarief, aftopping en keuze 30%-regeling, Oekraïense vluchtelingen, overgangsrecht sociale zekerheidsverordeningen, thuiswerkafspraken, aandelenopties en hybride werken.

Bron: Belastingdienst, 6 maart 2023

Lees meer...

Heroverweging/wijziging looptijd 30%-regeling niet mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2023

De inspecteur hoeft de looptijd 30%-regeling na een eerdere beschikking niet ambtshalve te heroverwegen. De inspecteur kan een nieuw verzoek verkort afdoen als geen nieuwe gegevens of omstandigheden worden vermeld.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 203, ECLI:NL:GHAMS:2023:331

Lees meer...

Wisseling werkgever beoordelen vanaf einde tewerkstelling

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2023

R woont in Nederland en wisselt na 17 maanden onbetaald verlof van werkgever. Voor de 30%-regeling is geen sprake van wisseling van werkgever. De periode tussen de twee tewerkstellingen is langer geweest dan drie maanden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:784

Lees meer...

Nederlands loon is in Nederland belast, ook na emigratie naar VS

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2023

Y is in 2018 naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Het loon over der periode dat hij in Nederland woonde en werkte is in Nederland belast. Als inwoner van de VS is Y geen kwalificerende buienlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Gelderland, 14 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:703

Lees meer...

Canadese onderzoekster heeft recht op 30%-regeling.

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2023

P verbleef twee jaar voor onderzoek in Nederland alvorens ze een baan kreeg in Nederland. Ze was die jaren nog Canadees inwoner. De twee jaar tellen niet mee voor het 150-kilometer-criterium van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11870

Lees meer...

Afkoopsom Brits pensioen beïnvloedt hoogte premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2023

E woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom van een Brits pensioen, die Nederland niet in de heffingsgrondslag mag meenemen. De afkoopsom telt wel mee voor de afbouw van het premiedeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1303

Lees meer...

Zieke Spaanse werknemer heeft geen recht op nabetaling loon

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2023

A, woont in Spanje werkt op basis van een zee-arbeidsovereenkomst. A is in Spanje sociaal verzekerd en heeft een met de Ziektewet overeenkomende wettelijke regeling van een EU-lidstaat. Niet is voldaan aan de vereisten voor toepassing van art. 7:734d BW en 7:734f BW.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 17 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:938

Lees meer...

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2023

Een Chinese studente heeft geen recht op aftrek scholingskosten voor het collegegeld voor haar studie in Nederland. Op het moment van betalen woonde ze nog in China en was ze nog geen binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12231

Lees meer...

ET-kosten vergoeden naast de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2023

Worden naast de 30%-regeling nog werkelijke extraterritoriale kosten vergoed, dan is sprake van loon, tenzij de werkelijke kosten aangewezen worden als eindheffingsloon. Dan komen de kosten ten laste van de vrije ruimte. Er gelden enkele uitzonderingen.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 17 februari 2023

Lees meer...

Nederland voert met 14 landen verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2023

Nederland voert in 2023 met 14 landen onderhandelingen over belastingverdragen, waaronder, België, Marokko, Portugal, Suriname en Sint Maarten. Met Duitsland en België wordt ook gesproken over een thuiswerkregeling voor grensarbeiders.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 februari 2023

Lees meer...

Duitse rechtspraak beperkt toepassing tax-equalisation

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2023

Als een CAO-afspraak voorziet in een brutoloon-afspraak, kan de werkgever de brutoloon-afspraak niet beperken door te bruteren op basis van de in het land van uitzending betaalde belasting. De detacheringsvergoedingen compenseert het nadeel niet.

Bron: Bundesarbeitsgericht, 7 september 2022, ECLI:DE:BAG:2022:070922.U.5AZR128.22.0

Lees meer...

30%-vergoeding is in Duitsland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2023

T woont in Duitsland en werkt voor een Nederlandse werkgever en maakt gebruik van de 30%-regeling. De 30%-vergoeding is in Duitsland niet vrijgesteld. Nederlands loon is alleen vrijgesteld in zoverre het loon in Nederland belast is.

Bron: Finanzgericht Düsseldorf, 25 oktober 2022, 13-K 2867/20 E

Lees meer...

Rapport buitenlandse arbeidskrachten en de loonheffingen

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

De Belastingdienst heeft het rapport 'Buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen' gepresenteerd. In het rapport wordt ingegaan op onder meer de (fictieve) vaste inrichting, begrip materiële werkgever, premieheffing, omrekenen buitenlands loon en de invordering.

Bron: Belastingdienst, 15 februari 2023

Lees meer...

Maltese Kumpani Privati is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

Een Nederlandse BV heeft haar bestuurlijke zetel verplaatst naar Malta en later de rechtsvorm gewijzigd. Omdat de feitelijke leiding in Nederland wordt uitgeoefend onder meer door een gemachtigde, is de Kumpani Privati in Nederland gevestigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:353

Lees meer...

Emigrant moet bezittingen box 3 naar tijdsgelang herrekenen

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2023

M is op 16 januari 2017 naar Nederland geëmigreerd. Voor de heffing in box 3 moet de rendementsgrondslag op 1 januari 2017 naar tijdsgelang worden herrekend. De stortingsverplichting op de aandelen van de in 2017 opgerichte BV hoort daar op 1 januari 2017 niet bij.

Bron: Rechtbank Den Haag, 19 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14134 

Lees meer...

Meer FATCA-gerelateerde stukken openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2023

Na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur zijn weer meer documenten betreffende FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden openbaar gemaakt.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 februari 2023

Lees meer...

Vaartijdenboek 2015 is geen bewijs voor werken in 2016

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2023

W woont in Nederland en werkt als Rijnvarende. W kan met het vaartijdenboek van een eerder jaar niet aannemelijk maken dat hij minder dan 25% van zijn tijd in Nederland heeft gewerkt. Hij is sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 24 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:672

Lees meer...

15.000-grens pensioenartikel Duitsland toetsen op 'brutobasis'

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2023

Het pensioenartikel in het belastingverdrag Duitsland - Nederland kent een bronlandheffing als het totaal van de uitkeringen groter is dan 15.000. Aftrekbare zorgkosten en giften zijn voor beoordeling van de 15.000-grens niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:342

Lees meer...

Verblijfsrecht derdelanders uit Oekraïne 6 maanden verlengd

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2023

Oekraïense vluchtelingen zonder Oekraïense nationaliteit konden geen beroep meer doen op de Richtlijn tijdelijke bescherming vanaf 4 maart 2023 (zie nieuwsbericht van 1 februari 2023). Inmiddels is de termijn verlengd tot 4 september 2023.

Bron: Rijksoverheid, 10 februari 2023

Lees meer...

Piloot woont niet in Turkije

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2023

De aan een piloot ter beschikking staande wisselende hotelkamers zijn niet aan te merken als een duurzaam tehuis. Ook onder meer de tijdelijkheid van de aanstelling duiden niet op wonen in Turkije. Voor het belastingverdrag en nationale wet is hij inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:667

Lees meer...

Pijpenleggen en platforms verwijderen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2023

Een master en een rigger wonen in Nederland en werken voor een Zwitserse werkgever op diverse schepen die pijpleidingen leggen in zee en platforms verwijderen. De werkzaamheden betreffen geen internationaal vervoer in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2022, 254 en 255

Lees meer...

Hypotax werkt niet door op het loon

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2023

De werkgever van A hanteert voor de berekening van het loon een hypothetische belasting (hypotax). Voor de bepaling van het loon is de hypotax geen loon, maar is werkelijke door de werkgever betaalde belasting ten behoeve van de werknemer het loon.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:247

Lees meer...

Verdragsstaten geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2023

Op de site van de Belastingdienst zijn de verdragsstaten geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari 2023. De verdragsstaten bevatten een praktische samenvatting van alle belastingverdragen.

Bron: Belastingdienst

Lees meer...

Op eigen verzoek niet verzekerd leidt niet tot AOW

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2023

V, inwoner van Nederland, werkt op een Zwitsers zeeschip onder Panamese vlag. V is onder de VO 1408/71 niet verzekerd en onder de VO 883/2004 in beginsel wel verzekerd in Nederland. Hij heeft echter zelf verzocht niet verzekerd te willen zijn.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 31 augustus 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5156

Lees meer...

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2023

Het eerste kwartaaloverzicht 2023 MLI en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Vanaf 1 januari 2023 is het MLI van toepassing in relatie met Bahrein. Vanaf 1 januari 2024 ook met China en Zuid-Afrika.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 februari 2023

Lees meer...

Behandeling bij Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2023

De hyperthermiebehandeling bij een Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar als uitgave voor specifieke zorgkosten. De Heilpraktiker is niet vergelijkbaar met een in art. 39 URIB 2001 genoemde paramedicus en de behandeling is niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts geschied.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12859

Lees meer...

Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïense vluchteling is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2023

De Richtlijn Tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 maart 2024 voor vluchtelingen uit de Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit. Andere nationaliteiten vallen niet meer onder de richtlijn vanaf 4 maart 2023 en moeten actie ondernemen.

Bron: Rijksoverheid, 31 januari 2023

Lees meer...

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2023

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Hoge Raad, 20 januari 2023: ECLI:NL:HR:2023:54

Lees meer...

Werknemer Europees Octrooibureau belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2023

X heeft de Nederlandse nationaliteit en werkt voor het Europees Octrooibureau. Omdat X voorafgaand aan zijn werkzaamheden voor het EOB niet in een andere EU-lidstaat heeft gewoond is hij niet vrijgesteld voor box 3. Het beroep op EU-recht faalt.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13438

Lees meer...

Tijdsevenredig beloning toerekenen bij werken in meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2023

Een beroepschauffeur woont in Duitsland en rijdt in dienst van een Nederlandse werkgever. Hij rijdt ook dagen zowel in Nederland als in Duitsland. Voor deze werkdagen heeft Nederland niet het volledige heffingsrecht maar werktijdevenredig.

Bron: Bundesfinanzhof, 1 juni 2022, ECLI:DE:BFH:2022

Lees meer...

Vrijgesteld EU-pensioen beperkt niet de ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2023

J woont in Nederland en ontvangt een vrijgesteld pensioen van de Europese Unie. Het vrijgestelde inkomen mag niet meegenomen worden bij het bepalen van de inkomensgrens voor de ouderenkorting, maar wel voor drempel van de persoonsgebonden aftrek.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10630

Lees meer...

Rechter legt berekening bijzondere verhoging heffingskorting uit

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2023

A woont met haar man in Spanje als pensionado’s. Beiden zijn kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Na een systematische berekening van de bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting (art. 8.9a Wet IB), wordt de uit te betalen heffingskorting 1225 euro. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:88

Lees meer...

Inkomen als defence counsel is belast

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2023

Een Amerikaan woont in Nederland en werkt als defence counsel bij het Internationaal Strafhof en Special tribunal for Libanon. Zijn inkomsten zijn als resultaat overige werkzaamheden belast. Hem komt geen belastingvrijstelling toe.

ECLI:NL:RBDHA:2022:14748

Lees meer...

Inwoner België mag maar 50% hypotheekrente aftrekken

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2023

B woont in België en is een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Hij kan de kosten eigen woning maar voor 50% aftrekken. Hij heeft van de andere 50% alleen onder opschortende voorwaarde de economische eigendom sinds zijn scheiding.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:51

Lees meer...

Bewoner Belgische hoeve krijgt geen aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2023

A woont in de voormalige stal van een Belgische hoevewoning. In de hoeve wonen ook zijn meerderjarige kinderen. A, kwalificerend buitenlands belastingplichtige, maakt niet aannemelijk welk deel van de woning voor hem een eigen woning is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:52

Lees meer...

Pensioenen inwoner België in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2023

A woont in België en geniet Nederlandse pensioenen. België belast de pensioenen voor minder dan 90%. Het belastingverdrag wijst de heffing dan aan Nederland toe. De vrijstelling loonbelasting wekt geen vertrouwen op.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7874

Lees meer...

Toepassen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2023

Voor de loonbelastingtabel van een Oekraïense vluchteling die langer dan 6 maanden in Nederland verblijft, kan worden aangenomen dat Nederland het fiscale woonland is. Dit uitgangspunt geldt niet zonder meer voor de aangifte inkomstenbelasting.

Bron: Belastingdienst, 18 januari 2023

Lees meer...

Inspecteur bewijst niet dat kostenvergoeding belast is

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2023

P woont in Nederland en werkt voor een niet inhoudingsplichtige buitenlandse werkgever. P heeft recht op 1,4% aftrek (werkkostenregeling). De inspecteur kan die aftrek niet compenseren met vermoedelijk belaste onkostenvergoedingen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1

Lees meer...

Wijze vragen stellen inspecteur leidt alsnog tot 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2023

De inspecteur heeft vragen gesteld na een tweede verzoek voor de 30%-regeling, niet alleen om het nieuw feit te onderzoeken. De inspecteur heeft dan het vertrouwen gewekt dat de nieuwe inhoudelijke beoordeling kan leiden tot de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7557

Lees meer...

Gebruikelijk loon van toepassing bij inwoner België

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2023

Q woont in België en is beherend vennoot en zaakvoerder van een Belgische CV. De CV is medebestuurder van een Nederlandse BV, waarvan Q 33% van de aandelen bezit. De gebruikelijk loonregeling is van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7699

Lees meer...

Op Noord-Cyprus is Europees recht van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2023

B woont in het deel van Cyprus waar niet Cyprus (maar Turkije) feitelijk het gezag heeft. Het Europees recht is op dat deel van toepassing, zodat B aangemerkt kan worden als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7700

Lees meer...

Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2023

In de kamerbrief over de jaarrapportage wordt onder meer ingegaan op: certficieringstelsel uitzendbureaus, registratie arbeidsmigranten, huisvesting, toegang tot zorg, handhaving en de informatievoorziening (bijv. de website workinnl.nl).

Bron: Ministerie van SZW, 11 januari 2022

Lees meer...

Keuze partiële buitenlandse belastingplicht niet tijdig gedaan

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2023

C maakt gebruik van de 30%-regeling. In zijn aangifte vult hij zijn banktegoeden in. Daarmee heeft C niet gekozen voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Die keuze kan niet meer herzien worden nadat de aanslag onherroepelijk vast staat.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 16 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11841

Lees meer...

Uitgave 2 van de nieuwsbrief loonheffingen 2023 is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2023

In de nieuwsbrief wordt onder meer ingegaan op het overgangsrecht aftopping 30%-regeling (de 30%-vergoeding moet in december 2022 zijn genoten), Oekraïense werknemers (identificatie en extraterritoriale kosten) en de nieuwe regeling voor aandelenopties.

Bron: Belastingdienst, 11 januari 2023

Lees meer...

Loon is niet volledig belast in het Verenigd Koninkrijk

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2023

M woont voor de nationale wet en het belastingverdrag in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. M werkt voor een werkgever in het VK, zodat recht bestaat op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de 151 in het VK gewerkte dagen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7535

Lees meer...

Ook met buitenlandse-uitkering recht op Duitse Energiepauschale

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2023

In verband met de stijgende energieprijzen kent Duitsland een tegemoetkoming (Energiepauschale) voor inwoners van Duitsland met bepaalde Duitse Renten. Ook inwoners van Duitsland met een buitenlandse vergelijkbare uitkering hebben recht op de Energiepauschale.

Bron: Deutsche Rentenversicherung

Lees meer...

Besluit autobelastingen voor Oekraïense ontheemden

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2023

In een besluit wordt ingegaan op de belastingplicht voor de BPM voor gevluchte Oekraïners. Onder meer is een vrijstelling voor de BPM op basis van de verhuisboedelvrijstelling opgenomen en een vrijstelling voor de MRB.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 december 2022, 2022, 286463

Lees meer...

Geen loonheffingen voor Italiaanse werknemer

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2023

Voor een Italiaanse werknemer van een Nederlands bedrijf, niet zijnde een bestuurder of commissaris, die in Italië woont en alleen daar werkt is in Nederland geen loonheffing verschuldigd.

Bron: Forum Salaris, 4 januari 2023

Lees meer...

Verrekening loonheffing pas na feitelijk verhalen

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2023

Doordat de 30%-regeling niet van toepassing is, moet de 30%-vergoeding gebruteerd worden. De werkgever wil de loonheffing verhalen op werknemer M. Zolang M niet aannemelijk dat de verhaald is, kan die loonheffing niet als voorheffing verrekend worden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7312

Lees meer...

Na tweede verzoek wel recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2023

De inspecteur mag het tweede verzoek om toepassing 30%-regeling afwijzen met verwijzing naar de afwijzing van het eerste verzoek. Echter de inspecteur heeft het vertrouwen gewekt het tweede verzoek opnieuw te beoordelen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10935

Lees meer...

Italië moet loyaal samenwerken om pensioenoverdracht te realiseren

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2023

Voor een overdracht van pensioenkapitaal aan de Europese Centrale Bank (ECB) is een overeenkomst tussen de ECB en de lidstaat vereist. De lidstaat moet wel loyaal samenwerken bij de onderhandeling om tot een overeenkomst te komen.

Bron: Hof van Justitie EU, 22 december 2022, ECLI:EU:C:2022:1023

Lees meer...

Voor giftenaftrek moet buitenlands goed doel ANBI-status hebben

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2023

B doet giften aan een buitenlandse instelling. De giften zijn niet aftrekbaar, want de instelling is niet aangemerkt als een ANBI volgens de Nederlandse wetgeving. Het ANBI-vereiste voor een buitenlandse instelling is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Gelderland, 7 december 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:7234

Lees meer...

Dubbele belast en kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2022

P woont in België. Naar Nederlandse opvattingen is P een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. België belast zijn inkomen ook. De dubbele heffing kan de rechtbank niet oplossen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 deceber 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7491

Lees meer...

Besluit heffingskortingen geactualiseerd voor IACK en buitenlandse partner

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2022

Nieuw in het besluit is dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting als sprake is van geen of een buitenlandse belastingplichtige partner wordt bepaald op basis van het ‘wereldarbeidsinkomen’.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 december 2022

Lees meer...

Duitsland en Oostenrijk spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2022

Duitsland en Oostenrijk hebben afgesproken dat maximaal 40% telewerken in het woonland er niet toe leidt dat de werknemer verzekerd is in zijn woonland. Er moet een verzoek worden gedaan om van deze vrijstelling gebruik te maken.

Bron: Österreichische Socialversicherung, 15 november 2022

Lees meer...

Frankrijk en Zwitserland spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2022

Frankrijk en Zwitserland hebben afgesproken dat telewerk mogelijk is tot 40% van de arbeidstijd per jaar zonder dat belastingheffing plaatsvindt in het woonland van de werknemer. De streefdatum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid Frankrijk, 22 december 2022

Lees meer...

België past toepassing evenredigheidsmethode aan

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2022

In België is een circulaire verschenen. België past de evenredigheidsmethode niet meer toe op inkomsten die tegen een afzonderlijk tarief belast zijn. Wel kunnen deze inkomsten nog belast zijn voor de gemeentebelastingen.

Bron: Fiscale Overheidsdienst Financiën, 7 november 2022

Lees meer...

Eindejaarscheck 30%-er voor salariscriterium en overgangsrecht aftopping

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2022

Voor werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling is het raadzaam om goed te beoordelen of in 2022 voldaan is aan het salariscriterium. Voor het overgangsrecht in het kader van de aftopping 30%-regeling is van belang dat in december 2022 de 30%-regeling is toegepast.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 15 en 21 december 2022

Lees meer...

Toegang tot zorg voor arbeidsmigranten moet beter

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2022

Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. De overheid heeft met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2020

Lees meer...

Alle inkomsten uit het VK van een piloot zijn belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2022

Het belastingverdrag Nederland – VK wijst het heffingsrecht over inkomsten van een in Nederland wonende piloot toe aan het woonland. Dat geldt ook voor de binnenlandse vluchten, de stand-by-dagen en de trainingsdagen in het VK.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 29 november 2022, ECLI:NL:PHR:2022:1128

Lees meer...

Arbitrage mogelijk voor belastingverdrag met Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2022

Nederland heeft met Luxemburg een overeenkomst gesloten over de toepassing van de arbitragebepaling van het Multilateraal instrument. De overeenkomst is van toepassing op verzoeken op onderling overleg-verzoeken ingediend op of na 1 augustus 2019.

Bron: Staatscourant, 25 oktober 2022, nr. 27480

Lees meer...

Nieuwe 30%-beschikking ook na afloop eerdere beschikking mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2022

W heeft een beschikking 30%-regeling ontvangen met een looptijd tot 1 januari 2021. In 2021 vraagt een W nieuwe beschikking aan met looptijd tot 1 januari 2022. De inspecteur kan het verzoek niet afwijzen met een verwijzing naar de eerdere beschikking.

Bron: Rechtbank Den Haag, 24 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13389

Lees meer...

Meldingplicht grensoverschrijdende constructies geldt ook voor advocaten

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2022

De meldingsplicht grensoverschrijdende constructies van advocaten is niet in strijd met het EU-recht. Wel is een advocaat, wegens zijn beroepsgeheim, niet gehouden andere intermediairs in kennis te stellen van zijn meldingsverplichting.

Bron: Hof van Justitie, 8 december 2022, ECLI:EU:C:2022:963

Lees meer...

Woning in immigratiejaar belast in box 1 én box 3

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2022

Een echtpaar remigreert naar Nederland. In Nederland wordt de Nederlandse woning die ze al bezitten hun eigen woning. De woning vormt dan een bezitting in box 3 én is een eigen woning in box 1. Dit is een gevolg van de systematiek van box 3.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6739

Lees meer...

Piloot woont in Nederland en niet in Spanje/Italië

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2022

Na een opleiding als piloot is Q in 2017 gestationeerd geweest in Italië en Spanje, waar hij ook appartementen gehuurd had. Q onderhield nog een duurzame band met Nederland en wordt daarom aangemerkt als binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12395

Lees meer...

Afkoop pensioen eigen beheer in Zuid-Korea belast

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2022

P woont in Zuid-Korea en koopt zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen af. Omdat de afkoopsom niet rechtstreeks ten laste van de winst van de pensioen-BV is gekomen, maar ten laste van de pensioenreserve, heeft Nederland geen heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12396

Lees meer...

Hoge Raad herziet arrest niet na arrest Hof van Justitie EU

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2022

Een herziening van een arrest van de Hoge Raad vanwege een later verschenen arrest van het Hof van Justitie EU is niet mogelijk op grond van de AWB. Het arrest van Hoge Raad betrof de onbeperkte navorderingstermijn in de erfbelasting.

Bron: Hoge Raad, 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1830

Lees meer...

Afkoop pensioen eigen beheer door Nederland daadwerkelijk belast

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2022

A woont in België en koopt een Nederlands pensioen in eigen beheer af. De afkoopsom is in Nederland belast, maar door de heffingskorting deels niet feitelijk belast. Het pensioen is dan wel daadwerkelijk belast. België moet de afkoopsom volledig vrijstellen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 18 november 2021

Lees meer...

Duitsland moet uitkeringen grensarbeiders aanpassen van Europese Commissie

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2022

De Europese Commissie vraagt Duitsland de regels aan te passen voor de berekening van arbeids-, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen van grensarbeiders. Voor inwoners van Duitsland zijn de uitkeringen netto, terwijl niet-inwoners veelal in hun woonland nog belasting moeten betalen.

Bron: Europese Commissie, 28 september 2022

Lees meer...

Hongaarse en Italiaanse stagiaires zijn werknemers

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2022

Twee buitenlandse stagiaires krijgen geen Nederlandse studiefinanciering, omdat hun stage niet louter educatief is met marginale taken ter lering. De arbeid moet aangemerkt worden als reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer (ex. art. 45 VWEU).

Bron: Rechtbank Amsterdam, 22 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5519 en 5520

Lees meer...

Salariscriteria kennismigranten 2023 bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2022

De salariscriteria per maand voor kennismigranten worden vanaf 1 januari 2023 € 5008 (vanaf 30 jaar), € 3.672 (jonger dan 30 jaar), € 2.631 (in Nederland afgestudeerden) en € 5867 (Europese blauwe kaart).

Lees meer...

Duitse Rente niet volledig belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2022

A woont in Nederland en ontvangt van de Duitse DRV een ouderdomsrente. De rente is maar voor 45% belast, omdat maar 45% van de premie in aftrek is gebracht in Duitsland. De overige 55% van de premie was niet aftrekbaar en is feitelijk als loon belast geweest.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9842

Lees meer...

Belgische circulaire over Nederlandse pensioenen gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2022

In België is een circulaire gepubliceerd over de wijze waarop België buitenlandse pensioenen belast. De circulaire gaat uitgebreid in op de wijze waarop België Nederlandse pensioenen belast, sinds 1 januari 2021.

Bron: FOD Financiën, 23 september 2022

Lees meer...

Alleen bij het CAK in bezwaar tegen pseudo-premies Zvw.

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2022

De door het CAK ingehouden bijdrage Zvw (pseudo-premies) zijn een andere bijdrage dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Pensionado X, die in Zwitserland woont, moet bezwaar indienen bij het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3290

Lees meer...

Wat is het gewoonlijk werkland in het internationaal wegvervoer?

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2022

Is een conclusie wordt ingegaan op het toepasselijk recht bij een arbeidsovereenkomst in het internationaal wegvervoer. De vraag is of het gewoonlijk werkland Nederland of Hongarije is voor het EU-arbeidsrecht.

Bron: Conclusie A-G Drijber, 23 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:849.

Lees meer...

ABP-pensioen is privaatrechtelijk en daarom belast in het woonland

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2022

Y woont in Frankrijk en ontvangt een nabestaandenpensioen van het ABP. Omdat de overleden partner van Y als laatste werkte in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is het pensioen in woonland Frankrijk belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6309

Lees meer...

Identiteit Oekraïner vaststellen met sticker of O-document

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2022

De identiteit van een Oekraïense werknemer kan worden vastgesteld op basis van de sticker in het paspoort of het O-document van de IND. Daarmee wordt voorkomen dat sprake is van een anonieme werknemer of dat geen toegang bestaat tot de arbeidsmarkt.

Bron: Belastingdienst, 25 november 2022

Lees meer...

Geen aftrek zorgkosten voor inwoner Hongarije

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2022

X woont in Hongarije en geniet een Nederlands pensioen en AOW. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en maakt niet aannemelijk dat hij in Hongarije geen inkomstenbelasting verschuldigd is. Hij kan de zorgkosten dan niet in Nederland aftrekken.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3205

Lees meer...

Vanaf 2023 mag anoniementarief worden hersteld

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2022

Vanaf 2023 mag de inhoudingsplichtige binnen hetzelfde kalenderjaar met correctieberichten de eerdere toepassing van het anoniementarief herstellen, mits de werknemer de vereiste gegevens alsnog heeft verstrekt.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2023,14 november 2022

Lees meer...

Rijnvarende moet in Nederland premies betalen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2022

De inspecteur en de rechter zijn gebonden aan de door de SVB afgegeven A1-verklaring aan een Rijnvarende. De door de Rijnvarende betaalde Liechtensteinse premies kunnen niet worden verrekend met de in Nederland verschuldigde premies.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6236

Lees meer...

Soepelere arbeidsmarkttoets Aziatische horeca vervalt

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2022

De soepelere arbeidsmarkttoets die gold tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2022 voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector wordt per 1 januari 2022 voor nieuwe aanvragen beëindigd.

Bron: Ministerie van SZW, 18 november 2022

Lees meer...

Pensioenartikel verdrag met Duitsland is acceptabel

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2022

Het nieuwe pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland 2012 berust op redelijke overwegingen, ook al leidt die bepaling tot een lastenverzwaring. Er is geen sprake van ongeoorloofde discriminatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6308

Lees meer...

Thuiswerken heeft tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

De Administratieve Commissie heeft het standpunt ingenomen dat de transitieperiode voor de sociale zekerheidspositie voor (thuiswerkende) grensarbeiders is verlengd tot 1 juli 2023. De SVB heeft bevestigd dit standpunt te volgen.

Bron: SVB en LinkedIn-berichten, 15/16 november 2022

Lees meer...

Inspecteur mag pensioenen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

A woont in België en ontving van 2014–2017 pensioenuitkeringen uit Nederland. De inspecteur heeft eerst een vrijstelling afgegeven, maar ontdekte later dat België de pensioenen niet belast heeft. De inspecteur mag dan navorderen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6312

Lees meer...

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2022

De Belastingdienst heeft de eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In de nieuwsbrief zijn de wijzigingen per 1 januari 2023 opgenomen, zoals de wijzigingen bij de 30%-regeling en de extraterritoriale kosten.

Bron: Belastingdienst, 15 november 2022

Lees meer...

Nadert partiële buitenlandse belastingplicht 30%-er einde?

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2022

Bij de stemmingen over de Belastingplannen 2023 is een motie aangenomen, waarin de Kamer, in het kader van de aanpak van belastingconstructies, de regering verzoekt de partiële buitenlandse belastingplicht voor 30%-ers af te schaffen.

Bron: Tweede Kamer, 10 november 2022

Lees meer...

Wetsvoorstel excessief lenen bij grenswerkers met een aanmerkelijk belang

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2022

Op Kamervragen wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel excessief lenen voor niet in Nederland wonende personen met een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Het belastingverdrag en de conserverende aanslag worden besproken.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2022

Lees meer...

Thuiswerken heeft mogelijk tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2022

Nederland heeft voorgesteld om de transitieperiode voor de toepassing van de corona-regels voor de sociale zekerheid bij thuiswerken verder te verlengen van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Op 15 november vindt in EU-verband besluitvorming plaats.

Bron: Minister van SZW, 3 november 2022

Lees meer...

Besluit uitgezonden werknemers en eigen woning versoepeld

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2022

Het besluit over de eigenwoningregeling is gewijzigd. Vooruitlopend op een wetswijziging is de uitleg van het begrip derden verruimd. Als tijdens een uitzending de eigen woning ter beschikking wordt gesteld aan derden, is minder snel geen sprake meer van een eigen woning.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 oktober 2022

Lees meer...

Geen 30%-regeling door Nederlands promotieonderzoek

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2022

A komt uit China en doet in Nederland promotieonderzoek. De periode van het promotieonderzoek (6 jaar) wordt na een verzoek om toepassing van de 30%-regeling, in mindering gebracht op de maximale looptijd van de 30%-regeling van 5 jaar. Er resteert daarna geen looptijd meer.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:9226

Lees meer...

Oekraïners hebben langer recht op verblijf

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2022

Oekraïners, vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning of asielvergunning in Oekraïne, hebben door de aanpassing van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming langer, tot 4 maart 2024, recht op verblijf in Nederland.

Bron: IND, 14 oktober 2022

Lees meer...

Internationale gevolgen wetsvoorstel aandelenoptierechten toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2022

In de memorie van antwoord van het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten worden de verdragsrechtelijke gevolgen toegelicht van de nieuw voorgestelde heffingsmethodiek bij aandelenopties.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 november 2022

Lees meer...

Handboek LH met bijlage over salaryplit

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Het nieuwe Handboek Loonheffingen 2022, versie oktober, is uit. In het handboek is een nieuwe bijlage opgenomen. In de bijlage wordt beschreven op welke wijze een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie.

Bron: Belastingdienst, 4 november 2022

Lees meer...

Detacheringsrichtlijn is van toepassing bij internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Voor de beoordeling of sprake is van ter beschikking stellen op het grondgebied van een andere lidstaat in de zin van Detacheringsrichtlijn, zijn meerdere factoren beslissend, zoals de aard, band en mate van het werk op het grondgbied van het werkland.

Bron: Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1430

Lees meer...

Loonbeslag beïnvloedt niet de verdragstoepassing

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2022

A woont in Duitsland en krijgt uit Nederland een ANW- en ZW-uitkering van in totaal € 18.575. Op de ZW-uitkering is in het kader van een loonbeslag € 3.183 ingehouden. Nederland heeft het heffingsrecht omdat het totaal van de uitkeringen groter is dan € 15.000.

Bron: Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1464

Lees meer...

Registratieplicht UBO trusts is op 1 november gestart

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2022

Beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies zijn verplicht per 1 november 2022 de uiteindelijke belanghebbende (UBO) te registreren in het UBO-register. Er is overgangsrecht. Vóór 1 februari 2023 moet de registratie zijn gedaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 november 2022

Lees meer...

Bankkosten kunnen hoogte uitkering in buitenland verminderen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2022

Van een aantal Turkse banken is bekend dat zij bij het overmaken van uitkeringen van het UWV naar Turkse bankrekeningen transactiekosten in rekening brengen. Met andere landen kan zich dit ook voordoen, zo wordt toegelicht In een brief aan de Kamer.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2022

Lees meer...

Hoe moet het 15%-tarief berekend worden over pensioenuitkeringen?

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2022

A woont op Curaçao en ontvangt diverse uitkeringen, waaronder AOW en een pensioen van ABN-Amro. Bij de berekening van de belasting mag het pensioen in aanmerking worden genomen voor de progressie. Daarna wordt een evenredig deel van de heffing verminderd tot 15%.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5934

Lees meer...

Inspecteur hoeft met adviseur geen werkafspraken 30%-regeling te maken

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2022

Belanghebbende beroept zich op verschil in behandeling, omdat hij per brief een verzoek om toepassing van de 30%-regeling moet doen en dat werkafspraakhouders een verzoek per mail mogen doen. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van een nadeligere behandeling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5966

Lees meer...

MLI – Arbitrage-afspraken belastingverdrag Nederland -Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2022

Nederland heeft in het kader van het Multilateraal verdrag nadere afspraken gemaakt over arbitrage als sluitstuk van de onderlinge overlegprocedure zoals opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland.

Bron: Staatscourant, 25 oktober 2022,

Lees meer...

Foute lezing belastingverdrag door inspecteur wekt vertrouwen

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2022

A woont in Nederland en koopt een Amerikaans IRA (pensioen) af voor € 433.967. Volgens het verdrag heeft Nederland heffingsrecht. Echter de afkoopsom is toch niet belast, omdat de Belastingdienst voor de afkoop bevestigd heeft dat de afkoopsom niet belast is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5968

Lees meer...

Oekraïense werknemer melden in werkgeversportaal

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2022

Als een werkgever een werknemer uit Oekraïne in dienst neemt, dan moet dat gemeld worden in het werkgeversportaal van UWV met het formulier ‘Doorgeven wijziging bij tewerkstelling tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’.

Bron: UWV, 17 oktober 2022

Lees meer...

30%-regeling en werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2022

Een 30%-er gaat als inwoner van Nederland tijdelijk in zijn land van herkomst werken. Voor de voortgezette toepassing van de 30%-regeling is relevant of betrokkene in Nederland werknemer is gebleven én of het loon in Nederland belast is.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 19 oktober 2022

Lees meer...

Verrekening dubbele premies in Nederland is mogelijk mits …

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2022

Ten onrechte in het Liechtenstein ingehouden sociale zekerheidspremies omdat de Rijnvarenden in Nederland verzekerd zijn, kunnen alleen verrekend worden met Nederlandse premies, als de premies door Liechtenstein zijn overgemaakt naar de SVB.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 27 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:931

Lees meer...

Geen WIA omdat Duits inkomen niet meetelt

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2022

V woont in Duitsland en het UWV heeft vastgesteld dat V recht heeft op een WIA-uitkering. De uitkering bedraagt nihil, omdat V in het refertejaar geen loon heeft genoten. Het Duitse Elterngeld en de Duitse ontslagvergoeding zijn niet als loon aan te merken.

Bron: Hoge Raad, 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1513

Lees meer...

Bij piloot is verrekeningsmethode van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2022

Q is piloot en vliegt als inwoner van Nederland voor een Turkse maatschappij. De inspecteur vordert na omdat Q in zijn aangifte ten onrechte niet de verrekeningsmethode heeft toegepast voor de voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 9 september 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5267

Lees meer...

Sticker of O-document voor Oekraïner wordt verplicht

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2022

Vanaf 1 november 2022 moet een vluchteling uit Oekraïne een sticker of O-document van de IND hebben, wil hij in dienstbetrekking kunnen werken. De vanaf 1 april 2022 geldende vrijstelling vervalt dan.

Bron: Rijksoverheid, 18 oktober 2022

Lees meer...

Schumacker-arrest niet van toepassing bij Duitse pensionado

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2022

A, pensionado en voormalig ambtenaar in Nederland, woont in Duitsland met zijn partner en claimt in Nederland fiscale faciliteiten. A doet daarbij ook een beroep op het Unierecht. Met een verwijzing naar het stappenplan van het Gerechtshof wordt het beroep afgewezen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3102

Lees meer...

Kleine pensioenen-regeling in verdrag Duitsland 2016 discrimineert niet

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2022

M woont in Nederland en ontvangt twee kleine pensioenen uit Duitsland van in totaal € 12697’. De pensioenen zijn dan belast in Nederland, omdat het totaalbedrag kleiner is dan € 15.000. Er is geen sprake van discriminatie of een niet toegestaan gevolg van een verdragswijziging.

Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1437

Lees meer...

Uitleg begrip materieel werkgever Verdrag met Duitsland 1959

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2022

A woont in Nederland en werkt in een internationale managementfunctie in dienstbetrekking voor een Limited. Zijn loon voor zijn werk voor een Duitse GmbH gaat op in een algemene service-fee. Het loon van A is belast in Nederland. De GmbH is voor het verdrag met Duitsland 1959 geen materiële werkgever.

Bron: Hoge Raad, 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1436

Lees meer...

Tussen twee uitzendingen in verzekerd in het woonland

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2022

Een uitzendkracht die woont in een lidstaat werkt voor een uitzendbureau in Nederland is gedurende de periode tussen twee uitzendingen in, verzekerd in zijn woonland. Voor de tussenperiode bestaat geen recht op kinderbijslag en AOW-opbouw.

Bron: Hof van Justitie EU, 13 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:782

Lees meer...

Uitreiking verblijfsstickers Oekraïners is hervat

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2022

De IND heeft de uitreiking van verblijfsstickers voor vluchtelingen uit de Oekraïne hervat. Voor de periode 12 oktober - 31 oktober kunnen weer afspraken gemaakt worden met 20.000 vluchtelingen.

Bron: IND, 6 oktober 2022

Lees meer...

Vragen over voorgestelde beperking 30%-regeling beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2022

In de antwoorden op kamervragen over de voorgestelde wijziging 30%-regeling wordt onder meer ingegaan op het overgangsrecht, wijziging werkgever en de berekening van de aftopping.

Bron: Ministerie van Financiën, Nota naar aanleiding van het verslag, 12 oktober 2022

Lees meer...

Geen AOW-opbouw tijdens wonen op Bonaire

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2022

V heeft geen recht op AOW. Ze woonde korter dan een jaar voor de ingangsdatum van de AOW in Nederland en daarvoor op Bonaire. V woonde daarmee niet lang genoeg binnen het Europese deel van Nederland.

Bron: Hoge Raad, 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1378

Lees meer...

Multilateraal instrument: nieuw kwartaaloverzicht

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2022

De synthesized teksten betreffende een aantal nieuwe landen (o.a. Malta, Letland en Singapore) zijn gepubliceerd. De tekst met België is nog niet gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2023 is het MLI ook van toepassing op het belastingverdrag met China en Bahrein.

Bron: Ministerie van Financiën, 6 oktober 2022

Lees meer...

Musicalartieste treedt op in Oostenrijk, maar betaalt (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2022

Z, artieste, heeft bijna een jaar geleefd in een theaterwoning in Oostenrijk. Z is inwoner van Nederland gebleven. Haar beloning is onderdeel van het Nederlands wereldinkomen. De voorkoming van dubbele belasting verloopt via de verrekeningsmethode.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8256

Lees meer...

Te laat ingediend verzoek 30%-regeling kort looptijd

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2022

A vindt dat zijn verzoek om verlenging van de 30%-regeling een maand te laat ingaat. Werkafspraakhouders worden volgens A gunstiger behandeld. Het verzoek om gelijke behandeling volgt de rechtbank niet.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5358

Lees meer...

Aanvraagtermijn kinderbijslag is niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2022

Een Roemeen gaat in 2016 in Ierland werken en wonen. Hij vraagt in 2018 Ierse kinderbijslag aan. Ierland hoeft niet met terugwerkende kracht tot 2016 kinderbijslag te verlenen. Het verzoek is te laat ingediend.

Bron: Hof van Justitie EU, 29 september 2022, ECLI:EU:C:2022:737

Lees meer...

Aanspraak verzekering dienstreis is gericht vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2022

De aanspraak op een uitkering uit een reisverzekering valt onder de gerichte vrijstelling voor dienstreizen. De overlijdensuitkering voor de echtgenote nadat de echtgenoot is overleden tijdens een dienstreis, is dan onbelast.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3319

Lees meer...

Inhaalbeschikking hoeft niet tegelijk met aanslag

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2022

X woont in Nederland en claimt over 2016 een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor zijn positief buitenlands inkomen. De inhaalbeschikking 2015 verhindert dat, ook als die is opgelegd na de aanslag over 2015.

Bron: Rechtbank Gelderland, 13 mei 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2403

Lees meer...

Over Luxemburgse ziekte-uitkering zijn in Nederland premies verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2022

De Hoge Raad volgt Hof Amsterdam. X is als rijnvarende in 2012 sociaal verzekerd in Nederland, omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. Ook voor de Luxemburgse ziekte-uitkering is X dan premieplichtig in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1183

Lees meer...

Bestuurdersbeloning uit Costa Rica is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2022

V woont in Nederland en is bestuurder van een vennootschap in Costa Rica. Zijn vergoeding over 2018 ziet niet op in Costa Rica verrichte werkzaamheden. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7910

Lees meer...

Conferentie Thuiswerken Benelux-ITEM

Marco Wijnberg Geschreven door
28-09-2022

Op 13 oktober a.s. organiseren het Secretariaat-Generaal van de Benelux en expertisecentrum ITEM een conferentie met de titel 'The Future of Working from a cross-border perspective'. Deze conferentie zal (voor een kleine groep) fysiek in Brussel plaatsvinden en online te volgen zijn voor de overige deelnemers.

Lees meer...

Wijziging 30%-regeling heeft de nodige uitvoeringsgevolgen

Tamara Veldkamp Geschreven door
28-09-2022

Volgens de bij het Belastingplan ingediende uitvoeringstoetsen leidt de beperking van de 30%-regeling tot uitvoeringsgevolgen betreffende het overgangsrecht, bezwaarschriften en het switchen tussen de 30%-regeling / vergoeding van de werkelijke kosten.

Bron: Uitvoeringstoets Belastingplan 2013, 20 september 2022

Lees meer...

Herstelkosten normale schade ingevoerde auto beïnvloedt waarde niet

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2022

Bij de waardeschatting van een geïmporteerde auto op basis van een taxatie moeten de herstelkosten van schade ten gevolge van normaal gebruik worden geëlimineerd. Die kosten zijn verdisconteerd in de handelsinkoopwaarde.

Bron: Hoge Raad, 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1273

Lees meer...

Wetsvoorstel excessief lenen door Tweede Kamer aangenomen

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2022

Het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangenomen op 13 september 2022. De internationale gevolgen (immigratie, einde partiële buitenlandse belastingplicht etc.) zijn benoemd in de Kamerstukken.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 september 2022

Lees meer...

‘Inwoner’ Zwitserland woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2022

Y heeft met zijn vrouw Z afgesproken dat ze niet langer samenwonen. Ze bezitten twee woningen, een in Zwitserland en een in Nederland. Mede omdat Y meer dan 240 dagen in Nederland verblijft, is Y inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5286

Lees meer...

Oekraïners krijgen pas vanaf oktober weer verbijfssticker

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2022

Door een grondstoffentekort kan de IND tijdelijk geen verblijfsstickers verstrekken aan gevluchte Oekraïners. Met de verblijfssticker kan men (na de visumvrije periode) aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven. Vanaf 31 oktober is de sticker nodig om te kunnen werken.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 september 2022

Lees meer...

Prinsjesdag 2022 – Beperkte wijzigingen grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2022

De belangrijkste wijziging is dat de 30%-regeling wordt afgetopt op de Balkenende-norm (2022: 216.000 euro) per 1 januari 2024. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2026 voor ultimo 2022 bestaande situaties.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 september 2022

Lees meer...

Werkende Oekraïense ontheemden krijgen recht op kinderopvangtoeslag

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2022

Werkende Oekraïense ontheemden kunnen al sinds 15 juni 2022 kinderopvangtoeslag aanvragen. De tegemoetkoming kunnen ze aanvragen voor kinderopvangkosten gemaakt sinds 4 maart 2022.

Bron: Rijksoverheid, 16 september 2022

Lees meer...

Piloot met standplaats Turkije woont in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2022

P is piloot en heeft als standplaats Turkije waar P ook zegt te wonen. Gezien zijn banden met Nederland heeft P een duurzame band met Nederland. Hij is voor de toepassing van de nationale wet en het belastingverdrag Nederland – Turkije inwoner van Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5141

Lees meer...

Actuele problemen Oekraïense ontheemden in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2022

In de antwoorden op de Kamervragen over de Oekraiense ontheemden wordt ingegaan op verblijfsrechtelijke aspecten zoals de problematiek rondom de verblijfsstickers, Oekraiense documenten en de opvang op langere termijn.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 13 september 2022

Lees meer...

Buitenlandse werkgever kan vrijgestelde kostenvergoeding geven

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2022

A is piloot bij een buitenlandse werkgever. A krijgt een vergoeding per uur, die ook de te maken (niet specifiek aangewezen) kosten dekt. A en de inspecteur vinden dat 17.000 euro van de vergoeding zakelijke kosten dekt. Dat bedrag is een vrijgestelde kostenvergoeding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3100

Lees meer...

Aanvraag verblijfsvergunning voor Turken kan niet meer zonder MVV

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2022

Alle Turkse burgers en hun gezinsleden hebben vanaf 1 oktober 2022 een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig als zij langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven en nog geen verblijfsrecht in Nederland hebben.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 29 augustus 2022

Lees meer...

Andere regels voor thuiswerken nog niet in zicht

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2022

Er zijn Kamervragen beantwoord over veel facetten van grensoverschrijdende samenwerking. Met betrekking tot het thuiswerken is geen nieuws te melden. In diverse gremia wordt nog gepraat over nieuwe fiscale en sociale zekerheidsregels voor het hybride werken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 12 september 2022

Lees meer...

Bankrekeningen accidental Americans worden (voorlopig) niet gesloten

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2022

Banken gaat niet over tot het sluiten van bankrekeningen van accidental Americans in afwachting van nieuwe Amerikaanse FATCA-richtlijnen. Het Amerikaanse Department of Treasury heeft hierover de Nederlandse ambassadeur in Washington geïnformeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 september 2022

Lees meer...

Geen BSN leidt niet altijd tot toepassing anoniementarief

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2022

Als een nieuwe werknemer geen BSN heeft moet bij de inhouding van de loonheffingen het anoniementarief worden toegepast. Als de vertraagde afgifte van het BSN buiten de schuld van de werknemer/werkgever ligt is het anoniementarief op verzoek niet van toepassing.

Bron: Belastingdienst, 8 september 2022

Lees meer...

Belastingverdrag met Brazilië kent een formeel bestuurdersbegrip

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2022

V is co-managing director van een holding met concernactiviteiten in Argentinië en Brazilië. Hij was voor die werkzaamheden geen statutair directeur. Formeel is V dan geen bestuurder, zodat het bestuurdersartikel van het verdrag met Brazilië niet van toepassing is.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 2 augustus 2022, ECLI:NL:PHR:2022:733

Lees meer...

Wachttijd kinderbijslag geldt niet voor immigrant uit lidstaat EU

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2022

Een Bulgaarse onderdaan heeft haar gewone verblijfplaats in Duitsland gevestigd en verblijf daar legaal. Zij vraag in Duitsland kinderbijslag aan. Duitsland kan haar niet de eerste drie maanden uitsluiten van kinderbijslag omdat zij in Duitsland geen arbeidsinkomsten heeft.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 augustus 2022

Lees meer...

België behandelt (hoog)leraar die in Nederland komt werken ongelijk

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2022

België maakt voor de toepassing van het (hoog)lerarenartikel in het belastingverdrag met Nederland verschil tussen personen die wel of niet in België in het onderwijs werken. Het verschil in behandeling volgt uit doel en strekking van de bepaling.

Bron: Belgische Parlement, 1 maart 2022

Lees meer...

Woonstaatheffing pensioen belastingverdrag met Thailand vervalt

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2022

De Ministerraad is akkoord gegaan met een nieuw belastingverdrag met Thailand. De woonplaatsheffing voor pensioenen in het huidige verdrag gaat vervallen. Daar komt een bronstaatheffing voor in de plaats. De exacte teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken, 2 augustus 2022

Lees meer...

Na emigratie doorbetaald loon is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2022

X is per 31 december 2015 ontslagen als bestuurder van BV Y. In 2015 heeft hij feitelijk niet gewerkt, maar kreeg wel loon doorbetaald. In maart 2015 is X geëmigreerd naar Costa Rica. Het loon ter zake van de in Nederland vervulde dienstbetrekking is in Nederland belast.

Bron: Hoge Raad, 2 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1126

Lees meer...

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2022

Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet wil werknemers meer inzicht geven in de arbeidsvoorwaarden.

Bron: Ministerie van SZW, 2 augustus 2022

Lees meer...

Beleid Arbeidsinspectie bij onderzoeken of controles openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2022

Het beleid en de instructies van de Nederlandse Arbeidsinspectie inzake administratieve onderzoeken en controles Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon etc. is openbaar gemaakt met een beroep op de Wet Open Overheid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 augustus 2022

Lees meer...

Afkoopverbod internationale waardeoverdrachten strijdig met EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2022

De Europese Commissie heeft een infractieprocedure ingesteld tegen Nederland bij het Hof van Justitie EU. In geschil is of Nederland bij een internationale waardeoverdracht van pensioen van de overnemende verzekeraar mag eisen dat het Nederlandse afkoopverbod in stand blijft.

Bron: Publicatieblad EU, 22 augustus 2022

Lees meer...

Onterechte herinnering opgaaf wereldinkomen verstuurd

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2022

Op 19 en 26 augustus kan men een herinnering hebben ontvangen voor de opgaaf wereldinkomen. Bij de verzending is iets mis gegaan en zijn 3000 herinneringen ten onrechte verstuurd. De opgaaf was al binnen, maar niet tijdig verwerkt. Er is geen nadere actie nodig.

Bron: Belastingdienst 26 augustus 2022

Lees meer...

Europese Arbeidsautoriteit (ELA) publiceert folders internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2022

De Europese Arbeidsautoriteit heeft twee folders uitgegeven voor internationale chauffeurs en hun werkgevers. Een folder gaat over de detachering van bestuurders en de andere over de regels rij- en rusttijden. De folders zijn in meer dan alleen de EU-talen te downloaden.

Bron: Europese Arbeidsautoriteit, 18 augustus 2022

Lees meer...

Fatca – Vierde voortgangsbrief

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2022

In de voorgangsbrief wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden die er voor toeval-Amerikanen bestaan om een nieuwe bankrekening te krijgen of een bestaande bankrekening te behouden. Ook de voortgang over de overleggen met Brussel en Washington is beschreven.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 augustus 2022

Lees meer...

Thuiswerken in België, denk aan mogelijk verplichte Limosa-melding

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2022

Niet in België gevestigde werkgevers die werken met in België wonende grensarbeiders kunnen te maken krijgen met een meldplicht van het thuiswerken in het kader van de Limos-meldplicht. Vanaf 1 juli 2022 is de meldplicht er weer.

Bron: Grensinfo.eu, 15 augustus 2022

Lees meer...

Besluit pensioenen internationale organisaties is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2022

Inwoners van Nederland die in Nederland belaste pensioenuitkeringen ontvangen van een internationale organisatie zitten in een moeilijke bewijspositie. In het besluit wordt aangegeven hoe zijn in hun aangifte de pensioenen kunnen verwerken.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 augustus 2022

Lees meer...

Verzuim tijdige aanvraag kost 8 jaar AOW

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2022

A woont in Zwitserland. Bij zijn aanvraag in 2010 voor een Zwitsers ouderdomspensioen vraagt hij niet ook zijn AOW-rechten aan. Pas in 2019 vraagt hij zijn Nederlandse AOW. De AOW gaat dan pas in één jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum in 2019.

Bon: Centrale Raad van Beroep, 2 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1298

Lees meer...

Woon- werkvergoeding KLM-piloten gekortwiekt

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2022

KLM-piloten die in het buitenland wonen mogen niet meer gratis naar hun opstapplaats reizen. Dit staat in de voorlopige CAO voor het vliegend personeel. Dit moet voorkomen dat piloten gaan wonen in landen die hun inkomen niet of laag belasten, zoals Ierland of Spanje.

Bron: NOS, 15 augustus 2022

Lees meer...

Wonen in het buitenland met een RVU en de Zvw

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2022

Of op een Regeling voor vervroegde Uittreding de bijdrage ZVW of werkgeversheffing ZVW ingehouden moet worden, hangt af van de vraag of betrokkene in Nederland sociaal verzekerd en of de RVU aan te merken is als loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking.

Bron: Belastingdienst Forum Salaris, 10 augustus 2022

Lees meer...

Overbruggingsuitkering voormalige voetballer is een lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2022

A woont in Australië en krijgt een overbruggingsuitkering na het beëindigen van zijn voetbalcarriëre. Voor de toepassing van het belastingverdrag moet de overbruggingsuitkering aangemerkt worden als een lijfrente en niet als inkomsten uit arbeid.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 juli 2022, ECLI:NL:PHR:2022:724

Lees meer...

30%-regeling: wisseling werkgever tijdens bestaan oude dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Door een arbeidsconflict is Z zijn dienstbetrekking aan het beëindigen op het moment dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit. De 30%-regeling kan Z toepassen bij zijn nieuwe werkgever, omdat sprake is van een wisseling van werkgever.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5686

Lees meer...

RVU-uitkering is voor belastingverdrag pensioen

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Een uitkering uit een regeling voor vervroegde uitkering is voor de toepassing van een belastingverdrag aan te merken als een pensioenuitkering en is niet vergelijkbaar met een AOW-uitkering.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 9 augustus 2022

Lees meer...

Geen bewijs dat woonland geen faciliteiten verleent

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2022

A woont in het buitenland. Het wereldinkomen bedraagt 13.880, waarvan 3.224 niet in Nederland belast is. A voldoet niet aan het 90%-criterium en kan niet bewijzen dat hij in zijn woonland geen fiscale faciliteiten kan genieten. A krijgt dan geen Nederlandse fiscale faciliteiten.

Ron: Zeeland-West-Brabant, 28 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4206

Lees meer...

Nederlandse zorgpremies zijn in België aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2022

De Nederlandse premies betaald voor de inkomensafhankelijke bijdrage en de nominale premie Zorgverzekeringswet zijn in Belgie aftrekbaar bij de personenbelasting. Dit geldt voor zowel werknemers als gepensioneerden.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Belgische Zaken, 2 augustus 2022

Lees meer...

Einde overgangsrecht luchtvaartpersoneel en werken in meerdere lidstaten

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2022

Op 28 juni 2022 is het overgangsrecht geëindigd voor werknemers die in verschillende landen voor meerdere werkgevers werken en voor het vliegend personeel in de burgerluchtvaart. Vanaf die datum zijn de EU-verordeningen 883/2004 en 987/2009 onverkort van toepassing.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Duitse zaken, juli 2022

Lees meer...

Verzekerd in woonland ook als men daar (iets) minder dan 25% werkt

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2022

Iemand die minder dan 25% van zijn tijd in zijn woonland werkt kan toch sociaal verzekerd zijn in het woonland. Er moeten dan wel overige omstandigheden zijn die er op duiden dat een substantieel deel van de werkzaamheden in het woonland zijn verricht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1240

Lees meer...

Litouwer werkend op schip is belast Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2022

Een inwoner van Litouwen werkt op het Nederlands continentaal plat op een off-shore installatieschip, waar windparken op zee mee gebouwd worden. Dit werken is niet aan te merken als werken aan boord van een schip dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4146

Lees meer...

In Nederland belast arbeidsinkomen bepaalt premiedeel arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2022

Voor de berekening van het premiedeel van de arbeidskorting in het jaar van immigratie moet worden uitgegaan van het in Nederland belastbare arbeidsinkomen, en niet van het wereldarbeidsinkomen.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2646

Lees meer...

Rechtsherstel box 3 en voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2022

Er is een besluit verschenen over de wijze waarop de voorkoming van dubbele belasting moet worden berekend als sprake is van rechtsherstel box 3. In het besluit is een tegemoetkomende goedkeuring opgenomen.

Bron: Ministerie van Financien, 29 juli 2022, Stcrt. 2022, 20318

Lees meer...

Vrijstelling tewerkstellingsvergunningen Oekraïners verlengd

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2022

Tijdelijk Ontheemden uit Oekraïne kunnen een beroep doen op een overgangsregeling onder meer voor de vrijstelling tewerkstellingsvergunning. De overgangsregeling, zodat de IND kan beoordelen of er recht op bestaat, is verlengd tot 31 oktober 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 3 augustus

Lees meer...

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2022

Een inwoner van India komt in Nederland studeren. Hij betaalt studiekosten vóór zijn komst naar Nederland en dus voor hij (binnenlands) belastingplichtige wordt. De studiekosten zijn dan niet in Nederland aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Den Haag, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6676

Lees meer...

Box 3-heffing voor medewerker internationale organisatie

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2022

Belg G, woonde in Nederland toen hij een dienstbetrekking aanvaardde bij het Europees Octrooi Bureau. G is dan vanuit Nederland geworven. De vermogensinkomsten zijn dan belast in box 3. Dit in tegenstelling tot collega’s die van buiten Nederland zijn aangeworven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1094

Lees meer...

Duitse ondernemer krijgt geen aftrek voor Duitse eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2022

Een inwoner van Duitsland heeft een onderneming in Duitsland met een vaste inrichting in Nederland. Hij heeft geen recht op aftrek voor zijn in Duitsland gelegen eigen woning, omdat hij voldoende in Duitsland belast inkomen heeft. Duitsland dient fiscale faciliteiten te verlenen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1681

Lees meer...

Nog geen sluiting bankrekeningen toeval-Amerikanen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2022

Banken zullen ook na 1 september niet de bank- of spaarrekeningen van toeval-Amerikanen sluiten als het saldo niet meer is dan 50.000 euro. Boven de 50.000 euro moet aangetoond worden dat actie is ondernomen om een Amerikaanse BSN te krijgen.

Bron: Vereniging van Nederlandse Banken, 19 juli 2022

Lees meer...

Pensionado in Duitsland krijgt gedeeltelijk fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2022

Y is gepensioneerd en woont in Duitsland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium. Hij krijgt toch gedeeltelijk in Nederland fiscale faciliteiten op basis van het Stappenplan dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft ontwikkeld (zie nieuwsbericht 23 mei 2022).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2988

Lees meer...

Inwerkingtreding besluit IKV uitgesteld tot 1 januari 2025

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2022

Het besluit inkomstenverhouding treedt een jaar later in werking, op 1 januari 2025. Het besluit legt vast wanneer een inkomstenverhouding begint en eindigt. Het besluit heeft gevolgen voor de salarisadministratie, ook in internationale situaties.

Bron: Ministerie van SZW, 14 juli 2022

Lees meer...

Besluit toegelaten verzekeraars geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2022

In het geactualiseerde besluit is een overzicht te vinden van buitenlandse aanbieders van pensioenen (17), lijfrenten (3) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (2). Nieuw is de mogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van lijfrenterekeningen en -beleggingsrechten. 

Bron: Ministerie van Financiën, 21 juli 2022, Stcrt. 2022, 19252

Lees meer...

Piloot is in Nederland belast voor zijn pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2022

X, gepensioneerd, is een piloot, die vliegt voor een Turkse luchtvaartonderneming. Op basis van de nationale wetgevingen van Turkije en Nederland is hij in beide landen inwoner. Voor het belastingverdrag wordt hij aangemerkt als inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2123

Lees meer...

Wijze bruteren netto-ontslagvergoeding is onvoldoende onderbouwd

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2022

In het kader van een vaststellingsovereenkomst zegt een Zwitserse werkgever een te bruteren netto-ontslagvergoeding toe. De werkgever kan de rechter er niet van overtuigen dat de brutering juist is geschied.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 17 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1467

Lees meer...

Inwoner Frankrijk kwalificeert niet, maar krijgt wel faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2022

X is gepensioneerd en woont in Frankrijk. Van zijn inkomen is minder dan 90% belast in Nederland. Op grond van het Unierecht heeft X toch recht op een pro-rata-aftrek. X moet wel minimaal de belasting betalen die een inwoner van Nederland zou moeten betalen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1828

Lees meer...

Tool voor bepaling sociale zekerheidspositie

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2022

Er is een tool ontwikkeld, waar mee bepaald kan worden waar een werknemer sociaal verzekerd is en dus premies moet betalen op grond van EU-Verordening 883/2004. Voor de meest voorkomende situaties biedt de tool een snel resultaat.

Bron: wheretopaysocialsecurity.eu

Lees meer...

Compensatie voor hogere belasting is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2022

A stelt personeel ter beschikking in Nederland. A geeft werkgevers die in Nederland meer belasting verschuldigd zijn dan in Duitsland door het werken in Nederland een compensatie. Deze compensatie ziet op Nederlandse werkzaamheden en is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3534

Lees meer...

Opvoeden kinderen in andere lidstaat kan meetellen voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2022

Een inwoner van Oostenrijk blijft pensioen opbouwen gedurende de periode kinderopvoeding. Dit geldt ook als de kinderopvoeding in een andere lidstaat plaatsvond en betrokkene voor en na de verhuizing voor de kinderopvoeding uitsluitend in Oostenrijk sociaal verzekerd was.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 juli 2022, ECLI:EU:C:2022:525

Lees meer...

Thuiswerkende ambtenaar is belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2022

Een Nederlandse vrouw, werkzaam bij de Belastingdienst, is om privé-redenen naar Duitsland geëmigreerd. 22% van haar werktijd werkt ze in Duitsland. Op grond van de letterlijke tekst van het overheidsartikel is 22% van het loon niet in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3675

Lees meer...

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever heeft de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Hoge Raad, 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1100

Lees meer...

Mobiliteitsrichtlijn wordt geïmplementeerd in wetgeving

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2022

De mobiliteitsrichtlijn ((EU) 2020/1057) bepaalt of op chauffeurs in het internationaal verkeer de detacheringsrichtlijn van toepassing is. Dit leidt tot extra verplichtingen voor werkgevers. O.a. moeten detacheringsverklaringen in het informatiesysteem interne markt worden ingevoerd.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Lees meer...

Multilateraal instrument verwerkt in 4 nieuwe belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2022

Van de Belastingverdragen met Frankrijk, Luxemburg, Servië en Noorwegen zijn de synthesized teksten gepubliceerd. Ook is een nieuw MLI-kwartaaloverzicht verschenen. Het MLI is inmiddels van toepassing op 44 belastingverdragen. 

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2022

Lees meer...

Goedkeurend beleid bestuurders en commissarissen vervalt

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2022

De goedkeuring in het besluit van 18 juli 2008 voor bestuurders en commissarissen, die kan leiden tot toepassing van de vrijstellingsmethode in plaats van de in het verdrag opgenomen verrekeningsmethode, vervalt. De intrekking treedt in werking op 1 januari 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 juli 2022

Lees meer...

Tekengelden voetballer zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2022

Van een in Nederland vervulde dienstbetrekking is ook sprake als uit de arbeidsovereenkomst volgt dat de arbeid in Nederland zal worden verricht. Ook als het tekengeld uitbetaald is vóór de werkzaamheden aanvangen.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1041

Lees meer...

Wijziging belastingverdrag met Duitsland treedt in werking op 31 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2022

Voor de inkomsten- en loonbelasting is de wijziging van toepassing vanaf 1 januari 2023. De wijziging is van belang voor inwoners van Nederland met een Duitse sociale zekerheidsuitkering, niet zijnde een pensioen. Verder wijzigt het verdrag t.g.v. de BEPS-maatregelen.

Bron: Tractatenblad, 12 juli 2022

Lees meer...

Door BV betaalde bronheffing is niet verrekenbaar bij artiest

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2022

Een in Nederland wonende cello-speler geeft middels een BV optredens. De bij de BV ingehouden bronheffing in verband met buitenlandse optredens is niet te verrekenen bij de cello-speler in privé.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1048

Lees meer...

Einde partiële buitenlandse belastingplicht 30%-er nabij?

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2022

In een interdepartementaal beleidsonderzoek naar vermogensverdeling zijn belastingconstructies beschreven. Een daarvan betreft een constructie met de partiële buitenlandse belastingplicht, die ten gevolge hiervan mogelijk (deels) wordt afgeschaft.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 juli 2022

Lees meer...

Voortgang en vervolgstappen thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2022

Het kabinet zoekt naar oplossingen voor thuiswerkende grensambtenaren. In een brief aan de Kamer worden de vervolgstappen naar mogelijke structurele oplossingen voor de sociale zekerheid en de belastingheffing beschreven.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Lees meer...

Ook bij een lopend beroep tegen de A1 moet de belastingrechter die volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2022

A heeft een beroep lopen bij de Centrale Raad van Beroep tegen de door de SVB afgegeven A1-verklaring. De inspecteur en de belastingrechter moeten de A1-verklaring volgen tot deze formeel is ingetrokken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1895

Lees meer...

De juli-versie van het Handboek Loonheffingen is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2022

Het Handboek LH bevat wijzigingen voor grensoverschrijdende werknemers. Het betreft o.a. dat de vergoeding voor een tewerkstellingsvergunning geen loon is, de beoordeling van de woonplaats door de werkgever en de gevolgen voor pensioenregelingen uit het VK na de Brexit.

Bron: Handboek Loonheffingen 2022, versie juli, 7 juli 2022

Lees meer...

Besluit diplomatieke vrijstellingen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2022

Het geactualiseerde besluit bevat beleid met betrekking tot diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns, belasting op auto's, overdrachtsbelasting, energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie en belasting op leidingwater.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 juni 2022

Lees meer...

Internationale uitvoering sociale zekerheid kent geen eenvoudige oplossingen

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2022

De uitkeringsverzorging en dienstverlening van SVB en UWV aan burgers in het buitenland loopt in het algemeen trager, is foutgevoelig en kent meer administratieve lasten. Eenvoudige oplossingen hiervoor zijn er niet. Een aantal punten worden wel opgepakt.

Bron: Ministerie van SZW, vereenvoudigingsagenda, 17 juni 2022

Lees meer...

Bezwaarschrift in het Duits kan ontvankelijk zijn

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2022

Als een inspecteur een bezwaarschrift in het Duits ontvangt, kan hij het bezwaar niet op basis hiervan niet-ontvankelijk verklaren. De inspecteur kan een vertaling vragen, maar moet motiveren waarom de vertaling noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar.

Bron: Hoge Raad, 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:943

Lees meer...

Hoge Raad legt remittance bepaling belastingverdrag met Malta uit

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2022

Een Nederlandse BV is feitelijk gevestigd in Malta en daar verdragsinwoner. De in Zwitserland wonende aandeelhouder betaalt rente aan de BV. De rente wordt niet naar Malta overgemaakt, zodat Malta niet heft door de Maltese remittance-bepaling. Nederland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Hoge Raad, 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:974

Lees meer...

Accidental Americans moeten in actie komen

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2022

In een brief wordt de stand van zaken toegelicht van de accidental Americans die het risico lopen dat hun Nederlandse bankrekening wordt gesloten. Dit kan voorkomen worden door of afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaans TIN te hebben.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juni 2022

Lees meer...

Werkgever is niet aansprakelijk voor gevolgen wijziging belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2022

Twee KLM-piloten zijn inwoner van Zwitserland. KLM is geen loonbelasting gaan inhouden na een wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland, waardoor Nederland heffingsrecht kreeg. KLM is niet aansprakelijk voor de te betalen aanslag van de piloten.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1569

Lees meer...

In VS wonende en werkende ambtenaar is belast in VS

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2022

A werkt voor de Nederlandse Luchtmacht in de VS. Op grond van het overheidsartikel heeft de VS het heffingsrecht van A, vanaf het moment dat A een green card bezit en voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van de VS is geworden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3412

Lees meer...

Hoger beroep inzake Tozo-regeling grensondernemers

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2022

De Gemeente Maastricht en het Ministerie van SZW gaan in hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak waarin de rechter de Nederlandse Tozo-tegemoetkoming voor levensonderhoud ten gevolge van Covid-19 toekent aan een buitenlandse grensondernemer.

Bron: Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 16 juni 2022

Lees meer...

22% werken in woonland leidt tot socialezekerheidsplicht in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2022

Een werknemer die minder dan 25% in de lidstaat van zijn woonplaats werkt, mag toch geacht worden een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden te verrichten in zijn woonstaat indien er voldoende overige omstandigheden zijn die daarop duiden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1240

Lees meer...

Grondwerkzaamheden in VK van piloot zijn belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2022

Een inwoner van Nederland werkt als piloot met een standplaats in het VK. De grondwerkzaamheden die hij verricht zijn toe te rekenen aan zijn werkzaamheden in het internationaal verkeer. Zijn subsistence en flying duty allowances zijn aan te merken als loon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:91

Lees meer...

Belastingverdrag met Chili naar het parlement

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2022

Het belastingverdrag met Chili, dat is getekend op 25 januari 2021 te Santiago, is ter stilzwijgende goedkeuring naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het verdrag sluit aan bij Nederlands verdragsbeleid 2020 en bevat maatregelen uit het BEPS-project.

Bron: Ministerie van Buitenlandse zaken, 24 mei 2022

Lees meer...

DJ met LLC kan Amerikaanse bronbelasting verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2022

Een DJ is de enige ‘member’ van een Amerikaanse LLC, waarmee hij optredens in de VS regelt. De LLC is transparant voor Amerikaans recht, maar niet voor de Nederlandse regelgeving. De DJ kan de ingehouden Amerikaanse bronbelasting in privé naar rato verrekenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3157

Lees meer...

Fiscale corona-overeenkomsten worden niet verlengd

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2022

In een brief over de toekomst van het hybride werken wordt aangegeven dat voor de sociale zekerheid in EU-verband een definitieve oplossing gezocht wordt voor het thuiswerken. Voor de belastingverdragen worden op 1 juli 2022 de gebruikelijke regels van toepassing.

Bron: Ministerie van SZW, 20 juni 2022

Lees meer...

Meer zicht op socialezekerheidspositie ontheemde Oekraïners

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2022

Uit een brief over het recht op toeslagen van ontheemde Oekraïners valt af te leiden dat men pas sociaal verzekerd is in Nederland als een (tijdelijke) verblijfsvergunning is verstrekt. Wordt in Nederland gewerkt, dan is men veelal wel in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 juni 2022 

Lees meer...

Zekerheid vooraf bij constatering vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2022

In een aantal gevallen moet zekerheid vooraf worden gevraagd bij het behandelteam IFZ van de Belastingdienst bij het al dan niet constateren van een vaste inrichting. Wanneer vooroverleg moet worden gevraagd is aangepast in een recent vraag en antwoord.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2022

Lees meer...

Hardheidsclausule herstelt fout in beschikking 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2022

De inspecteur heeft een nieuwe 30%-beschikking afgegeven bij een wisseling van werkgever. Door een fout van de inspecteur was de einddatum fout. Belanghebbende ging te laat in bezwaar. Na een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule is de einddatum toch aangepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 mei 2022

Lees meer...

Thuiswerken leidt tot 1 januari 2023 niet tot socialezekerheidsswitch

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2022

Staatssecretaris van Gennip heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het thuis werken door grensarbeiders ook het komende half jaar niet leidt tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie, ook als voor meer dan 25% thuis wordt gewerkt. Nadere info volgt nog.

Bron: Tweede Kamer, 14 juni 2022

Lees meer...

Nederlandse IB-ondernemer met Duits kenteken

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2022

Een onderneming in Nederland van een inwoner van Duitsland kan een Duits gekentekende bestelauto als zakelijk vermogen etiketteren. Voor de IB-heffing zijn de gebruikelijke regels van toepassing. Bij de aanschaf is geen BPM-heffing verschuldigd.

Bron: Belastingdienst, Forum FIscaal Dienstverleners, 12 mei 2022

Lees meer...

Actiegroep krijgt geen wijziging in pensioenartikel

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2022

De actiegroep stop plundering Duitse pensioenen krijgt ook na kamervragen nul op het rekest. De staatssecretaris wil, uitgebreide onderbouwd, het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland niet wijzigen voor inwoners van Nederland. 

Bron: Ministerie van Financiën, 9 juni 2022

Lees meer...

Toepassing stappenplan leidt tot fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een stappenplan gepresenteerd. Met het stappenplan wordt beoordeeld of Nederland fiscale tegemoetkomingen verleent als betrokkene geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. In drie uitspraken is het stappenplan toegepast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, juni 2022

Lees meer...

Bewijs dat woonland geen rekening kan houden met aftrekposten wordt niet geleverd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Een pensionado die in Frankrijk woont, heeft 88,9% van zijn inkomen in Nederland belast. Omdat hij niet aannemelijk maakt dat hij zijn persoonlijke aftrekposten niet te gelde kan maken in Frankrijk (schumacker-norm), heeft hij geen recht op aftrek van alimentatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2991

Lees meer...

Nieuwe fiscale thuiswerkafspraken grensarbeiders nog onzeker

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2022

Er vindt overleg plaats met Duitsland en België over een mogelijke wijziging van het belastingverdrag voor thuiswerkende grensarbeiders. Het doel is dat er meer thuis gewerkt kan worden zonder fiscale gevolgen. De uitkomst van de overleggen is nog onzeker.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 juni 2022

Lees meer...

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2022

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1472

Lees meer...

Gepensioneerde ambtenaar krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2022

A, overleden, woonde in Frankrijk en genoot een AOW en een overheidspensioen. Hij wil de kosten van zijn Franse eigen woning aftrekken. Hij kan echter niet aannemelijk maken dat Frankrijk niet met zijn persoonsgebonden aftrekposten rekening kan houden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2138

Lees meer...

Vlagwijziging schip leidt tot wisseling verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2022

A woont in België en werkt in 2007 en 2008 voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip dat vaart onder de Panamese en later de Cypriotische vlag. A is tot de vlagwijziging verzekerd in Nederland op basis van de 'Aldewereldleer' en daarna op Cyprus.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1471

Lees meer...

Posted Workers in de EU en Nederland - feiten en cijfers

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2022

Op de site van de KU Leuven zijn veel data te vinden over detacheringen (posted workers) binnen Europa. Ook is er een rapport te vinden dat heet: Posting workers to the Netherlands, facts and figures. De gevolgen van Covid-19 voor detacheringen is ook in beeld.

Bron: Katholieke Universiteit Leuven, mei 2022

Lees meer...

Bezwaartermijn geldt ook voor inwoner Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2022

Een inwoner van Duitsland dient buiten de zeswekentermijn een bezwaarschrift in. Het te laat ingediende bezwaarschrift is terecht niet ontvankelijk verklaard. Er is geen sprake van discriminatie of een anderszins verschoonbare termijnoverschrijding.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2579

Lees meer...

BUB volks- en werknemersverzekeringen wijzigt per 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2022

De besluiten uitbreiding en beperking kring der verzekerden volksverzekeringen resp. werknemersverzekeringen zijn op meerdere punten gewijzigd. Het vangnet dat de volksverzekeringen beidt voor inwoners van Nederland is versterkt.

Bon: Ministerie van SZW, 11 mei 2022

Lees meer...

Nieuwe brochures en checklists Meldplicht WagwEU

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2022

Er zijn nieuwe informatiebrochures gepubliceerd over de meldingsplicht Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU. Er zijn brochures voor de werkgever, de ZZP-er en de opdrachtgever. Ook zijn er checklists voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 mei 2022

Lees meer...

Werken voor buitenlands werkgever leidt tot aftrek vrije ruime in de IB

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2022

Als een werknemer werkt voor een buitenlandse werkgever, niet zijnde een feitelijke inhoudingsplichtige, bestaat recht op een vrijstelling ter grootte van het bedrag van de vrije ruimte, ongeacht of de werkgever vergoedingen en verstrekkingen heeft aangewezen.

Bron: Hoge Raad 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:697

Lees meer...

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. De in art. 6 van het verdrag met Mexico gebruikte terminologie ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’ moet ruim worden uitgelegd.

Bron: Hoge Raad, 27  mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:771

Lees meer...

Circulaire over Belgische expatregeling is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2022

In België is de circulaire verschenen over de nieuwe Belgische expatregeling, de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen eningekomen onderzoekers. Bij de circulaire zitten diverse bijlagen incl. het aanvraagformulier.

Bron: Ministerie van Financiën, Fisconetplus, 7 mei 2022

Lees meer...

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2022

Door de Brexit geraakte bedrijven kunnen zich aanmelden voor het EU-handelsprogramma. Dit is een regeling om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 17 mei 2022

Lees meer...

Aantal gewerkte kalenderdagen vormt noemerinkomen bij voorkomingsbreuk

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2022

De noemer van de breuk om de voorkoming van dubbele belasting te berekenen voor een in Nedelrand wonende piloot die in het VK werkt, moet worden gesteld op het totaal aantal gewerkte kalenderdagen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 26 januari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:303

Lees meer...

Vliegend personeel Ryanair is verzekerd in land thuisbasis

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2022

Het vliegend personeel van Ryanair is verzekerd in Italië, tenzij er een E101-formulier is dat anders duidt. De bemanning verblijft gedurende 45 min. per dag in de crew room voor werknemers en de rest van de werktijd in het vliegtuig. Daarmee is Italië de thuisbasis.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 mei 2022, ECLI:EU:C:2022:402

Lees meer...

Gerichte vrijstellingen behoren niet tot het eindheffingsloon

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2022

De gerichte vrijstellingen, zoals de 30%-vergoeding, behoren niet tot het loon voor de berekening van de hoogte van de eindheffing over de excessieve vertrekvergoeding. De rechtbank geeft aan de wetssystematische uitleg voorrang boven de grammaticale uileg.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:2660

Lees meer...

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en wijze invullen box 3

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2022

Als bij een inwoner van Nederland de 30%-regeling afloopt, zal ook de partiële buitenlandse belastingplicht in dat jaar aflopen. Om een goede aanslag te krijgen, moeten de bezittingen en schulden in box 3 worden herrekend vóór deze ingevuld worden..

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 10 mei 2022

Lees meer...

Omdat AOW en ANW niet ‘remitted’ is, heeft Nederland heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2022

Een inwoner van het VK ontvangt vanuit Nederland onder meer AOW en ANW-uitkeringen. Omdat de uitkeringen niet zijn overgemaakt (remitted) naar het VK, heeft het VK de uitkeringen niet belast. Nederland als bronland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1197

Lees meer...

Gerechtshof stelt stappenplan op voor Schumacker-casussen

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2022

A woont in Frankrijk en betaalt daar geen belasting. Hij voldoet niet aan de criteria van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, maar krijgt toch een pro-rata tegemoetkoming. Het Hof geeft in een stappenplan aan, hoe het Hof deze problematiek behandelt.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1574

Lees meer...

Kabinet stelt voor 30%-regeling af te toppen

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2022

In de voorjaarsnota 2022 is opgenomen dat het Kabinet de 30%-regeling wil aftoppen tot op de Balkenende-norm, die momenteel 2016.000 euro bedraagt. Er komt een overgangsregeling met een ingroeipad van 3 jaar. De wijziging zou in moeten gaan in 2024.

Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2022

Lees meer...

Zetelverplaatsing BV met pensioen- en lijfrenteaanspraak is onbelast

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2022

Belastingheffing over de waarde van de pensioen- en lijfrentenaanspraak ter zake van de zetelverplaatsing van de BV’s waar de pensioen- en lijfrenteaanspraken zijn ondergebracht, is in strijd het EU-recht (vrij verkeer van diensten).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2591

Lees meer...

Kerstarrest Box 3 werkt door naar kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2022

Y woont in België en voldoet niet aan de 90%-voorwaarde om aangemerkt te worden als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De rechter vindt echter dat uitgegaan moet worden van het werkelijke box 3-rendement. Y kwalificeert dan wel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2465

Lees meer...

Belastingdienst: Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2022

1. Als een belastingplichtige een zakelijke overeenkomst heeft gesloten met een au-pair, is geen sprake van fiscale partners. 2.Buitenlandse bronbelasting moet in box 3 in dezelfde verhouding worden verrekend als dat de grondslag is verdeeld.

Bron: Belastingdienst, 16 mei 2022

Lees meer...

Belastingdienst: Vragen en Antwoorden eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2022

1. Als een partner uitgezonden is en in het buitenland in een huurwoning verblijft en de andere partner blijft in de Nederlandse woning, dan kunnen ze de Nederlandse woning als hoofdverblijf aanmerken. 2, Bevestigd wordt dat de Belgische registratiebelasting aftrekbaar is.

Bron: Belastingdienst, 16 mei 2022

Lees meer...

Wijziging belastingverdrag kan ongunstig uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2022

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland dat op 1 januari 2016 in werking is getreden pakt voor een inwoner van Nederland met een Duitse Rente nadelig uit. Een verdragswijzing kan nadelig uitwerken, dat is een inherent aan verdragwijzigingen.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:396

Lees meer...

Kennisdocument inkomstenverhouding (versie mei 2022) is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
13-05-2022

Het besluit inkomstenverhouding (IKV) treedt in werking op 1 januari 2024. In de aangifte loonbelasting verandert voor een aantal situaties de wijze van aangeven. Het kennisdocument IKV is geactualiseerd en bevat in hoofdstuk 8 internationale vragen en antwoorden.

Bron: Ministerie van SZW, mei 2022

Lees meer...

100% boete bij rijden met buitenlands kenteken is niet meer van deze tijd

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2022

M woont in Nederland en rijdt in een auto met Bulgaars kenteken. Van A mag worden verwacht dat hij zich moest (laten) informeren over de gevolgen voor de motorrijtuigenbelasting. Een boete van 100% acht de rechter echter niet gepast en vermindert die tot 50%.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 10 januari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:2351

Lees meer...

Bij anciënniteit moet vergelijkbare diensttijd in andere lidstaat meetellen

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2022

Als een nationale regeling zoals in casus binnen de Spaanse openbare gezondheidsdienst is gebaseerd op anciënniteit, dan mag dat niet beperkt zijn tot diensttijd in Spanje. Vergelijkbare diensttijd in een andere lidstaat moet mee in aanmerking worden genomen.

Bon: Hof van Justitie EU, 29 april 2022, ECLI:EI:C:2022:310

Lees meer...

Ierse overlijdensuitkering is belast bij inwoner Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2022

P woont in Nederland en ontvangt een overlijdensuitkering op basis van een Iers ‘Death Benefit Plan’. De uitkering vloeit voort uit eenin Ierland gebruikelijke regeling en kwalificeert in Nederland als pensioen. Het verdrag met Ierland wijst de heffing aan Nederland toe.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2116

Lees meer...

Coronabeleid sociale zekerheid stopt op 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2022

De SVB bevestigt op haar site dat het coronabeleid voor de toe te passen socialezekerheidswetgeving eindigt per 1 juli 2022. De Belgische en Duitse autoriteiten hebben een overeenkomstig bericht gepubliceerd, al laten deze enige ruimte voor nadere ontwikkelingen.

Bron: SVB, 6 mei 2022

Lees meer...

(Nog) geen belastingplicht dan ook geen studiekostenaftrek

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2022

Y komt van buiten de EU in september 2017 studeren aan een Nederlandse universiteit. In mei 2017 betaalt Y de studiekosten. De in mei betaalde studiekosten zijn niet aftrekbaar omdat Y toen nog niet in Nederland woonde en belastingplichtige was.

Bron: Rechbank Noord-Nederland, 25 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1355

Lees meer...

Geen beslissende invloed in onderneming leidt tot vrijstelling BPM

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2022

X woont in Nederland en rijdt in een Belgisch gekentekende auto van zijn Belgische BV. X bezit indirect 50% van de aandelen in de Belgische BV. X heeft daarmee geen beslissende invloed in welk land de auto geregistreerd wordt. X heeft dan recht op een BPM-vrijstelling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2175

Lees meer...

Nederland is niet gebonden aan Zwitserse A1

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2022

A woont in Nederland en is een Rijnvarende. Nederland is voor het jaar 2011 niet gebonden aan de Zwitserse A1-verklaring. In 2011 was Zwitserland nog niet toegetreden tot de Rijnvarendenovereenkomst. Ook kent deze overeenkomst niet de mogelijkheid een A1 af te geven.

Bron: Hoge Raad, 29 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:663

Lees meer...

Ingetrokken A1 leidt niet tot teruggave sociale zekerheidspremies

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2022

A heeft van de SVB een A1-verklaring ontvangen. A is verzekerd in Nederland. A gaat met succes in bezwaar bij de SVB. Toch krijgt A de premies van de inspecteur niet terug, omdat A niet tijdig een verzoek heeft gedaan om ambtshalve vermindering.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2008

Lees meer...

Buitenlandse ondernemers zijn in dienstbetrekking werkzaam

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2022

A verkoopt en plaatst tuinhuisjes, overkappingen etc. Het plaatsen besteedt A uit aan vier buitenlandse timmerlieden, die in het buitenlands als ondernemer staan geregistreerd. Gezien de instructiebevoegdheid van A is sprake van een dienstbetrekking en is A inhoudingsplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1794

Lees meer...

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. Dat in art. 6 van het verdrag met Mexico gesproken wordt over ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’, beperkt de box 3-heffing niet.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 1 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:318

Lees meer...

Belgische grensondernemer heeft recht op TOZO

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2022

X woont in België en heeft een bedrijf in Nederland. X vraagt in Nederland In het kader van de coronamaatregelen een TOZO-uitkering aan. Die krijgt hij niet omdat alleen inwoners recht hebben op bijstandsuitkeringen. De rechtbank vindt dat strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Limburg, 25 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:3194

Lees meer...

Rijnvarende valt niet onder het Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2022

Liechtenstein was voor 2019 nog niet aangesloten bij het Rijnvarendenverdrag. De door de SVB afgegeven A1-verklaring is juist en bindend voor de inspecteur. Er bestaat geen recht op verrekening van de ten onrechte in Liechtenstein betaalde premies.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:516

Lees meer...

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2022

Het overzicht van de belastingverdragen die gewijzigd zijn door het Multilateraal Instrument is geactualiseerd. 42, bijna de helft, van de Nederlandse belastingverdragen zijn sinds 1 januari 2020 gewijzigd. De wijziging sinds het vorige overzicht betreft Bahrein.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 april 2022

Lees meer...

Belgisch voorstel: 100 dagen thuis werken zou moeten kunnen

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2022

Het Benelux Parlement heeft aanbevolen de toegelaten thuiswerkdagen voor grenswerknemers te bepalen op 48 dagen. Volgens een aangenomen voorstel van resolutie in het Belgisch parlement zou dit fiscaal en voor de sociale zekerheid 100 dagen moeten zijn.

Bron: Belgische parlement, 20 april 2022

Lees meer...

Wob-verzoek meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2022

In het kader van het Wob-verzoek, is onder meer een memo gepubliceerd over de vraag of de omzetting van een pensioen in eigen beheer door iemand die niet in Nederland woont gemeld moet worden in het kader van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (DAC6).

Bron: Ministerie van Financiën, 20 april 2022

Lees meer...

Wob-verzoek pensioenartikel belastingverdrag Nederland - België

Carlo Douven Geschreven door
21-04-2022

Een Wob-verzoek over de overeenkomst van 5 maart 2018 biedt achtergrondinformatie over de totstandkoming van de overeenkomst. Aanleiding van de overeenkomst was de onduidelijkheid bij de Belgische belastingheffing over Nederlandse pensioenen.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2022

Lees meer...

Fiscale spelregels opties wijzigen mogelijk op 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2022

Het Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, dat onlangs opnieuw is ingebracht in het parlement, is op één punt wel gewijzigd. Als (streef)datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2023 opgenomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 april 2022

Lees meer...

Inspecteur kan zelfstandig de premieplicht bepalen

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2022

Als de SVB geen A1-verklaring heeft afgegeven kan de inspecteur zelfstandig bepalen waar belanghebbende sociaal verzekerd is. Aan de wel afgegeven A1-verklaring is de inspecteur niet gebonden omdat die onjuistheden bevat, ook al zijn dat mogelijk verschrijvingen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2510

Lees meer...

IND past dienstverlening aan

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2022

De IND sluit binnenkort de loketten in Utrecht en Rotterdam. De 4 bestaande loketten nemen dit over. Een aantal expatcentra gaan biometrische gegevens afnemen. Verblijfsdocumenten gaan meer lokaal, dichter bij de aanvrager, overhandigd worden.

Bron: IND, 7 februari 2022

Lees meer...

SVB houdt bij inwoner Duitsland terecht geen ZVW-premie in

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2022

A woont een deel van het jaar in een recreatiewoning in Nederland en een deel van het jaar in Duitsland. Het middelpunt van het maatschappelijk leven bevindt zich in Duitsland. De SVB heeft daarom terecht de inhouding van Zvw-premie op het AOW-pensioen beëindigd

Bron: Rechtbank Amsterdam, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:991

Lees meer...

Materiële werkgeversbegrip toetsen aan uitleg bronstaat

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2022

A-G Niessen gaat uitgebreid in op het begrip materiële werkgever in art. 15, lid 2 OESO-modelverdrag. Nederland dient hierbij de kwalificatie van bronland Duitsland te volgen. Ook wordt ingegaan op de integration-test, gezagsverhouding en de wijze van doorbelasten.

Bron: A-G Niessen, 16 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:250

Lees meer...

In Portugal belaste AOW belemmert recht op kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2022

A woont in Portugal. Hij krijgt uit Nederland een overheidspensioen en een AOW. Alleen de AOW is belast in Portugal, waardoor A in Portugal wel recht heeft op aftrekken in verband met zijn persoonlijke en gezinssituatie. Nederland hoeft die dan niet te verlenen.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:867

Lees meer...

In Nederland verblijvende Indiër heeft recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2022

Een Indiër verblijft anderhalf jaar voor studieredenen en later voor het zoeken van een baan in Nederland. Hij vindt die na een jaar en verzoekt om toepassing van de 30%-regeling. Hij had geen duurzame band met Nederland en is dan niet lokaal in Nederland geworven.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:812

Lees meer...

Werken met (buitenlandse) uitzendbureaus

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2022

De Nederlandse arbeidsinspectie heeft een website geïntroduceerd die een checklist bevat voor opdrachtgevers die werken met (buitenlandse) uitzendbureaus. Dit moet helpen om op een veilige en eerlijke manier met uitzendkrachten te werken.

Bron: Nederlandse arbeidsinspectie, 

Lees meer...

Ontslagvergoeding wordt toegerekend aan volledige diensttijd

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2022

A, woont in Nederland en ontvangt een ontslagvergoeding in 2017. Hij heeft in Nederland en Duitsland gewerkt voor zijn werkgever. Omdat Duitsland de ontslagvergoeding niet belast is geen sprake van dubbele heffing en hoeft Nederland geen voorkoming te verlenen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:904

Lees meer...

De Corona-afspraken met de buurlanden lopen definitief af op 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2022

Dat de corona-afspraak met Duitsland en België voor grensarbeiders is verlengd tot 1 juli was al bekend. In de overeenkomsten is opgenomen dat dit de laatste verlenging is en wordt verduidelijkt de term corona-maatregelen ruim uitgelegd moet worden.

Bron: Staatscourant, 6 april 2022

Lees meer...

Extraterritoriale kostenvergoeding lager na aanpassing loon

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2022

Een uitzendbureau heeft zijn werknemers extraterritoriale kosten vrij vergoed door een uitruil met loon (cafetariasysteem). Na een correctie van het loon om te voldoen aan de Wet minimumloon, heeft de inspecteur de extraterritoriale kosten terecht verlaagd.

Bron: Hoge Raad, 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:483

Lees meer...

Wetsvoorstel aandelenopties wordt ongewijzigd voortgezet

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2022

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten dat vorig nog werd aangehouden na twijfels bij parlementsleden wordt ongewijzigd voortgezet. De staatssecretaris hoopt dat het voorstel op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2020

Lees meer...

Nieuw Europees portaal voor melding internationaal transport

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2022

Vanaf 2 februari 2022 kan een buitenlandse transportonderneming die in Nederland rijdt, de internationale chauffeurs aanmelden via een Europees portaal. Eind 2022 wordt dit vermoedelijk ook verplicht. De aanmelding via postedworkers.nl kan dan vervallen.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Belgische Zaken, maart 2022

Lees meer...

Regels voor verblijven en werken gevluchte Oekraïners krijgen vorm

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2022

De voorlopige stand van zaken t.a.v. het verblijfsrecht voor vluchtelingen uit de Oekraïne en antwoorden op vragen over onder meer inkomen, werken in Nederland en verplichtingen van werkgevers zijn gepubliceerd.

Bron: IND en Overheid, maart 2022

Lees meer...

Brochure over grensoverschrijdend ondernemen

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2022

Er is een brochure verschenen met als titel 'Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Duitsland en Nederland'. Ingegaan wordt op algemene vereisten bij het starten van een bedrijf en de valkuilen en voorwaarden in de drie landen.

Bron: Interreg, ZZP-fabriek en Universiteit Maastricht, maart 2022

Lees meer...

Coronaovereenkomst grensarbeiders loopt verder door tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De corona-overeenkomst voor thuiswerkende grensarbeiders met Duitsland is verder verlengd tot 1 juli 2022. Na de stilzwijgende verlenging tot 1 april 2022 is de overeenkomst nu verder verlengd en loopt weer gelijk met de overeenkomst met België.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2022

Lees meer...

Inschrijven van personen uit Oekraïne in de BRP

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De aangepaste regels voor de inschrijving van personen uit de Oekraïne zijn gepubliceerd. De wijze van inschrijving en praktische problemen als het vaststellen van de identiteit, verblijfstitelcode, inreisdatum, ingezetenschap etc. worden toegelicht.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, maart 2022

Lees meer...

Geen aftrek eigen woning omdat niet voldaan is aan 90%-criterium

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

X is gehuwd met Y en heeft een eigen woning in een EU-lidstaat. Het inkomen van X is niet voor 90% of meer belast in Nederland, vooral door zijn box 3-inkomen. Nederland hoeft dan geen, ook niet deels, fiscale faciliteiten te verlenen voor de eigen woning.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maart 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:1220

Lees meer...

Coronaovereenkomst grensarbeiders met Duitsland is verlengd tot 1 mei

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De coronaovereenkomst met Duitsland over de gevolgen van het thuiswerken ten gevolge van corona-maatregelen is verlengd tot 1 mei 2022. Eerder is al bekend geworden dat de overeenkomst met België is verlengd tot 1 juli 2022.

Bron: Belastingdienst, 29 maart 2022

Lees meer...

Verzoek 30%-regeling terecht buiten behandeling gesteld

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2022

De inspecteur kan een verzoek om toepassing van de 30%-regeling ongegrond verklaren als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om de aanvraag te beoordelen. De aanvrager moet wel in de gelegenheid zijn gesteld het verzoek aan te vullen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1352

Lees meer...

Inwoner België die naar China wordt uitgezonden blijft in Nederland verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2022

Een inwoner van België wordt door zijn Nederlandse werkgever uitgezonden naar China. Op grond van het SZ-verdrag Nederland – China blijft de Belg onder de Nederlandse SZ-wetgeving vallen. De SVB moet een certificate of coverage afgeven.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:445

Lees meer...

Verblijven en/of werken in Nederland door vluchtelingen uit Oekraïne

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2022

Nederland heeft de maatregelen versoepeld t.a.v. het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen voor vluchtelingen uit de Oekraïne die ten gevolge van de Russische inval naar Nederland zijn gevlucht.

Bron: IND en UWV, maart 2022

Lees meer...

Bevestiging dat België Covid-afspraak met Nederland tot 1 juli verlengt

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2022

België verlengt de Corona-overeenkomst met Nederland voor grensarbeiders van 30 april 2020 tot 1 juli 2021. Voor de verlenging van de overeenkomst met Duitsland heeft België nog geen formeel akkoord bereikt.

Bron: Belgische Minister van Financiën, 23 maart 2022

Lees meer...

Inwoner Duitsland met Nederlands pensioen krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2022

X woont in 2017 in Duitsland en heeft een Duits inkomen van 8.764 en een in Nederland belast pensioen van 22.147. Hij betaalt in Duitsland geen belasting en had dat ook niet hoeven te betalen als zijn hele inkomen daar belast was geweest. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te geven.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1318

Lees meer...

Zonder geldend uitzendcontract niet verzekerd in werkland

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2022

X woont in Duitsland en werkt met tussenpozen in zijn gewoonlijk werkland Nederland via een uitzendbureau. Gedurende de periodes dat X contractueel in Nederland werkt, is X in Nederland sociaal verzekerd. In de tussenpozen is X in Duitsland verzekerd.

Bron: A-G Hof van Justitie EU. 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:197

Lees meer...

DigiD activeren buiten Nederland kan met videobellen

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2022

Nederlanders en EER-burgers die in het buitenland wonen, kunnen structureel hun DigiD via videobellen activeren via Nederland Wereldwijd. Tot nu toe kon dit alleen fysiek bij een DigiD-balie van een beperkt aantal consulaten of ambassades.

Bron: Ministerie van BZK, Logius, 27 maart 2022

Lees meer...

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en de aangifte IB

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2022

Als bij een partieel buitenlandse belastingplichtige (30%-er) de aangiftesoftware, in een emigratiejaar of in het jaar dat de 30%-regeling afloopt, de beperkte heffing in box 2 en box 3 niet kan verwerken. Dan moet tijdsevenredig herrekend worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 7 maart 2022

Lees meer...

Verdragsonderhandelingen met Rusland zijn gestopt

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2022

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met Rusland zijn gestopt. Een woordvooerder van het Ministerie van Financiën heeft dat laten weten aan het Financieel Dagblad.

Bron: Financieel Dagblad, 15 maart 2022

Lees meer...

Fiscale corona-afspraak met België is verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2022

De fiscale corona-afspraken met België voor grensarbeiders die thuiswerken wegens de getroffen corona-maatregelen, zijn volgens het Belgische kamerlid Matheï verlengd tot 1 juli 2022.

Bron: Het belang van Limburg, 17 maart 2022

Lees meer...

Buiten Nederland wonende pensioengerechtigden doen vaak onjuist aangifte

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2022

De Belastingdienst constateert dat veel aangiften van buitenlands belastingplichtigen met een Nederlandse oudedagsvoorziening onjuist worden ingevuld, ook door fiscaal dienstverleners. De Belastingdienst legt uit waar op gelet moet worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal dienstverleners, 15 maart 2022

Lees meer...

Hoogte algemene heffingskorting niet afhankelijk van wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2022

X immigreert in juni 2018 naar Nederland. X heeft recht op de arbeidskorting en het tijdsevenredig belastingdeel van de algemene heffingskorting, beide berekend op basis van het in Nederland belaste inkomen. Het inkomen uit het land van herkomst blijft buiten beschouwing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:920

Lees meer...

Geen recht op BPM-vrijstelling voor in België gehuurde auto

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2022

X rijdt in een door zijn BV in België geregistreerde (huur)auto. Het voertuig wordt voor meer dan 50% in Nederland gebruikt en de gehuurde Belgische kantoorruimte, maakt niet dat de BV in België is gevestigd. Een beroep op de BPM-vrijstelling faalt dan.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 februari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:560

Lees meer...

Belgische FOD zoekt naar oplossing voor grenstelewerk

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2022

Ook in België wordt, met de buurlanden, nagedacht over een oplossing voor grenstelewerk. Met Luxemburg is België een regeling overeengekomen dat in plaats van 24 dagen 34 dagen in het woonland gewerkt mag worden, zonder gevolgen voor de belastingheffing.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 11 februari 2022

Lees meer...

België wijzigt werkwijze attestering Nederlandse inkomensverklaringen

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2022

België heeft de aanvraag geautomatiseerd van de Nederlandse inkomensverklaring voor inwoners van België die in Nederland kwalificerend buitenlandse belastingplichtige willen zijn. België geeft de gegevens dan voor december 2022 door aan Nederland.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, maart 2022

Lees meer...

Beperking kwalificerende buitenlandse belastingplicht is redelijk

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2022

Iemand die niet woont binnen de landenkring (EU, EER, Zwitserland en BES) kan niet aangemerkt worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetswijziging die is ingegaan per 1 januari 2015 is niet evident onredelijk op dit punt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:662

Lees meer...

Malta-route voor pensioen blijkt doodlopend spoor

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2022

In 2015 bood een Maltees pensioenfonds aan Nederlandse pensioenen te gaan beheren. Eén Nederlandse werkgever is toen in het Maltese fonds gestapt, maar is daar inmiddels van terug gekomen. Het Maltese fonds heeft de vergunning weer ingeleverd.

Bron: PensioenPro, 8 maart 2022

Lees meer...

Verblijfskosten eigen rijders bij internationale ritten vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2022

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, kunnen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Lees meer...

Kennisdocument inkomstenverhouding is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2022

In het besluit is opgenomen hoe de inkomstenverhouding (IKV) in de loonbelasting moet worden verwerkt. Hoofdstuk 8 gaat over hoe de IKV verwerkt moet worden bij in het buitenland wonende werknemers, buitenlandse werkgevers en salary splits.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Lees meer...

Voortgangsrapportage herzien Sociale Zekerheids-Verordening

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2022

Nederland blijft moeite houden met de voorgestelde wijzigingen van de VO 883/2004 betreffende het land dat de werkloosheidsuitkeringen moet uitbetalen en de toepasselijke wetgeving bij detacheringen. In Europees verband vindt nog beraad plaats.

Bron: Ministerie van SZW, 3 maart 2022

Lees meer...

Verdrag met Polen wijzigt per 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2022

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag tussen Polen en Nederland uit 2020 treedt in werking op 30 april 2022. Van toepassing is het wijzigingsprotocol vanaf 1 januari 2023. In het vakblad van januari 2022 zijn de wijzigingen beschreven.

Bron: Tractatenblad, 3 maart 2022

Lees meer...

Cypriotische premies niet verrekenbaar in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2022

Een inwoner van Nederland kan niet aannemelijk maken dat hij minder dan 25% van zijn arbeidstijd in Nederland heeft gewerkt. Hij is dan sociaal verzekerd in Nederland. De ten onrechte op het loon ingehouden Cypriotische premies kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank-Noord-Nederland, 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4358

Lees meer...

Transactiekosten verlagen netto-uitkering in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2022

Transactiekosten die banken, bijv. in Turkije, in rekening brengen bij uitkeringsgerechtigden die wonen buiten het SEPA-gebied (Single Euro Payments Area) kunnen ten koste gaan van de netto-socialezekerheidsuitkering. UWV zal deze bankkosten niet compenseren.

Bron: Ministerie van SZW, 28 februari 2022

Lees meer...

Winstuitdeling is niet in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2022

V is in 2005 naar Spanje geëmigreerd en in 2013 naar de Curaçao. Hij heeft de werkelijke leiding van zijn BV beide keren meegenomen. De verkapte winstuitdeling in 2015 is dan niet in Nederland belast.

 Bron: Gerechtshof Amsterdam, 13 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:90

Lees meer...

Over Luxemburgse ziekte-uitkering zijn in Nederland premies verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2022

X is als rijnvarende in 2012 verzekerd in Nederland, omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. Ook voor de Luxemburgse ziekte-uitkering is X dan premieplichtig in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2021:3794

Lees meer...

BV DJ kan buitenlandse bronbelasting niet verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2022

Een DJ treedt in het buitenland op als A BV, dochter van B BV. De bij A BV ingehouden buitenlandse bronbelasting is niet verrekenbaar bij B BV, die geen buitenlandse gage geniet. Bij B BV is geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6088

Lees meer...

Veelgestelde vragen accidental Americans

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2022

Er zijn antwoorden gepubliceerd op veelgestelde vragen van toeval-Amerikanen. De antwoorden gaan over bank - en (basis)betaalrekeningen, proces, dubbele belasting, informatievoorziening etc.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 maart 2022

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Chili gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2022

Het nieuwe belastingverdrag met protocol is gepubliceerd in de Staatscourant. Het verdrag 2021 en het wijzigingsprotocol 2022 zullen ter stilzwijgende goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd.

Bron: Staatscourant, 5 februari 2021, Trb. 2021, 16

Lees meer...

Internationale belkosten zijn proceskosten

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2022

De kosten van internationale telefoongesprekken komen in aanmerking om vergoed te worden als proceskosten bij een fiscale procedure.

Bron: Hoge Raad, 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:148

Lees meer...

Actiegroep stop plunderen Duitse pensioenen vangt weer bot

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2022

Ook de nieuwe staatssecretaris is niet van plan het pensioenartikel in het verdrag met Duitsland aan te passen na klachten van inwoners van Nederland met een Duits pensioen kleiner dan € 15.000.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 februari 2022

Lees meer...

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever had de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 28 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4309

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Colombia is getekend

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Op 16 februari 2022 is een nieuw belastingverdrag getekend tussen Nederland en Colombia. De tekst en datum inwerkingtreding zijn nog niet bekend. 

Bron: Rijksoverheid.nl, 17 februari 2022

Lees meer...

A1-verklaring aanvragen bij SVB met eHerkenning

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Een A1-verklaring voor werknemers wordt aangevraagd via TWinternet. Om in te loggen op TWinternet is in de loop van 2022 eHerkenning nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Lees meer...

Pensionado in Duitsland krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2022

X betaalt in Duitsland geen belasting over zijn inkomen omdat Duitsland pensioenen niet volledig in de heffing betrekt en niet omdat X een laag inkomen heeft. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te verlenen, omdat hij in zijn woonland een gering inkomen heeft.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:709

Lees meer...

Werknemer zonder BSN? Gebruik uniek personeelsnummer

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2022

Als een werknemer in dienst is genomen, die geen BSN heeft, moet deze met een uniek personeelsnummer worden opgenomen in de aangifte loonheffingen. met toepassing van het anoniementarief. Het gebruik van een uniek nummer voorkomt fouten.

Bron: Forum Fiscaal dienstverleners, 4 februari 2022

Lees meer...

Belgische nieuwe ‘30%-regeling’ werkt door naar sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2022

De nieuwe Belgische kaderregeling die is gegaan op 1 januari 2022 werkt door naar de Belgische sociale zekerheidsbijdragen. De RSZ aanvaardt dat de reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden volgens deze regeling, ook vrij zijn van sociale bijdragen.

Bron: socialsecurity.be, 9 februari 2022

Lees meer...

Cypriotische trust-constructie adviseren is onaanvaardbaar

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2022

Het opzetten van een constructie om via een Cypriotisch trust belasting te ontgaan is ongepast. De adviseur is aansprakelijk voor de helft van de schade. De andere helft moet de klant zelf dragen, omdat hij op de hoogte was. De exoneratieclausule maakt dat niet anders.

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:157

Lees meer...

Dubbele heffing voorkomen na Belgische wetswijziging Nederlandse pensioenen

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2022

België verduidelijkt wat de gevolgen zijn van de wetswijziging die van toepassing is vanaf 1 januari 2021, die zeker moet stellen dat de Nederlandse pensioenen in België volledig belast worden. Uitgelegd wordt hoe dubbele heffing kan worden voorkomen.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 9 februari 2022

Lees meer...

Zelfstandige kan A1-verklaring in Duitsland alleen nog online aanvragen

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2022

Vanaf 1 januari 2002 kunnen (veel in Duitsland wonende) zelfstandigen die hun A1-verklaring voor de sociale zekerheid in Duitsland aanvragen, dat alleen nog digitaal doen via het Duitse portal sv.net.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Lees meer...

Onterechte premiebetaling leidt tot (vrijwillige) AOW-verzekering

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2022

A heeft sinds 2010 ten onrechte in Nederland sociale zekerheidspremies voldaan. De inspecteur geeft de premies voor 5 jaar ambtshalve terug. Voor de andere jaren merkt de SVB de AOW-premies aan als premies voor een vrijwillige AOW-verzekering.

Bron: Vakstudie Nieuws. 3 februari 2022

Lees meer...

Fout in aanslagen bij inwoners met buitenlands onroerend goed

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2022

Door een fout van de Belastingdienst zijn belastingaanslagen van belastingplichtigen met onroerend goed in het buitenland fout gegaan gedurende de jaren 2007 - 2015. De fouten 2012 - 2015 worden hersteld. De teruggave bedraagt € 72 per jaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2022

Lees meer...

Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2022

Het besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien. Terugkijken naar de laatste 12 maanden is als hoofdregel losgelaten. Toerekenen op basis van de diensttijd is de nieuwe hoofdregel. Veel Nederlandse verdragspartners hanteren dit ook.

Bron: Staatscourant, 4 februari 2022

Lees meer...

Geen aanvullende verzekering nodig voor WLZ na Brexit

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2022

De Wet langdurige zorg (Wlz) blijft onder de materiële werkingssfeer van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK vallen. De aanwijsregels van de HSO zijn en blijven dus van toepassing op alle volksverzekeringen.

Bron: Belastingdienst - Nieuwsbrief loonheffingen 2022, 2 februari 2022

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met België verwacht in eerste helft 2022

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2022

Nederland wil de onderhandelingen over de belastingverdragen met Spanje, Aruba, België en Curacao afronden in 2022. Met veel landen lopen nog verdragsonderhandelingen. Het verdrag met Rusland is vanaf 1 januari 2022 niet meer van toepassing.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 februari 2022

Lees meer...

Intrekking besluit vrijstellingsmethode bestuurder dit voorjaar

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2022

Naar verluidt wordt het besluit over de voorkoming van dubbele belasting uit 2008 dit voorjaar gepubliceerd. De goedkeuring dat onder voorwaarden de vrijstellingsmethode voor bestuurders van toepassing is in plaats van de verrekeningsmethode, zal dan waarschijnlijk vervallen.

Bron: NTFR, 27 januari 2022, 2022/427 (noot)

Lees meer...

Nederlands pensioen inwoner België is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2022

Na gegevensuitwisseling met België weet de Nederlandse inspecteur dat de Nederlandse pensioenen van T nauwelijks belast zijn in België. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De vrijstelling loonbelasting wekt geen vertrouwen op.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:104

Lees meer...

Handreiking anoniementarief bij ontbreken woonadres.

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2022

Als het woonadres van de werknemer niet bekend is moet het anoniementarief toegepast worden. In de Handreiking legt de Belastingdienst uit wat de werkgever moet doen om het woonadres van de werknemer te kunnen vaststellen.

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 25 januari 2022

Lees meer...

Checklist grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2022

De Belgische vakbond ACV heeft de checklist voor grensarbeiders, die in België wonen en (de eerste keer) in Nederland gaan werken, geactualiseerd naar de regelgeving zoals die geldt in 2022. De uitgebreide checklist vindt u hier.

Bron: Website ACV, januari 2022

Lees meer...

Bank mag buitenlandtoeslag in rekening brengen

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2022

Het financiële klachteninstituur KIFID heeft beslist dat een bank een buitenlandtoeslag in rekening mag brengen voor bankrekeningen van klanten die buiten Nederland wonen. De toeslag bedroeg 8 en resp. 15 euro per maand voor resp. inwoners van Zwitserland en Bonaire.

Bron: KIFID, 24 janari 2022

Lees meer...

Loon van derde binnen concernverband is loon

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2022

De Nederlandse werkgever moet over een toekenning van aandelen loonbelasting inhouden als de aandelen door een ander concernonderdeel worden verstrekt met medeweten van de werkgever. Ook als dat loon niet aan de werkgever wordt doorberekend.

Bron: Hoge Raad, 14 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:15

Lees meer...

Inspecteur maakt duurzame band met Nederland aannemelijk.

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2022

Y maakt niet aannemelijk dat hij inwoner van Marokko is, ondanks zijn woning en sociaal leven in Marokko. De rechtbank volgt de inspecteur die aannemelijk maakt dat Y een duurzame band heeft met Nederland en daarmee inwoner van Nederland is.

Bron: Rechtbank Den Haag, 15 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:14719

Lees meer...

Als Nederland gewoonlijk werkland is heeft werkgever pensioenverplichting

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2022

Buitenlandse werknemers met een A1-verklaring werken vanuit een buitenlandse vennootschap. Nederland is hun gewoonlijk werkland. De buitenlandse werknemers vallen onder de verplicht deelname in het bedrijfstakpensioenfonds van de vleesverwerkende industrie.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 30 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11021

Lees meer...

Dividend aandelenbelegging is niet dubbel belast

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2022

A woont in Nederland en heeft in 2017 Belgische aandelen gekocht en verkocht. Hij heeft dividend ontvangen onder inhouding van 30% bronheffing. De aandelen behoren op 1 januari niet tot de grondslag van box 3 en zijn dan niet dubbel belast, zodat geen aftrek elders belast aan de orde is.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 december 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6826

Lees meer...

Regeling tijdelijke tegemoetkoming rijnvarenden

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2022

De tegemoetkoming ziet op de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 voor een groep in Nederland verzekerde rijnvarenden. Hiermee wordt zij alsnog behandeld alsof ze in Nederland verzekerd waren zonder de onverplichte afdracht door de werkgever elders.

Bron: Staatscourant, 24 december 2021, 50396

Lees meer...

Nederland wil geen EU-richtlijn minimumlonen maar een aanbeveling

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2022

De actuele ontwikkelingen op het EU-dossier 'Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ is in de Tweede Kamer toegelicht. De richtlijn moet werkemers beschermen door hen toereikende minimumlonen te geven waar ze in Europa ook werken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 januari 2021

Lees meer...

Regels werkvergunningen gewijzigd per 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2022

De maximale duur van een werkvergunning voor buitenlandse werknemers is verlengd tot maximaal drie jaar. Het loon moet op een bankrekening van de werknemer worden betaald. Voor Aziatische koks zijn de voorwaarden ook gewijzigd.

Bron: UWV, 13 januari 2022

Lees meer...

Overheidspensioen inwoner VS is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2022

X woont in de Verenigde Staten en had in 2017 nog de Nederlandse nationaliteit. In 2017 geniet X een ABP-pensioen opgebouwd werkend in overheidsdienst. Nederland heeft het heffingsrecht over het pensioen. Dat ABP een privaatrechtelijke instelling is maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6606

Lees meer...

Vanuit buitenland kan lijfrente omgezet worden in periodieke uitkering bij meer verzekeraars

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2022

In het buitenland wonende bezitters van een lijfrente, kunnen onder voorwaarden lijfrentekapitaal fiscaal geruisloos omzetten in een periodieke uitkering. Dat kan nu ook bij een andere verzekeraar dan de verzekeraar waar de lijfrente is aangekocht.

Bron: Verbond van verzekeraars, 12 januari 2022

Lees meer...

Thuiswerken door COVID leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2022

Z is lid van het managementteam van het buitenlandse bedrijf X in land B. Vanwege Covid werkt ze thuis in Nederland. Na covid wil Z zich vestigen B, waar ze ook gaat werken. De Nederlandse woning staat X niet ter beschikking. Er is geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 15 juni 2021

Lees meer...

Thuiswerken voor buitenlandse vennootschap is geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2022

B verricht thuis werkzaamheden voor de buiten de EU gevestigde vennootschap X, die geen andere Nederlandse activiteiten verricht. X mag geen overeenkomsten sluiten voor X. De woning van B staat X niet ter beschikking. X heeft dan geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 7 december 2021

Lees meer...

Door emigratie partner is nog maar 50% hypotheekrente aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2022

A en B zijn gehuwd en bezitten samen een eigen woning met een hypothecaire schuld in Nederland. Medio 2015 is B geëmigreerd. A en B zijn dan geen fiscale partners meer. A kan na de emigratie nog maar de helft van eigen woningaftrek in aftrek brengen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1311

Lees meer...

Uitvoeringsvoorschriften voor interest en royalty's geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2022

De uitvoeringsvoorschriften ter vermijding van dubbele (bron)belasting zijn aangepast met ingang van 1 januari 2021, omdat toen de Wet bronbelasting 2021 in werking is getreden. In de voorschriften is beschreven hoe de bronbelasting (deels) achterwege kan blijven.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 december 2021, nr. 2021-21220

Lees meer...

Meldingsplicht zorgverzekering voor uitzendkrachten met Duitse minijob

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2022

Uitzendkrachten met een tijdelijke mini-job zijn niet verzekeringsplichtig. Om zeker te weten dat de werknemers een eigen ziektekostenverzekering hebben, bestaat hiervoor voor de werkgever vanaf 1 januari 2022 een meldingsplicht in Duitsland.

Bron:Nieuwsbrief Bureau Duitse Zaken, 15 november 2021

Lees meer...

In België belast Nederlands pensioen beperkt uitbetaling algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2022

X woont in België, geniet in 2017 een pensioen uit Nederland en is kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Op de uit te betalen algemene heffingskorting moet de atrek ter voorkoming van dubbele belasting inzake het pensioen in mindering worden gebracht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6398

Lees meer...

België wijzigt de expatregeling

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2022

Met ingang van 1 januari 2022 gaat het Belgische expatregime wijzigen (met een overgangsregeling). De nieuwe regeling lijkt op de Nederlandse 30%-regeling. Verschillend is onder meer dat de regeling max. 8 jaar loopt en de max. vergoeding afgetopt is.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 23 december 2021

Lees meer...

Variabel loon telt niet mee bij aanvraag 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2022

Het salariscriterium voor de 30%-regeling moet getoetst worden op het tijdstip van totstandkoming van de eerste arbeidsovereenkomst. Dan telt alleen mee het overeengekomen vaste maandsalaris en niet het onzekere variabel deel van het loon.

Bron: Rechtbank Gelderland, 7 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6528

Lees meer...

Salariscriteria kennismigranten en 30%-regeling 2022

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2021

De belangrijkste salariscriteria zijn - kennismigranten (per maand): € 4.480 (30 jaar en ouder), € 3.549 (jonger dan 30 jaar), € 2.543 (verlaagd salariscirterium), € 5.670 (blue card) en 30%-regeling (per jaar): € 39.467 (30 jaar en ouder), € 30.001 (jonger dan 30)

Bron: IND en Belastingdienst

Lees meer...

Multilateraal instrument van toepassing op meer belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2021

Het Multilateraal instrument is per 1 januari 2022 voor o.m. de inkomstenbelasting van toepassing op de volgende verdragen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Egypte, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Korea, Kroatië, Oman, Griekenland, Hongarije, Maleisië, Pakistan, Panama en Tsjechië. 

Bron: Ministerie van Financiën, 27 december 2021

Lees meer...

Belgisch kabinet wil buitenlandse pensioenen integraal gaan belasten

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2021

In België is een wetswijziging voorgesteld ter voorkoming van ongelijke fiscale behandeling van bepaalde buitenlandse pensioenen (zoals de Nederlandse) en Belgische pensioenen.Deze wijziging met de bestaande discussies hierover voorkomen en moet per 2021 ingaan.

Bron: Ministerie van Financiën België, 14 december 2021

Lees meer...

Verwar formulier opgaaf wereldinkomen en inkomensverklaring niet!

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Het formulier opgaaf wereldinkomen wordt in de praktijk verward met het formulier inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige. De verwarring leidt tot administratieve fouten, vertragingen en correcties.

Bron: Belastingdienst - Forum Fiscaal Dienstverleners, 27 december 2021

Lees meer...

MoU met Polen gesloten inzake sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Nederland heeft met Polen een memorandum of understanding gesloten over de dienstverlening, controle en samenwerking bij de export van WW-uitkeringen. De samenwerking ter voorkoming van arbeidsuitbuiting wordt geïntensiveerd.

Bron: Ministerie van SZW, 21 december 2021

Lees meer...

Pijpenleggen met schip is geen internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2021

In (af)bouwfase verkerend schip dat bestemd is om pijpen te leggen en boorplatforms te verplaatsen kan voor de toepassing van het belastingverdrag niet aangemerkt worden als een schip geëxploiteerd in het internationaal verkeer.

Bron: Hoge Raad, 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1845

Lees meer...

Corona-afspraken grensarbeiders zijn verlengd tot 31 maart 2022

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

De fiscale corona-afspraken voor grensarbeiders inzake het thuiswerken en de toepassing van de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met Duitsland respectievelijk België zijn verlengd tot in ieder geval 31 maart 2022.

Bron: Staatscourant, 23 december 2021

Lees meer...

Alleen formeel (statutair) bestuurder kan zich op bestuurdersartikel beroepen

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

A woont in Nederland. De ontvangen bonus is belast in Nederland, omdat deze niet ziet op werkzaamheden als formeel (statutair) bestuurder van buitenlandse vennootschappen. De niet doorbelaste bonus heeft onvoldoende band met andere buitenlandse werkzaamheden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2366

Lees meer...

Jaarrapportage arbeidsmigranten gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2021

De jaarrapportage Arbeidsmigranten wil breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Lees meer...

Australische health care-bijdrage is in Nederland niet verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2021

A woont in Nederland en ontvangt uitsluitend een Australisch pensioen. Hij is in Nederland premieplichtig en betaald WLZ en ZVW-premie. In Australië wordt de zorg (health care) bekostigd uit de belastingopbrengst. Er is dan geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6401

Lees meer...

Werken voor LLC leidt tot toepassing gebruikelijk loon

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2021

X is DGA, bestuurder en enige werknemer van een Amerikaanse LLC. De gebruikelijk loon-regeling is van toepassing. X draagt geen bewijzen aan die het Nederlands heffingsrecht beperken ingevolge het belastingverdrag tussen Nederland en de VS.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6218

Lees meer...

Hoge Raad: Wereldinkomen bepaalt niet de arbeidskorting inwoner Costa Rica

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2021

X is in 2015 geëmigreerd naar Costa Rica. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting moet alleen het in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen en niet het wereldinkomen, inclusief het in Costa Rica belaste inkomen..

Bron: Hoge Raad, 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1893

Lees meer...

Coronamaatregelen sociale zekerheid verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2021

In twee kamerbrieven wordt ingegaan op de toekomst van het thuiswerken voor grensarbeiders en de fiscale en sociale zekerheids-gevolgen. Bevestigd wordt dat binnen de EU is afgesproken dat de corona-maatregelen voor de sociale zekerheid verlengd worden tot 1 juli 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Lees meer...

Corona-overeenkomsten met Duitsland en België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

De coronamaatregelen voor grensarbeiders die Nederland met Duitsland en België heeft afgesproken, zijn verlengd tot eind maart 2022. Voor zelfstandigen in de grensstreek is hulp mogelijk in het woonland op basis van soepele uitleg van de bijstandsregels.

Bron: Ministerie van EZ, 14 december 2021

Lees meer...

Oostenrijk is het werkland voor een in Uganda werkende Duitse ontwikkelingswerkster

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

QY woont in Duitsland en wordt voor een Oostenrijkse werkgever uitgezonden naar Uganda na een voorbereidende training in Oostenrijk. Na haar uitzending gaat ze voor re-integratie terug naar Oostenrijk. Oostenrijk is haar werkland in de zin van art. 11, lid 3, ond. a VO 883/2004.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 november 2021, ECLI:EU:C:2021:962

Lees meer...

Europese Commissie zoekt naar oplossing voor telewerken na Corona

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2021

De Europese Commissie antwoordt op vragen van het Europees Parlement dat men zich beraadt over de gevolgen van telewerken voor een betere coördinatie van de sociale zekerheid. Ze kunnen nog geen opmerkingen maken over de huidige drempel van 25%.

Bron: Europese Commissie, 13 december 2021

Lees meer...

Europees Parlement wil snellere invoering sociale zekerheidskaart

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

Het Parlement wil de Europese sociale zekerheidskaart versneld invoeren in 2022. De project voorziet in meer efficiëntie en digitalisering van procedures, registreren documenten, identificatie, overzicht rechten, meer privacy en voorkoming van fraude.

Bron: Europees Parlement, 25 november 2021.

Lees meer...

Afkoopsom Brits pensioen beperkt niet de algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

B woont in Nederland en heeft een afkoopsom van een Brits pensioen ontvangen, waarop de vrijstellingsmethode van toepassing is. De afkoopsom hoort daardoor niet tot de Nederlandse heffingsgrondslag en beperkt ook niet het premie- én belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Lees meer...

Besluit onderlinge overlegprocedures aangepast

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2021

Het besluit onderlinge overlegprocedures ter voorkoming van dubbele belasting als een belastingverdrag van toepassing is, is gewijzigd. De feitelijke uitvoering van van de procedures is gemandateerd aan de Belastingdienst Grote Ondernemingen, MAP-team Den Haag.

Bron: Staatscourant 9 december 2021, 47634 en 47638

Lees meer...

Fictieve afkoop pensioen van 5,8 miljoen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2021

W woont in België en laat zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen niet uiterlijk ingaan 5 jaar na zijn AOW-datum. Het pensioen is dan onzuiver. Het heffingsrecht over de afkoopwaarde van het nog niet ingegane pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6217

Lees meer...

Europese Blue Card-richtlijn wordt vervangen

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2021

De nieuwe richtlijn legt de voorwaarden vast voor toegang en verblijf voor langer dan drie maanden binnen de EU van onderdanen (en hun gezinsleden) van derde landen, met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Uiterlijk 18 november 2023 moet de richtlijn geïmplementeerd zijn.

Bron: Europese Unie, 20 oktober 2021

Lees meer...

Aanslag Zvw over Algemene ouderdomsverzekering uit Curacao is juist

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2021

C, Nederlander, woont in Nederland en ontvangt ter zake van een publiekrechtelijke ouderdomsuitkering uit Curaçao een aanslag Zvw. De aanslag is terecht. Belanghebbende is sociaal verzekerd in Nederland.

Lees meer...

Verklaring vrijstelling aangifte IB (ook in het Engels)

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2021

Onder voorwaarden is het voor buitenlandse werknemers en 30%-ers mogelijk om de loonheffingen te berekenen op basis van het inkomensheffingentarief. Om buiten Nederland te bewijzen dat de loonheffing eindheffing is een Engelstalig formulier beschikbaar.

Bron: Belastingdienst, november 2021

Lees meer...

Duitsland en Luxemburg hebben corona-afspraak grensarbeiders verlengd

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2021

Duitsland en Luxemburg hebben de corona-afspraak voor thuiswerkende grensarbeiders verlengd tot 31 maart 2022.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 6 december 2021

Lees meer...

In België wonende DGA is dividendbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2021

N woont in België en is DGA van een Nederlandse BV. Nederland hoeft de dividendbelasting niet terug te geven. Dat België de Nederlandse dividendbelasting niet verrekent is een dispariteit en niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Hoge Raad, 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1679

Lees meer...

MLI vanaf 1 januari 2022 van toepassing op verdrag Nederland - België

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2021

België en Nederland hebben nieuwe kennisgevingen gedeponeerd voor toepassing van het Multilateraal Verdrag. Vanaf 1 januari 2022 werken de bepalingen van het Multilateraal verdrag door in het belastingverdrag Nederland en België.

Bron: OESO, 25 november 2021

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over wijzigingsprotocol belastingverdrag Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2021

In de antwoorden wordt onder meer ingegaan op het MLI en de voorgestelde wijziging van het pensioenartikel. Gemeld is ook dat er een interpretatieverschil bestaat tussen Nederland en Duitsland over de toepassing van het overheidsartikel.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 december 2021

Lees meer...

Uitgezonden ambtenaar heeft geen eigen woning meer

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2021

Een ambtenaar is uitgezonden naar Rusland. Nadat de zoon terugkomt naar haar woning in Nederland en een eigen huishouding gaat voeren, gaat de woning over naar box 3. Dat ze fictief binnenlands belastingplichtige is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1784

Lees meer...

Speciale regeling Aziatische horeca vervalt per 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2021

De speciale regeling voor Aziatische horeca vervalt. Vanaf 1 februari 2022 worden aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning op grond van de algemene regels voor tewerkstelling van derdelanders getoetst. Er is een kortlopende overgangsregeling.

Bron: Staatscourant 18 oktober 2021, 44414

Lees meer...

Nederland wil corona-afspraken grenswerkers verlengen

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2021

Nederland overlegt met Duitsland en België om de corona-afspraken voor grensarbeiders te verlengen tot na 31 december 2021. Op 16 en 17 december bekijkt de Administratieve commissie of voor de sociale zekerheid ook de corona-maatregelen verlengd worden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 26 november 2021

Lees meer...

Omaans onroerend goed is in Box 3 belast

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2021

Z is vanuit Oman naar Nederland geremigreerd. Z heeft de juridische eigendom van onroerende zaken in Oman verkocht. De onroerende zaken zijn belast in box 3, omdat Z de economisch eigendom heeft behouden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5543

Lees meer...

Afkoop ontslagvergoeding inwoner VK belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2021

De termijnen van een ontslagstamrecht van een in het VK wonende bestuurder worden door de Nederlandse stamrecht-BV niet uitbetaald. De termijnen zijn belast omdat ze vorderbaar en inbaar zijn. Het verdrag wijst de heffing toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10627

Lees meer...

Nieuw verzoek toepassing 30%-regeling moet inspecteur beoordelen

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2021

Bij een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is een evidente kenbare fout gemaakt. De inspecteur moet het nieuwe aangepaste verzoek beoordelen en een nieuwe beschikking afgeven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10635

Lees meer...

Geen herziening 30%-regeling bij ongewijzigde omstandigheden

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2021

Na een eerdere afwijzing wordt een nieuw verzoek gedaan voor toepassing van de 30%-regeling. Als geen nieuwe feiten of omstandigheden worden ingebracht hoeft de inspecteur zijn eerdere beslissing niet te heroverwegen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 9 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5967

Lees meer...

Besluit internationale aspecten van lucratief belang

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2021

Het besluit bevat beleid over de toepassing van de Wet IB 2001 onder meer bij buitenlands belastingplichtigen en de toepassing van een belastingverdrag bij een lucratief belang in internationale situaties.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 november 2021

Lees meer...

Rapportage Inspectie SZW: kostenvoordelen en arbeidsuitbuiting

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2021

De inspectie SZW rapporteert over constructies die bedrijven gebruiken om arbeidskosten te reduceren. Verder komen de bevindingen rondom arbeidsuitbuiting aan de orde en hoe de bestrijding door de Inspectie SZW effectiever kan worden.

Bron: Inspectie SZW, 15 november 2021

Lees meer...

Inwerkingtreding Besluit IKV wordt 1 januari 2024

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2021

De inwerkingtreding van het Besluit IKV wordt uitgesteld tot 1 januari 2024. Het besluit regelt dat in meer situaties in de aangifte loonheffingen een nieuwe inkomstenverhouding (IKV) of afzonderlijke IKV moet worden opgenomen.

Bron: Ministerie van SZW, 22 november 2021

Lees meer...

Afwegingen verkorting looptijd 30%-regeling openbaar

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2021

Naar aanleiding van een verzoek Wet openbaarheid bestuur is informatie gepubliceerd over de totstandkoming van het wettelijke overgangsrecht van de 30%-bewijsregel, waarbij de maximale looptijd is teruggebracht van 8 naar 5 jaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 november 2021

Lees meer...

Grenseffectenrapportage thuiswerken grensarbeiders na Covid 19

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2021

De Universiteit van Maastricht (ITEM) heeft een impact analyse gemaakt van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19. De belastingplicht, verzekeringsplicht en de economische gevolgen zijn in beeld gebracht, inclusief berekeningen.

Bron: Maastricht University, 19 november 2021

Lees meer...

Algemene heffingskorting niet lager door afkoop Brits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2021

A woont in 2016 in Nederland en ontvangt een afkoopsom van een Brits pensioen. Volgens het belastingverdrag mag slechts het Verenigd Koninkrijk de afkoopsom belasten. De afkoopsom moet buiten beschouwing blijven bij de bepaling van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Lees meer...

Belastingverdragenoverzicht per 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2021

Ieder kwartaal wordt het belastingverdragenoverzicht geactualiseerd. In het nieuwe overzicht is ten opzichte van het overzicht van 1 juli gewijzigd dat het verdrag met Bulgarije en en het wijzigingsprotocol van het verdrag met Oekraïne in werking zijn getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 november 2021

Lees meer...

Geen automatisch recht op partiële buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2021

X maakt gebruik van de 30%-regeling. X doet aangifte als binnenlands belastingplichtige. X heeft geen recht op ambtshalve vermindering, omdat in de aangifte niet is verzocht om toepassing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 oktober 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5400

Lees meer...

HvJ EU - Buitenlandse pensioenregeling moet bij faillissement gelijk behandeld worden

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2021

Het VK sluit pensioenrechten uit van een failliete boedel, mits het een goedgekeurde pensioenregeling is in het VK. Een Ierse niet in het VK goedgekeurde pensioenregeling van een grensoverschrijdende zelfstandige moet overeenkomstig worden behandeld.

Bron: Hof van Justitie EU, 11 november 2021, ECLI:EU:C:2021:907

Lees meer...

Besluit heffingskortingen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2021

Het nieuwe besluit gaat onder meer in op de verrekening van het belastingdeel van de heffingskortingen met het premiedeel, de heffingskorting in de loonbelasting voor uitgezonden ambtenaren en op de berekening van de algemene heffingskorting bij conserverende inkomen.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 27 oktober 2021.

Lees meer...

België mag vrijgestelde Nederlandse jubileumuitkering niet belasten

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2021

Z woont in België en krijgt een in Nederland vrijgestelde jubileumuitkering. Zijn loon is naar Belgisch recht een bedrijfsleidersbezoldiging. België mag niet heffen op grond van het restartikel. Het bestuurdersartikel in het verdrag wijst de heffing aan Nederland toe.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 19 januari 2021

Lees meer...

Loon butler van sjeik is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2021

B sluit een arbeidsovereenkomst als butler met een sjeik van Qatar. Hij werkt over de gehele wereld. De rechter beslist dat B inwoner is gebleven van Nederland. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 2 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4648

Lees meer...

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangehouden

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2021

In het wetsvoorstel is voorgesteld om de belastingheffing over aandelenopties onder voorwaarden uit te stellen. Het uitstel van de heffing is primair bedoeld voor werknemers van start-ups en scale-ups. Het risico van een bredere toepassing wordt te groot geacht.

Bron: Tweede Kamer, 10 november 2021

 

Lees meer...

Inwerkingtreding belastingverdrag met Bulgarije

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2021

Het nieuwe belastingverdrag met Bulgarije, dat is ondertekend op 14 september 2020, is van toepassing per 1 januari 2022. 

Bron: Tractatenblad, 8 november 2021, trb. 2021, 145

Lees meer...

Geen recht op tegemoetkoming AOW inwoners Suriname

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2021

Nederlanders van Surinaamse afkomst die van 1957 tot 1975 in Suriname hebben gewoond en daarna in Nederland, waren in Suriname niet verzekerd voor de AOW. Ze hebben geen recht op een tegemoetkoming voor de gemiste AOW-opbouw, volgens de Raad van State.

Bron: Ministerie van SZW, 19 oktober 2021

Lees meer...

Rijden met Belgisch kenteken leidt tot aanslag BPM

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2021

M huurt in 2013 een BMX X3 met Belgisch kenteken van een Belgische vennootschap. In 2016 voert M de auto in. Aannemelijk is dat M sinds 2013 de auto feitelijk ter beschikking stelt. De naheffingsaanslag met boete is gerechtvaardigd.

Bon: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5213

Lees meer...

Internationale inlichtingenuitwisseling met Duitsland verbetert

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2021

Sinds 15 oktober 2021 is het ook voor de directe belastingen mogelijk dat gemandateerde medewerkers van de belastingkantoren in de Duitse en Nederlandse grensstreek rechtstreeks informatie kunnen uitwisselen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2021

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Duitsland naar Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2021

In de toelichtende nota staat dat de voorgestelde wijziging van het belastingverdrag een herziening bevat van de toewijzing van het heffingsrecht ter zake van socialezekerheidsuitkeringen. Ook wordt het Verdrag in lijn gebracht met het Multilateraal Verdrag. 

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 november 2011

Lees meer...

Tijdsevenredige verlaging premie-inkomen wel bij emigratie niet bij overlijden

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2021

F vraagt, net als bij een emigratie, het premiemaximum bij overlijden tijdsevenredig te verlagen voor de berekening van de premies volksverzekeringen. De rechtbank volgt F niet, er is sprake van een gerechtvaardigd onderscheid.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 september 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4513

Lees meer...

A-G - Uruguay geen ontwikkelingsland meer

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2021

Voor de toepassing van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting is Uruguay sinds 1999 geen ontwikkelingsland meer. De bronbelasting uit Uruguay kan sindsdien niet meer in Nederland verrekend worden.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 30 september 2021, ECLI:NL:PHR:2021:903 

Lees meer...

Remigratie: geen recht op vermeerdering verkrijgingsprijs aandelen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2021

C, DGA van een Nederlandse BV, remigreert vanuit België naar Nederland. België heft geen belasting over de aandelen van de BV bij de remigratie. Omdat C buitenlandse belastingplichtige was voor de aandelen, bestaat dan geen recht op een step up.

Rechtbank Noord-Holland, 19 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9413

Lees meer...

Belastingplannen 2022 - Vragen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2021

Bij de beantwoording van vragen over de belastingplannen 2020 komen de internationale aspecten van de wijzigingen van het partnerbegrip in de IACK en de belastingheffing aandelenoptierechten nauwelijks aan de orde.

Bron: Beantwoording kamervragen WGO 1 en belastingadviseurs, 28 oktober 2021.

Lees meer...

Loon zeevarende op Zwitsers schip is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2021

A woont in Nederland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt op schepen die pijpen leggen of vervoerd worden voor afbouw. Hij verricht dan geen werkzaamheden in het internationaal vervoer.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4269

Lees meer...

Onderscheid overheids- en particulier pensioen in belastingverdrag NL - D

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2021

In een Duits besluit wordt het verschil uitgelegd tusssen een overheids- en particulier pensioen voor het belastingverdrag met Nederland. De Nederlandse ‘vrijstelling voor de loonbelasting’ is daar een nuttig bewijsmiddel bij.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 oktober 2021

Lees meer...

Nieuws