Carlo Douven

Carlo Douven

09-08-2022

Litouwer werkend op schip is belast Nederland

Een inwoner van Litouwen werkt op het Nederlands continentaal plat op een off-shore installatieschip, waar windparken op zee mee gebouwd worden. Dit werken is niet aan te merken als werken aan boord van een schip dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4146

09-08-2022

In Nederland belast arbeidsinkomen bepaalt premiedeel arbeidskorting

Voor de berekening van het premiedeel van de arbeidskorting in het jaar van immigratie moet worden uitgegaan van het in Nederland belastbare arbeidsinkomen, en niet van het wereldarbeidsinkomen.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2646

05-08-2022

Vrijstelling tewerkstellingsvergunningen Oekraïners verlengd

Tijdelijk Ontheemden uit Oekraïne kunnen een beroep doen op een overgangsregeling onder meer voor de vrijstelling tewerkstellingsvergunning. De overgangsregeling, zodat de IND kan beoordelen of er recht op bestaat, is verlengd tot 31 oktober 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 3 augustus

08-08-2022

Rechtsherstel box 3 en voorkoming dubbele belasting

Er is een besluit verschenen over de wijze waarop de voorkoming van dubbele belasting moet worden berekend als sprake is van rechtsherstel box 3. In het besluit is een tegemoetkomende goedkeuring opgenomen.

Bron: Ministerie van Financien, 29 juli 2022, Stcrt. 2022, 20318

05-08-2022

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Een inwoner van India komt in Nederland studeren. Hij betaalt studiekosten vóór zijn komst naar Nederland en dus voor hij (binnenlands) belastingplichtige wordt. De studiekosten zijn dan niet in Nederland aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Den Haag, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6676

04-08-2022

Box 3-heffing voor medewerker internationale organisatie

Belg G, woonde in Nederland toen hij een dienstbetrekking aanvaardde bij het Europees Octrooi Bureau. G is dan vanuit Nederland geworven. De vermogensinkomsten zijn dan belast in box 3. Dit in tegenstelling tot collega’s die van buiten Nederland zijn aangeworven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1094

28-07-2022

Besluit toegelaten verzekeraars geactualiseerd

In het geactualiseerde besluit is een overzicht te vinden van buitenlandse aanbieders van pensioenen (17), lijfrenten (3) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (2). Nieuw is de mogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van lijfrenterekeningen en -beleggingsrechten. 

Bron: Ministerie van Financiën, 21 juli 2022, Stcrt. 2022, 19252

03-08-2022

Duitse ondernemer krijgt geen aftrek voor Duitse eigen woning

Een inwoner van Duitsland heeft een onderneming in Duitsland met een vaste inrichting in Nederland. Hij heeft geen recht op aftrek voor zijn in Duitsland gelegen eigen woning, omdat hij voldoende in Duitsland belast inkomen heeft. Duitsland dient fiscale faciliteiten te verlenen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1681

01-08-2022

Pensionado in Duitsland krijgt gedeeltelijk fiscale tegemoetkomingen

Y is gepensioneerd en woont in Duitsland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium. Hij krijgt toch gedeeltelijk in Nederland fiscale faciliteiten op basis van het Stappenplan dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft ontwikkeld (zie nieuwsbericht 23 mei 2022).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2988

25-07-2022

Inwoner Frankrijk kwalificeert niet, maar krijgt wel faciliteiten

X is gepensioneerd en woont in Frankrijk. Van zijn inkomen is minder dan 90% belast in Nederland. Op grond van het Unierecht heeft X toch recht op een pro-rata-aftrek. X moet wel minimaal de belasting betalen die een inwoner van Nederland zou moeten betalen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1828

Nieuws