Carlo Douven

Carlo Douven

09-04-2020

Coronavirus-maatregelen – afspraken toepassing belastingverdrag met Duitsland

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag als werknemers thuis werken of niet kunnen werken t.g.v. de coronavirus-maatregelen. Nederland gaat eenzijdig Duitse werkloosheidsuitkeringen e.d. vrijstellen van belastingheffing.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 9 april 2020

09-04-2020

Schadevrije jaren tellen na emigratie mee

In antwoord op kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid om bij een emigratie binnen de EU de schadevrije jaren van een autoverzekering mee te nemen naar een buitenlandse verzekeraar. Wel kent landen eigen voorwaarden en wijze van erkenning

Bron: Ministerie van Financiën, 7 april 2020

08-04-2020

Buitenlandse pensioen meestal belast in box 1

Een buitenlands pensioen van een inwoner van Nederland is meestal belast in box 1. In box 3 is het pensioen belast als in de opbouwfase van het pensioen geen (buitenlandse) fiscale faciliteiten zijn genoten, dan wel de aanspraak belast is geweest.

Bron: Belastingdienst, Forum fiscaal dienstverleners, 1 april 2020

07-04-2020

Oostenrijkse revalidatieuitkering is een uitkering bij ziekte

Een revalidatieuitkering moet voor de VO 883/2004 aangemerkt worden als een uitkering bij ziekte. Betrokkene, woont in Duitsland en is daar sociaal verzekerd. Hij heeft dan geen recht op een Oostenrijkse uitkering, nu hij daar niet meer sociaal verzekerd is.

Bron: Hof van Justitie EU, 5 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:177

06-04-2020

Coronavirusmaatregelen - Duitsland maakt met Luxemburg afspraken over thuis werken

Duitsland heeft met Luxemburg afspraken afgesproken hoe om te gaan met thuiswerkdagen t.g.v. de Coronavirus-maatregelen. Voor het belastingverdrag kunnen werknemers deze werkdagen aanmerken als werken in het land waar gewerkt zou zijn zonder de maatregelen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 6 april 2020

 

06-04-2020

Arbeidsmigranten en inschrijving BRP

De inschrijving van arbeidsmigranten in de basisregistratie personen (BRP) is in de praktijk vaak niet goed. Het Ministerie van BZK onderkent het probleem en zet stappen om de kwaliteit van de inschrijving te verbeteren. Later dit jaar komt een plan van aanpak.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2 april 2020

03-04-2020

Coronavirus-maatregelen: OESO legt verdragstoepassing uit

De OESO legt in een memo uit hoe belastingverdragen toegepast moeten worden bij het thuis (niet) werken door Covid-19. Ingegaan wordt op onder meer de vaste inrichting, heffingsrecht bij thuis werken en het heffingsrecht bij thuis zijn en niet kunnen werken.

Bron: OESO, 3 april 2020

03-04-2020

Pauzering invorderingsmaatregelen Rijnvarenden met een Luxemburgse werkgever

In afwachting van de overleggen met Luxemburg worden invorderingsmaatregelen stopgezet van Rijnvarenden met een Luxemburgse werkgever. Het overleg gaat over de door werkgevers van Rijnvarenden ten onrechte in Luxemburg betaalde sociale zekerheidspremies.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2020

03-04-2020

Coronavirus-maatregelen: Duitsland geeft aan in overleg te zijn met Nederland

Duitsland meldt dat men probeert tot afspraken te komen met de buurlanden, waaronder Nederland, om voor de toepassing van de belastingverdragen thuiswerkdagen door Covid-19 aan te merken als dagen belast in het land waar men gewerkt zou hebben.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 3 april 2020

02-04-2020

Coronavirus-maatregelen: Sociale zekerheid bij expat die van baan wisselt

Als een werknemer nog in een lidstaat woont, maar eigenlijk al voor een Nederlandse werkgever zou moeten werken of wisselt naar een nieuwe werkgever, gevestigd in de woonstaat, is hij verzekerd in de lidstaat waar hij normaal zou gaan werken voor de nieuwe werkgever.

Bron: SVB, 1 april 2020

Nieuws