Carlo Douven

Carlo Douven

27-09-2023

Arbeids- en bestuurdersartikel van toepassing bij in Italië wonende DGA

 

Y woont in Italië en is directeur-groot-aandeelhouden van een Nederlandse BV. Op zijn beloning is het arbeids- en het bestuurdersartikel van toepassing. Aan de bestuursactiviteiten wordt € 3000 toegerekend. Y is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2036

28-09-2023

Motie over thuiswerkende grensarbeider

In de Eerste kamer is een motie aangenomen waarin het Kabinet verzocht wordt zo snel mogelijk met België en Duitsland de gesprekken te hernieuwen over fiscale knelpunten bij hybride werken en zo ook discoördinatie te voorkomen.

Bron: Tweede Kamer, 26 september 2023

29-09-2023

Belgische ruling over bestuurdersartikel in belastingverdrag

Een inwoner van België is bestuurder van een Belgische vennootschap en een buitenlands conernonderdeel. De ruling geeft standpunten over vaste inrichting, bestuurdersbeloning en voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 11 juli 2023

27-09-2023

19 landen doen mee aan Kaderovereenkomst telewerken

Inmiddels nemen 19 landen deel aan de Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken voor de sociale zekerheid. Op 1 september 2023 is ook Slovenië toegetreden. De andere 18 landen zijn al per 1 juli 2023 toegetreden.

Bron: Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, 20 september 2023

26-09-2023

Werken aan platforms en pijpen leggen is geen internationaal vervoer

X werkt op een schip dat werkt aan grote platforms en pijpen legt. Het vervoer van goederen en personen is zo bijkomstig van aard dat geen sprake is van internationaal vervoer in de zin van het arbeidsartikel van een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1292

25-09-2023

Kamer wil 30%-regeling aanscherpen

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

22-09-2023

Hoge Raad - Werkgever moet werknemers informeren over verdragswijziging

Een werkgever (in casu KLM) is uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden werknemers (in casu piloten) in kennis te stellen van een relevante wijziging van regelgeving zoals een belastingverdrag.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1276

20-09-2023

Prinsjesdag - Weinig nieuws grensoverschrijdend werken

Prinsjesdag brengt weinig nieuws voor grensoverschrijdend werken. Wel blijft de partiële buitenlandse belastingplicht van de 30%-er in de aandacht, maar nog zonder concreet voorstel. In 2024 wordt de 30%-regeling geëvalueerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 september 2023

19-09-2023

Inwoner België krijgt geen aftrek eigen woning

Een inwoner van België verdient in Nederland 89,3% van zijn inkomen. De 10,7% ziet op een nabetaling van eerdere Belgische werkgever. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en betaalt in België € 8,50 belasting. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5332

21-09-2023

Eén belastingstelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen

Er is een voorstel om kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn de mogelijkheid te geven om slechts met één belastingdienst te werken in plaats van meerdere belastingstelsels. 

Bron: Europese Commissie, 12 september 2023.

Nieuws