Rubriek: Belastingrecht

Over Luxemburgse ziekte-uitkering zijn in Nederland premies verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2022

De Hoge Raad volgt Hof Amsterdam. X is als rijnvarende in 2012 sociaal verzekerd in Nederland, omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. Ook voor de Luxemburgse ziekte-uitkering is X dan premieplichtig in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1183

Gepubliceerd in Nieuws

Conferentie Thuiswerken Benelux-ITEM

Marco Wijnberg Geschreven door
28-09-2022

Op 13 oktober a.s. organiseren het Secretariaat-Generaal van de Benelux en expertisecentrum ITEM een conferentie met de titel 'The Future of Working from a cross-border perspective'. Deze conferentie zal (voor een kleine groep) fysiek in Brussel plaatsvinden en online te volgen zijn voor de overige deelnemers.

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurdersbeloning uit Costa Rica is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2022

V woont in Nederland en is bestuurder van een vennootschap in Costa Rica. Zijn vergoeding over 2018 ziet niet op in Costa Rica verrichte werkzaamheden. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7910

Gepubliceerd in Nieuws

Berekening van heffingskortingen in internationale situaties: snapt u het nog?

Robert Baumler Geschreven door
15-09-2022

Auteurs: Bo Berkman en Robert Bäumler, beiden werkzaam bij de Belastingdienst, Kennis- & Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In het allereerste Vakblad Grensoverschrijdend Werken, van september 2016, was een artikel opgenomen over de berekening van heffingskortingen in internationaal verband en de knelpunten die daarbij naar voren komen. Daarin werd onder meer ingegaan op de vraag welk inkomen bepalend is voor de berekening van de (maximale hoogte van de) arbeidskorting en algemene heffingskorting. We zijn inmiddels 6 jaar verder en concluderen dat er voor sommige situaties nog altijd geen sluitend antwoord bestaat op deze vraag, getuige alleen al de verschillende rechterlijke uitspraken die hierover de laatste maanden zijn verschenen. In dit artikel lichten wij deze problematiek toe aan de hand van een voorbeeldsituatie. Wij beogen hiermee geen alomvattend beeld te schetsen.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Buitenlandse werkgever kan vrijgestelde kostenvergoeding geven

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2022

A is piloot bij een buitenlandse werkgever. A krijgt een vergoeding per uur, die ook de te maken (niet specifiek aangewezen) kosten dekt. A en de inspecteur vinden dat 17.000 euro van de vergoeding zakelijke kosten dekt. Dat bedrag is een vrijgestelde kostenvergoeding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3100

Gepubliceerd in Nieuws

De gevluchte Oekraïner en de (loon)belasting (deel 3)

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en freelance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel zal ik ingaan op de fiscale positie van in Nederland verblijvende gevluchte Oekraïners in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Veel werkgevers maken dankbaar gebruik van de arbeidskracht van de gevluchte Oekraïners. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt speelt daar zeker een grote rol bij. Maar wat is de fiscale positie van een gevluchte Oekraïner en waar moet de werkgever rekening mee houden? In dit artikel zal ik dit nader toelichten. Opvallend genoeg heeft het Ministerie van Financiën over de fiscale positie van Oekraïners nog vrijwel niets gepubliceerd. Dat betekent dat we de reguliere regels moeten toepassen. Zoals zal blijken, is dat nog niet zo eenvoudig, al komt dat vooral omdat de fiscale woonplaats niet altijd duidelijk is.

In dit vakblad, 2022, nr. 47 en 48 hebben Daphne Demetriades en Esther Wolthuis al de sociale zekerheidspositie en de verblijfs- en arbeidsrechtelijke aspecten van gevluchte Oekraïners beschreven. Ik beperk me in dit artikel, deel 3, tot de loonbelastingaspecten. Al zal ik ook enkele recente andere wetenswaardigheden benoemen.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

De Belgische markt betreden met een handelsvertegenwoordiger

Marco Wirtz Geschreven door
14-09-2022

Auteur: mr. Marco Wirtz, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (m.wirtz@euregio.law)

Indien u als ondernemer uw activiteiten internationaal wenst uit te breiden, zou België wel eens een interessante optie kunnen zijn. België is immers strategisch gunstig gelegen in het hart van Europa en vormt reeds de vestigingsplaats van heel wat internationale ondernemingen. Daarnaast biedt België bovendien interessante doorgroeimogelijkheden naar andere Europese landen. Eén van de meest eenvoudige manieren om toegang te krijgen tot de Belgische markt is door een werknemer, meer bepaald een handelsvertegenwoordiger, aan te werven die in België op zoek gaat naar nieuw cliënteel. Hieronder zetten we de meest voorkomende vragen en aandachtspunten in dit kader voor u op een rij.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Visie rechtbank op overheidsartikel belastingverdrag

Mischa Gerardu Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Mischa Gerardu, fiscaal juriste. Dit artikel is geschreven in het kader van haar rol bij SOFI-expertise.

Onlangs is er een nieuwe episode aangebroken in de lopende discussie over de uitleg van het overheidsartikel in de belastingverdragen. De rechter, in dit geval de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, heeft in twee uitspraken haar visie gegeven over de uitleg van het overheidsartikel in de belastingverdragen. De feiten en omstandigheden in beide rechtszaken verschillen van elkaar, maar duidelijk is dat de rechtbank voor de uitleg van het overheidsartikel, in deze twee zaken, uitgaat van de letterlijke tekst van de verdragsbepaling en ook geen aanleiding ziet om daarvan af te wijken.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Andere regels voor thuiswerken nog niet in zicht

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2022

Er zijn Kamervragen beantwoord over veel facetten van grensoverschrijdende samenwerking. Met betrekking tot het thuiswerken is geen nieuws te melden. In diverse gremia wordt nog gepraat over nieuwe fiscale en sociale zekerheidsregels voor het hybride werken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 12 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Woon- werkvergoeding KLM-piloten gekortwiekt

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2022

KLM-piloten die in het buitenland wonen mogen niet meer gratis naar hun opstapplaats reizen. Dit staat in de voorlopige CAO voor het vliegend personeel. Dit moet voorkomen dat piloten gaan wonen in landen die hun inkomen niet of laag belasten, zoals Ierland of Spanje.

Bron: NOS, 15 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws