Rubriek: Migratierecht

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor verblijfsvergunningen en werkloosheid

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2020

Het EMN en de OESO hebben informatiecampagnes opgezet over de gevolgen van Covid-19 betreffende migratie. De eerste informatie gaat over het beheer van verblijfsvergunningen en werkloosheid onder migranten binnen de EU, Noorwegen en het VK.

Bron: Europees Migratie Netwerk en OESO, 30 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor grensarbeiders en gedetacheerde werknemers

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2020

De Europese Commissie geeft richtlijnen over het vrij verkeer van werknemers, arbeidsrechtelijke gevolgen, werkloosheid en recht op uitkeringen, sociale zekerheid en thuiswerken t.g.v. Covid-19. Ook zijn een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden opgenomen.

Bron: Europese Commissie, 30 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland kent relatief weinig internationale kenniswerkers

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2020

Het aandeel internationale kenniswerker is maar 4,2% (383.000) van de beroepsbevolking. Dat is binnen de EU relatief laag. Ze hebben wel een relatief hoog beroepsniveau en zijn vaker dan in andere landen zelfstandigen.

Bron: CBS, 10 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigrantenregeling mogelijk verruimd?

Sandra Tilmans Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Sandra Tilmans, werkzaam bij Boxx global expat solutions (sandra@boxx-expat.com)

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleid personeel wordt niet beperkt door internationale grenzen. Om de Nederlandse kenniseconomie en haar innovatieniveau te versterken, moet Nederland in het buitenland op zoek naar getalenteerd personeel. Nederland staat niet alleen in deze zoektocht naar getalenteerde vreemdelingen, aangezien andere westerse landen een vergelijkbare behoefte aan kennismigranten hebben. Meer en meer wijzigen deze landen hun toelatingsbeleid om kennismigranten aan te trekken, waardoor hun concurrentiepositie wordt versterkt.

Bewust van deze internationale ontwikkelingen heeft de Nederlandse overheid onderzoek laten doen naar de aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten. In dit artikel leggen wij de stand van zaken uit.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Grip op uw zakenreizigers

Valerie Ramaekers Geschreven door
20-09-2019

Auteurs: Valérie Ramaekers en Mayke den Teuling, beide werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (valerie.ramaekers@nl.ey.com; mayke.den.teuling@nl.ey.com)

Zakenreizen blijven onverminderd in trek. Men onderschat echter veelal de administratieve verplichtingen en risico’s die ermee samenhangen. Het wordt steeds belangrijker om de potentiële risico’s te beheersen voordat werknemers op zakenreis gaan. Door de introductie van de EU Posted Worker Directive en diverse registratievereisten wordt het bovendien voor organisaties steeds complexer om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit artikel geeft een uiteenzetting van de aandachtspunten voor zakenreizen en de daarbij behorende risico’s betreffende immigratie, arbeidsrecht, payroll/loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid.

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

De Europese Blauwe Kaart: wat kan een expat met deze vergunning?

Sander Groen Geschreven door
29-05-2019

Auteurs: Sander Groen en Dennis Reins, respectievelijk partner bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (groen@kroesadvocaten.nl) en partner bij TTT-group (dennis.reins@ttt-group.com)

De Europese Blauwe Kaart is vanuit marketingperspectief heel goed in de ‘expatmarkt’ gezet door de Europe Commissie, bij de introductie in 2010. Veel expats en hun werkgevers hebben de indruk dat de ‘EU Blue Card’ als vergunning het recht geeft in de gehele Europese Unie te werken en te wonen. Dat is dus niet zo. De Europese Blauwe Kaart is landgebonden, en geeft alleen het recht om te werken in de lidstaat die de kaart heeft afgegeven. In Nederland is de Europese Blauwe Kaart zelfs helemaal geen succes. De Nederlandse regering heeft de toelatingsvoorwaarden van de Europese Blauwe Kaart met opzet zwaarder gemaakt dan die voor de kennismigrantenregeling. Zo geldt een fors hoger salariscriterium(1), plus de eis van minimaal een Bachelor diploma die ook op dit niveau moet zijn beoordeeld door het Informatiecentrum Diplomawaardering. Door de eisen voor afgifte van de kennismigrantenvergunning lager te stellen, wilde de Nederlandse regering Nederland als vestigingsland voor expats aantrekkelijker maken ten opzichte van de buurlanden.

Gepubliceerd in Vakblad 23, 2019

Boetebeleid IND goedgekeurd door de Raad van State

Sander Groen Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Sander Groen, partner bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (groen@kroesadvocaten.nl)

Aanleiding voor deze bijdrage is de uitspraak van de Raad van State van 26 november 2018.(1) Deze uitspraak is interessant omdat het de eerste keer is dat de hoogste rechter oordeelt over het boetebeleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Waar gaat het in deze uitspraak over? Het betreft een au pair-bureau dat zich bezighoudt met het bemiddelen en plaatsen van au pairs bij gastgezinnen. Het au pair-bureau heeft volgens de IND de zorg- en informatieplicht overtreden en heeft daarvoor boetes gekregen.(2) Het bureau zou het gastgezin niet op zorgvuldige wijze hebben geselecteerd en zich niet op de hoogte hebben gehouden van het welbevinden en welzijn van de au pair. Ook heeft het au pair-bureau volgens de IND niet tijdig gemeld dat de gastmoeder niet langer woonachtig was op het gezinsadres. Deze uitspraak is relevant voor werkgevers die gebruik maken van het erkend referentschap voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor kennismigranten, overplaatsing binnen een onderneming en Europese blauwe kaarten. De informatie- en zorgplicht geldt immers ook voor deze werkgevers.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Overheid verbetert dienstverlening Nederlanders in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2018

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland uitbreiden en moderniseren. Beschreven wordt waar Nederlanders op kunnen rekenen van consulaten. Er is een brochure over reisinfo per land en hulp bij noodsituaties. Er komen mobiele paspoortteams voor de aanvraag van een nieuw paspoort.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Lerend werken voor buitenlanders in Nederland

Juliana van Gulik Geschreven door
28-09-2018

Auteur: J. van Gulik, immigratie consultant bij Boxx global expat solutions

Het wordt door een nieuwe Europese richtlijn gemakkelijker om stagiaires uit het buitenland aan te nemen. Bedrijven kunnen behalve stagiaires ook trainees in de zin van de ICT Richtlijn aantrekken, of met praktikanten werken. In dit artikel wordt ingegaan op deze verschillende vormen van lerend werken en in welk geval verblijfs- of werkvergunningen moeten worden aangevraagd.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Strengere toetsing en handhaving op erkend referenten

Dominique Coenen Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Dominique Coenen, partner bij Expat Management Group te Amsterdam (coenen@expatmanagementgroup.com)

Eind 2017 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst een onderzoeksrapport gepubliceerd van de Inspectie Veiligheid en Justitie waarin de kwaliteit van het toezicht van de IND op de erkend referent wordt beoordeeld. De eindconclusie is pijnlijk helder: het toezicht op de erkend referent in de huidige vorm is onvoldoende effectief en van zichtbare handhaving is geen sprake. In dit artikel proberen we in dit kader enkele gevolgen voor de erkend referent in de dagelijkse praktijk te signaleren en te verklaren én blikken we vooruit op wat de referent mogelijk te wachten staat.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Nieuws