Rubriek: Wetsvoorstel

Gevolgen afkoop 10% van pensioen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2020

In de kamerstukken over het Wetsvoorstel Bedrag Ineens, RVU en verlofsparen, wordt nader ingegaan op de gevolge van de afkoop van 10% van het pensioen op de pensioeningangsdatum in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II, 35555

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

Het wetsvoorstel excessief lenen is ingediend. De wet moet in werking treden op 1 januari 2023. In de memorie van toelichting wordt bij de onderdelen internationale aspecten en EU-aspecten ingegaan op de gevolgen bij emigratie of een immigratie. 

Bron: Ministerie van Financiën, 17 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2019

Uit andere EU-lidstaten gedetacheerde werknemers krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. De herziene detacheringsrichtlijn biedt vanaf uiterlijk 30 juli 2020 meer bescherming aan gedetacheerde werknemers binnen de EU.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2019

 

Gepubliceerd in Nieuws

Definitie vaste inrichting verder toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2019

In het wetsvoorstel OFM 2020 is bewust in de diverse wetten een definitie van het begrip vaste inrichting opgenomen. Verwijzen naar art. 5 OESO of een definitie in de AWR past niet in de systematiek. Nu is de definitie op maat gemaakt voor alle verdragssituaties

Bron: Memorie van Antwoord Eerste Kamer, 27 november 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Aanpassing definitie Vaste inrichting ook in BvdB

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2019

In het BvdB 2001 zal per 2020 de definitie van het begrip vaste inrichting worden aangepast, net als in de IB, LB en Vpb. De nieuwe definitie van het VI-begrip sluit aan bij het OESO-commentaar uit 2017. Evt. toekomstige aanpassingen van het OESO-commentaar werken niet automatisch door.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag OFM 2020, 18 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Afrekenverplichting saldolijfrenten en buitenlandse pensioenen

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2019

De afrekenverplichting voor buitenlandse pensioenen ultimo 2020 gaat niet door. De bestaande overgangsregeling blijft bestaan. De afrekenverplichting over het rentebestanddeel bij echte saldolijfrenten gaat wel door. Dat kan tot internationale complicaties leiden.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag BP 2020, 18 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Voorstel wijziging WLZ en no deal Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2019

Nederland en het VK gaan nationaal wetgeving invoeren om tot 12 maanden na de Brexit dubbele of geen zorgverzekering te voorkomen. Een paar maanden na de Brexit wil men recht op zorg blijven geven op basis van EU-regels en een vangnet creëren voor ongewenste situaties.

Bron: Ministerie van VWS, 8 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse uitzender moet tijdig inschrijven bij KvK

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2019

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is geregeld dat buitenlandse uitzenders ingeschreven moeten zijn bij de Kamer van Koophandel. De Verzamelwet SZW 2020 verduidelijkt dat dit vóór de uitzending moet gebeuren.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2020, 25 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2019

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de dienstontvanger vijf dagen tijd krijgt om te voldoen aan de meldplicht in de WagwEU. Toekennen van een pensioen ingevolge de Wet Waadi geldt niet voor gedetacheerde werknemers. Ook voor buitenlandse kinderopvang zijn wijzigingen opgenomen.

Bron: Ministerie SZW, 5 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wet fiscale arbitrage in werking getreden

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2019

De Wet fiscale arbitrage is op 15 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 16 juli 2019 in werking getreden. De wet verbetert de geschilbeslechting binnen de Europese Unie bij dubbele belastingheffing, als vervolg op de onderlinge overlegprocedure.

Bron: Staatsblad, 2019, nr. 261

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws