Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2022 en per 1 januari 2023 zijn weer vele regelingen gewijzigd, zowel in Nederland als België, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. De wetswijzigingen in Nederland en België voor 2023, nieuwe belastingverdragen en jurisprudentie in 2022 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de diverse wijzigingen.

Datum: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht biedt niet-inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals aftrek van negatieve inkomsten van een buitenlandse eigen woning. Recente jurisprudentie wijkt echter steeds meer af van de wettelijke bepalingen. Tijdens deze workshop gaan we in op de wetgeving, maar vooral ook op de ontwikkelingen in de jurisprudentie en de praktische problemen die bijv. de inkomensverklaring met zich meebrengt. Na de workshop bent u helemaal bijgepraat en kunt u uw klanten adviseren en wijzen op de diverse opties en onzekerheden.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Bij grensoverschrijdend werken is het onderwerp pensioen altijd een niet te onderschatten aandachtspunt. Tijdens deze workshop behandelen we de internationale pensioenproblematiek en staan vooral stil bij actuele ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om 10% van het pensioenkapitaal af te kopen. Hoe pakt dat uit als de afkopende pensionado niet in Nederland woont? Ook gaan we in op de Belgische jurisprudentie inzake de afkoop van pensioen in eigen beheer.

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: Willem II Fabriek
Plaats: 's-Hertogenbosch

Netto-beloningen, tax-equalisation, salary-split, inkomstenverhouding, 30%-regeling etc. zijn termen die we bij grensoverschrijdende werknemers veel tegenkomen. Wat betekenen ze precies, hoe bereken je ze en hoe verwerk je deze berekeningen in de loonaangifte? Deze en andere specifieke grensoverschrijdende problematiek bij een salarisadministratie komen tijdens deze studiedag aan de orde.

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Online webinar

Tijdens deze studieochtend gaan we met u grensoverschrijdende constructies bespreken. Dat betreft ondermeer de constructies die zijn opgekomen in het kader van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (de Mandatory Disclosure Rules, DAC 6) en de inventarisatie van constructies door de Belastingdienst. Ook staan we stil bij de gegevensuitwisseling rond crypto’s (DAC 8).

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Willem II Fabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

De regelgeving rondom beloningen aan bestuurders en commissarissen is ingewikkeld en blijft vragen oproepen. Dat geldt in het bijzonder voor de belastingheffing en de sociale zekerheid, zowel wat betreft de nationale als de internationale aspecten. Zo leidde het besluit van 8 juli 2022 tot een radicale ommezwaai per 1 januari 2023 voor de wijze waarop een bestuurder recht heeft op een voorkoming van dubbele belasting. Op deze studieochtend hoort u hoe u zo goed mogelijk ‘in control' kunt blijven over de beloningen voor deze bijzondere groep medewerkers.

Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Willem II Fabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België lopen al jaren. Aangekondigd is al dat het (hoog)lerarenartikel zal wijzigen. Maar ook het pensioenartikel, bestuurdersartikel etc. wijzigen mogelijk. De verwachting is dat er op afzienbare termijn overeenstemming bereikt wordt. Dan zullen ook de teksten bekend worden. Gezien het grote belang voor de praktijk van dit nieuwe verdrag willen we u dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de gevolgen.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Data: 8, 15 en 22 juni 2023
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.
De editie van febr. '23 is volgeboekt, dit betreft een extra editie in juni 2023.

Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Congrescentrum 1931
Stad: 's-Hertogenbosch

De jaarlijkse studiedag Grensoverschrijdend werken is dit jaar op dinsdag 20 juni. Na een aantal keer online komen we nu weer LIVE bijeen. We bespreken op deze dag diverse actuele thema's rond werken over de grens. U kunt zelf 4 van de workshops kiezen om te volgen. Met 13 deskundige sprekers, die allen in de praktijk werken. Schrijf u nu in MET VROEGBOEKKORTING.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Tijdens deze studieochtend gaan we in op de internationale aspecten van de auto. Deze internationale aspecten komen we tegen bij het rijden met een buitenlands kenteken, het ter beschikking stellen van een Nederlandse auto aan een in het buitenland wonende werknemer, bij invoer van een auto etc. Praktijkvragen genoeg. We behandelen zowel de theorie als de praktijk.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)