Wegens de corona-maatregelen zijn onze bijeenkomsten opgeschort tot juni. We gaan er vooralsnog vanuit dat we dan weer in (kleine) groepjes bij elkaar kunnen komen, vanzelfsprekend rekening houdend met de dan geldende richtlijnen van het RIVM. We hopen dat u zoals gebruikelijk zult blijven inschrijven.
De situatie wordt regelmatig beoordeeld en als nodig zullen we bijeenkomsten of wat in de tijd naar achter plaatsen, of omzetten naar een geschikte online vorm. Daarover krijgt u dan ruim op tijd bericht.
U kunt in de tussentijd uw kennis online op peil houden met onze nieuwe webinars. Op 16 april kunt u de eerste daarvan volgen.

                               Direct inschrijven

Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Online webinar

Welke invloed hebben alle coronavirus-maatregelen voor wat betreft het grensoverschrijdend werken? Wat zijn concreet de gevolgen voor expats en grensarbeiders? Tijdens dit webinar van 2 uur gaan we met name in op de gevolgen op het gebied van belastingrecht en sociale zekerheid. Ook andere relevante aandachtspunten komen aan bod.

Data: juni 2020
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2meet
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 10.00 - 13.15 uur
Locatie: Kantoor EY
Stad: Eindhoven

De regels betreffende het detacheren van werknemers binnen de EU zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd en aangevuld. Tijdens dit seminar geven wij een diepgaande update van alle nieuwe regels rondom 'posted workers', in het bijzonder van de nieuwe Nederlandse meldplicht WagwEU (boete van € 12.000 per overtreding) en wat dit voor bedrijven inhoudt.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

U wordt op de hoogte gebracht van de ins en outs van werknemersparticipaties. Centraal staan aandelen- en optieplannen en de juridische, fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van de meest voorkomende plannen/producten. Met zowel aandacht voor de nationale als de internationale gevolgen van deze beloningsvormen.

Tijd: 9.30 - 17.15 uur
Locatie: Congrescentrum 1931
Stad: 's-Hertogenbosch

Deze jaarlijkse studiedag is zeer praktijkgericht. Vele belangrijke en actuele onderwerpen m.b.t. werken over de grens komen aan de orde. Opnieuw met veel deskundige sprekers en een ruim aanbod aan relevante workshops. Lustrumeditie met bijzonder key-note speaker. Schrijf nu in.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Compensatiepakketten voor expats moeten werknemers aantrekken, behouden en motiveren. Tegelijkertijd moeten deze kosten in balans zijn met het verwachte rendement voor de organisatie. Tijdens dit seminar gaan we uitgebreid in op de praktijk van het beloningsbeleid bij internationale mobiliteit en de dilemma’s die dan opkomen.

Tijd: 9.15 - 13.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Droom!
Stad: Beuningen (bij Nijmegen)

De hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht, toegespitst op Nederlandse situaties. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Zowel de theorie als de praktijk.

Data: november/december 2020
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Het internationaal vervoer via lucht, water of de weg is bijna altijd grensoverschrijdend. Vaak gelden hierbij voor sociale zekerheid, belastingheffing en arbeidsrecht specifieke regels. En er zijn speciale regels voor internationaal detacheren van werknemers, bijv. in het wegvervoer. Dat geldt ook voor tewerkstelling die niet op het land gebeurt, off-shore. Hierbij spelen ook internationale verdragen een rol. Tijdens deze studieochtend gaan we in op deze specifieke regelgeving.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)