Inmiddels zijn we weer gestart met bijeenkomsten waarbij deelnemers ook in de zaal aanwezig zijn. We houden de groepen wel nog klein. Veelal zult u een QR-code moeten kunnen overleggen. Waar mogelijk passen we onze programma's aan, zodat ze ook vanuit huis of kantoor te volgen zijn. Als u op een cursusdag aanwezig zou zijn maar griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld geheel terug.
U kunt uw kennis ook online op peil houden met onze webinars.

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Online webinar

We belichten de vraagstukken die spelen bij internationale sociale zekerheid. Met praktijkervaringen en jurisprudentie. We duiken de diepte in rond verzekeringsplicht die voortvloeit uit Europese Vo 883/2004. Extra actueel is de impact van internationaal thuiswerken op de sociale zekerheid. We bespreken de hoofdregels en uitzonderingen. Daarnaast komt de impact van de Brexit aan de orde en de diverse sociale zekerheidsverdragen van Nederland met andere landen.

Tijd: 10.00 - 14.30 uur
Locatie: Seats2Meet Centraal Station
Stad: Utrecht

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2021 en per 1 januari 2022 zijn weer vele regelingen gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen voor 2022 en daarna, nieuwe belastingverdragen en jurisprudentie in 2021 vragen aandacht. Tijdens dit webinar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de diverse wijzigingen.

Tijd: 9.15 - 15.15 uur
Locatie: Seats2Meet Station
Stad: 's-Hertogenbosch

Aan de hand van loonstroken maken we een praktische vergelijking tussen de regelgeving in Nederland, België en Duitsland. Met telkens de overeenkomsten en verschillen in sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, aanvullende arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Waar op te letten in de loonadministratie als er verschillende landen betrokken zijn: de theorie vertaald naar de praktijk van de concrete loonstrook.

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-bewijsregel er uit voor expats die naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Hoe dient de 30%-bewijsregel te worden toegepast? Alles over de huidige 30%-bewijsregel en de relevante jurisprudentie.

Data: 5, 12 en 19 april 2022
Locatie: Kasteel Woerden, of online
Stad: Woerden

Werken met grensoverschrijdend personeel. We gaan uitvoerig in op de wetgeving, aandachtspunten en actualiteiten rond sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht en oudedagsvoorzieningen. Zowel uitzending, inzending als grensarbeid. Expatmanagement voor HR-managers en adviseurs.

Tijd: 10.00 - 13.15 uur
Locatie: Online webinar

De regels betreffende het detacheren van werknemers binnen de EU zijn de afgelopen jaren meermaals gewijzigd en aangevuld. Tijdens deze ochtend gaan we in op de achtergronden van de richtlijn, de verplichtingen voor organisaties, bijbehorende sancties en geven we een diepgaande update van de nieuwe regels, waaronder de meldplicht WagwEU en wat dit voor organisaties inhoudt.

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Plaats: Woerden

Netto-beloningen, tax-equalisation, salary-split, inkomstenverhouding, 30%-regeling etc. zijn termen die we bij grensoverschrijdende werknemers veel tegenkomen. Wat betekenen ze precies, hoe bereken je ze en hoe verwerk je deze berekeningen in de loonaangifte? Deze en andere specifieke grensoverschrijdende problematiek bij een salarisadministratie komen tijdens deze studiedag aan de orde.

Tijd: 9.30 - 15.15 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Studiedag over de juridische aspecten van het werken met lokale werknemers, bij detachering of het opzetten van een vestiging in Frankrijk. Sociale verzekeringswetgeving, loonbelasting, arbeidsrecht en aanvullende arbeidsvoorwaarden voor lokale werknemers, de regels wat betreft detachering en de diverse opties voor een mogelijke lokale vestiging.

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Seats2meet LocHal
Stad: Tilburg

We behandelen de hoofdlijnen van het Belgische arbeidsrecht, toegespitst op Nederlands-Belgische situaties, met extra aandacht voor de opvallendste verschillen met het Nederlandse systeem. Waar nodig gaan we ook in op de systematiek van Belgische sociale verzekeringen. Zowel de theorie als de praktijk worden behandeld.

Tijd: 16.00 - 18.30 uur
Locatie: Verkadefabriek (of via Zoom)
Stad: 's-Hertogenbosch

Maandelijkse bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van internationale loonheffing onderling worden doorgenomen. De deelnemers bespreken de belangrijkste actualiteiten in jurisprudentie en literatuur en door henzelf ingebrachte praktijkgevallen.

Schriftelijke cursus
In 14 delen
Start: wanneer u wilt

Een schriftelijke cursus in 14 delen. Expatriate management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor een succesvol Expatriate Management. (I.s.m. International Management Forum.)