De 30%-regeling (expatregeling)

Tijd: 09.30 - 12.45 uur
Locatie: Kasteel Woerden
Stad: Woerden

Hoe ziet de 30%-bewijsregel er uit voor expats die naar Nederland worden gehaald, worden uitgezonden, of van inhoudingsplichtige wisselen? Wanneer is deze regeling van toepassing en wanneer juist niet? Hoe dient de 30%-bewijsregel te worden toegepast? Alles over de huidige 30%-bewijsregel en de relevante jurisprudentie.

 • Omschrijving Open or Close

  Voor u als werkgever of fiscaal dienstverlener is het voorbereiden en indienen van een verzoek 30%-bewijsregel voor ingekomen werknemers niet altijd een pretje. Bij de voorbereiding zullen er bij u ongetwijfeld vragen opkomen. Uw vragen zullen in deze cursus worden beantwoord. Aan de hand van een eenvoudig stappenplan met ja- en nee-vragen wordt u wegwijs gemaakt in de materie van de 30%-bewijsregel. Van aanwerving tot de kortingsregeling, alle facetten komen aan bod. Daarnaast zal er met u worden gekeken naar de toepassing van de 30%-bewijsregel. Na deze cursus zult u in staat zijn een redelijke inschatting te maken of uw werknemer respectievelijk client recht heeft op de toepassing van de 30%-bewijsregel en hoe u deze dient toe te passen.

  Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en die mag u ook vooraf per mail aanleveren (info@grensoverschrijdendwerken.nl).

  Tijdens dit seminar bespreken we uitvoerig ondermeer de volgende punten:

  • Expatregeling sedert 1 januari 2012 (alle elementen)
  • Jurisprudentie m.b.t. de regeling
  • Extraterritoriale kosten en de Werkkostenregeling
  • Schoolgelden internationale scholen
  • Partiële buitenlandse belastingplicht
  • Aanvraagprocedure
  • Toepassing van de 30%-bewijsregel
 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens deze studieochtend is de heer mr. S.J.A. Phoa.

  Steven Phoa is werkzaam als fiscalist loonheffingen internationaal bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland te Heerlen. Hij is als specialist binnen de Belastingdienst nauw betrokken bij het gehele proces van de 30%-bewijsregel.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  Deel 1

  - Relevante wet- en regelgeving
  - Hoofdregel: ETK
  - Een terugblik in het verleden
  - Stappenplan 30%

  • Stap 1: werknemer
  • Stap 2: aanwerving

  10.45 uur  Pauze

  11.00 uur  Deel 2

  - Stappenplan 30%

  • Stap 3: 150 km-criterium
  • Stap 4: specifieke deskundigheid
  • Stap 5: indiening tijdig en gezamenlijk verzoek & bepalen maximale looptijd bewijsregel
   - Update laatste stand van zaken: het eerste jaar na de verkorting van de looptijd
  • Stap 6: kortingsregeling
  • Stap 7: einde looptijd bewijsregel
  • Gepromoveerden
  • Wisseling van werkgever

  - De grondslag van de 30%-bewijsregel
  - Hoe dien ik een compleet resp. volledig verzoek in?
  - De partieel buitenlandse belastingplicht
  - Schoolgelden voor internationale scholen
  - Eindcasus 30%

  12.45 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Deze studieochtend is bedoeld voor medewerkers en adviseurs van bedrijven (grote of kleine) die regelmatig werknemers naar het buitenland uitzenden of juist buitenlandse werknemers naar Nederland halen. Dus voor:

  • HR-managers
  • Personeel- en organisatieadviseurs
  • Fiscalisten/belastingadviseurs
  • Advocaten
  • Arbeidsrechtjuristen
  • Loon- en salarisadministrateurs
  • Accountants
  • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Emigratiebegeleiders
  • etc.
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 15 maart 2022, 09.30 - 12.45 uur.

  Locatie
  Kasteel Woerden
  Kasteel 3
  3441 BZ Woerden

  Kasteel Woerden bevindt zich op slechts vijf minuten met de auto vanaf de A12 afrit Woerden en op enkele minuten lopen vanaf NS station Woerden. Parkeren is mogelijk op het eigen parkeerterrein achter het kasteel (kosteloos), loop dan om de slotgracht naar de ingang.

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 435,- (excl. btw). Dit is inclusief handouts, koffie/thee, lunch en parkeren. U ontvangt tevoren een factuur.

  PEs2021 25

  PE-punten (geef gewenste punten s.v.p. aan op uw inschrijfformulier):
  NIRPA/RPP: ca. 42 punten in aanvraag
  RB: 3 punten in aanvraag
  NOB: 3 punten (vaktechnisch). Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ook het aantal uren is vermeld.
  NOvA: 3 punten (PO). Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NBA: 3 punten. Accountants kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOAB: punten alleen op verzoek

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u € 100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.