Excessief lenen

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Online webinar

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap moet voorkomen dat aanmerkelijk belanghouders, zoals dga's, belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen door te lenen van hun eigen vennootschap. We gaan aan de hand van diverse voorbeelden en praktijksituaties volop in op de voorgestelde regeling, zowel op de nationale als internationale aspecten.

 • Omschrijving Open or Close

  Al bij het pakket Belastingplan 2019 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aangekondigd. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat aanmerkelijk belanghouders waaronder directeur-grootaandeelhouders, belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen door te lenen van hun eigen vennootschap. Het voorstel heeft sedertdien al veel pennen in beweging gebracht in de fiscale literatuur. De beoogde ingangsdatum van de regeling was 1 januari 2022. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is ondertussen met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Het wetsvoorstel is thans in voorbereiding bij de Tweede Kamer. Tijdens dit webinar zal aan de hand van diverse voorbeelden en praktijksituaties volop worden ingegaan op de voorgestelde regeling, zowel op de nationale als internationale aspecten.

  Het wetsvoorstel beoogt te voorkomen dat de DGA meer dan € 500.000 leent bij zijn eigen BV. De wet moet formeel nog worden aangenomen, maar gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. De wet lijkt wel (te) ruim van opzet, kan leiden tot dubbele belastingheffing en maakt veelal aanpassing van de bestaande financieringswijze noodzakelijk. Iets wat niet altijd eenvoudig is en zeker de nodige tijd vergt. Van belang is dan ook om hier al vroegtijdig op te anticiperen. In deze cursus wordt ingegaan op het wettelijk kader, de nationale aspecten maar ook de internationale aandachtspunten, in het bijzonder de (r)emigrerende aanmerkelijkbelanghouder. Daarbij wordt de theorie gekoppeld aan de (on)mogelijkheden in de praktijk.

  Zo wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Algemene inleiding regelgeving
  • Wie binnen de scope van de wet valt
  • De belastinggevolgen in nationaal verband, dubbele heffing
  • Oplossingsrichtingen in de praktijk
  • De  regeling bezien in internationaal verband, de houdbaarheid onder belastingverdragen
  • De impact op en mogelijkheden voor de (r)emigrerende DGA-AB houder


  Deze studiebijeenkomst is met name bedoeld voor fiscalisten en belastingadviseurs, financieel adviseurs, administratieconsulenten en vermogensplanners.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten bij deze cursus zijn mr. C.L.M. Brouwers en mr. K.A. van Heerewaarden.

  Corné Brouwers is specialist vermogende particulieren, DGA’s en IB-ondernemers. Hij is werkzaam als strategisch coördinator van het Landelijk team Zeer Vermogende Personen bij de Belastingdienst/Grote ondernemingen. Binnen de Belastingdienst is hij tevens lid van de Kennisgroep Aanmerkelijk belang. Voorts is hij docent bij het Register Belastingadviseurs, auteur bij de Vakstudie van Kluwer en annotator van arresten en uitspraken bij fiscaal weekblad NLFiscaal.

  Kurt van Heerewaarden is Tax Manager International/Belgiëdesk bij Van Oers en lid van de Raadgevende Commissie Grensoverschrijdend Werken & Ondernemen NL-BE. Kurt is gespecialiseerd in de fiscale en sociale problematiek op het snijvlak van de grensoverschrijdende arbeid, advisering aan bedrijven die vanuit het buitenland (o.a. België) in Nederland en vice versa activiteiten wensen te ontplooien. Zijn werkzaamheden bestaan voorts uit de fiscale planningsmogelijkheden en structuren voor NederBelgen en grensarbeiders, zoals het adviseren bij de aankoop van buitenlands onroerend, internationale estate planning, bedrijfsstructureringen en advisering in het kader van emigratie en remigratie.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  Deel 1

  • Algemene inleiding regelgeving
  • Wie binnen de scope van de wet valt
  • De belastinggevolgen in nationaal verband, dubbele heffing
  • Oplossingsrichtingen in de praktijk

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Deel 2

  • De regeling bezien in internationaal verband, de houdbaarheid onder belastingverdragen
  • De impact op en mogelijkheden voor de (r)emigrerende DGA-AB houder
  • Praktijkvragen

  12.45 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Financieel adviseurs
  • Administratieconsulenten
  • Vermogensplanners
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Donderdag 4 februari 2021, 9.30 - 12.45 uur

  Inlog

  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten van deze studieochtend bedragen € 395,- (excl. btw). Dit is inclusief de gebruikte presentatie, die u digitaal wordt verstrekt. U ontvangt een factuur.

  PE-punten
  NOB
  : Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  RB: 3 punten fiscaal.
  NOvA: Advocaten kunnen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NBA: Op verzoek kunnen wij NBA-punten verstrekken (3 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NIRPA: Alleen op verzoek.
  NOAB: Alleen op verzoek.

  PEs2020

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.