Grensoverschrijdend werken actualiteiten en (wets)wijzigingen 2022

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2021 en per 1 januari 2022 zijn weer vele regelingen gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen voor 2022 en daarna, nieuwe belastingverdragen en jurisprudentie in 2021 vragen aandacht. Tijdens dit webinar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de diverse wijzigingen.

 • Omschrijving Open or Close

  De wetswijzigingen voor 2022, de nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2021 betreffende de grensoverschrijdende sociale zekerheid en belastingen vragen opnieuw aandacht, om de internationale gevolgen voor werknemers en werkgevers in kaart te brengen.

  In de loop van 2021 is veel jurisprudentie verschenen inzake sociale zekerheid en internationale fiscaliteit. Het Belastingplan 2022, de wijziging van de IACK, de regelingen voor vervroegde uittreding die in steeds meer CAO is opgenomen, de heffing over aandelenopties en de gewijzigde belastingverdragen (o.a. Rusland, Liechtenstein en Oekraïne) bevatten nieuwe regelgeving voor de korte en langere termijn.
  Het bedrag ineens uit de wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen komt dichterbij. Ook de RVU vraagt in internationale situaties aandacht, nu RVU’s in steeds meer CAO’s zijn opgenomen.
  Ook publicaties en parlementaire stukken bevatten belangwekkend nieuws o.a. de handreiking vergoeding werkelijke extraterritoriale kosten, waardering verzorgen aangifte IB door werkgever.
  De jurisprudentie heeft zich in 2021 ook weer uitgesproken over heel veel punten die de grensoverschrijdende werknemer of gepensioneerde raken, zoals toepassing 30%-regeling in de aangifte IB, aanwijzing Belgische pensioenregeling, kostenvergoedingen buitenlandse werkgever, verrekening buitenlandse bronheffing artiesten-BV, de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, werken in meerdere landen en de Belgische pensionado’s.

  Als extra kijken we ook nog even terug naar 2021.

  De aangifte 2021 staat weer voor de deur. Welke jurisprudentie, lopende procedures zijn van belang voor de aangifte 2021 van grensoverschrijdende werknemers? Op welke punten is in de loop van 2021 een en ander gebeurd? De covid-19-maatregelen blijven om speciale aandacht vragen. De afspraken die Nederland heeft gemaakt met Duitsland en België moeten verwerkt worden. Hoe pakt het keuzerecht uit? U krijgt de nodige informatie om te komen tot een juiste aangifte of een goed advies.

  Tijdens dit seminar brengt mr. Carlo Douven u weer geheel op de hoogte, zowel van de wijzigingen in 2022 t.b.v. uw advieswerk, als van de wijzigingen uit 2021, t.b.v. de binnenkort weer komende belastingaangiftes. Na deze dag bent u weer helemaal bij over de ontwikkelingen bij het grensoverschrijdend werken en wonen van de afgelopen 12 maanden en bent u klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.45 uur         Ontvangst

  10.00 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2022

  Met onder andere:

  Wetsvoorstellen

  • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  • Wijziging belastingheffing opties
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting


  Nieuwe verdragen

  • Belastingen: o.a. Liechtenstein en Oekraine


  Beleid

  • De handreiking vergoeding werkelijke extraterritoriale kosten
  • Waardering van verzorgen aangifte IB door werkgever


  Jurisprudentie Europese Hof van Justitie

  • Werken in meerdere landen versus detachering (format II)


  Jurisprudentie

  • Toepassing 30%-regeling in de aangifte IB
  • Aanwijzing Belgische pensioenregeling
  • Kostenvergoedingen buitenlandse werkgever
  • Verrekening buitenlandse bronheffing artiesten-BV
  • De kwalificerende buitenlandse belastingplicht
  • Belgische pensionado’s


  Covid-19

  • Afspraken met Duitsland en België
  • Sociale zekerheid en Covid-19


  12.15 uur         Lunchpauze

  12.45 uur         Vervolg en Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2021 in relatie tot de belastingaangifte


  14.45 uur         Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Het seminar “Fiscale Wetswijzigingen Internationaal” is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 15 februari 2022, 10.00 - 14.45 uur

  Locatie
  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Verkadefabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren.

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 495,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief handouts, koffie, thee, lunch en parkeren. U ontvangt tevoren een factuur.

  PEs2021 25

  PE-punten
  RB: 4 punten fiscaal
  in aanvraag
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 4 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 4 punten.)
  NIRPA: 40 punten (scholing-kennis) in aanvraag
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (4 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.