Grensoverschrijdend werken actualiteiten en (wets)wijzigingen 2021

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Online webinar

Covid-19, Brexit, AFMB, Notitie Fiscaal verdragsbeleid, belastingverdrag Zwitserland etc. In de loop van 2020 en per 1 januari 2021 zijn weer vele regelingen gewijzigd, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. Ook de belastingplannen 2021 en jurisprudentie in 2020 vragen aandacht. Tijdens dit webinar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de wijzigingen.

 • Omschrijving Open or Close

  De wetswijzigingen voor 2021, de nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2020 en 2021 betreffende de sociale zekerheid en belastingen vragen opnieuw aandacht, om de internationale gevolgen voor werknemers en werkgevers in kaart te brengen.

  In de loop van 2020 is veel jurisprudentie verschenen inzake sociale zekerheid en internationale fiscaliteit. Het Belastingplan 2021, de notitie verdragsbeleid 2020 en de gewijzigde belastingverdragen (o.a. Zwitserland en Ierland) bevatten nieuwe regelgeving voor de korte en langere termijn. Ook de Covid-19 maatregelen hebben grensoverschrijdende aspecten. De gemaakte afspraken van Nederland met België en Duitsland bieden keuzemogelijkheden. Wat is de beste keuze en hoe verhoudt zich dit bijv. met de kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Uiteraard komt ook de Brexit aan de orde. Hoe pakt de nieuwe Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen uit, die de mogelijkheid biedt tot gedeeltelijke afkoop van het pensioen internationaal?
  Ook de parlementaire stukken, o.a. kamervragen en knelpuntenrapportage (toepassing overheidsartikel, discoördinatie belasting- en premieheffing, invoering WIEG) bevatten belangwekkend nieuws.
  De rechterlijke macht heeft zich in 2020 ook weer uitgesproken over heel veel punten die de grensoverschrijdende werknemer of gepensioneerde raken. Te denken valt aan de jurisprudentie over de vergoedingen van piloten, pensionado’s in Portugal, inkomensafhankelijke heffingskortingen, AFMB, EU-recht, etc.

  Als extra kijken we ook nog even terug naar 2020.

  De aangifte 2020 staat weer voor de deur. Welke jurisprudentie, lopende procedures zijn van belang voor de aangifte 2020 van grensoverschrijdende werknemers? Op welke punten is in de loop van 2020 een en ander gebeurd, waarbij vooral de covid-19-maatregelen vragen om speciale aandacht. De afspraken die Nederland heeft gemaakt met Duitsland en België moeten verwerkt worden. Hoe pakt het keuzerecht uit? U krijgt de nodige informatie om te komen tot een juiste aangifte of een goed advies.

  Tijdens dit webinar brengt mr. Carlo Douven u weer geheel op de hoogte, zowel van de wijzigingen in 2021 t.b.v. uw advieswerk, als van de wijzigingen uit 2020, t.b.v. de binnenkort weer komende belastingaangiftes. Na deze dag bent u weer helemaal bij over de ontwikkelingen bij het grensoverschrijdend werken en wonen van de afgelopen 12 maanden en bent klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  10.00 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2021

  Met onder andere:

  Wetsvoorstellen

  • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  • Excessief lenen bij de eigen BV


  Nieuwe verdragen

  • Belastingen: Ierland, Algerije en Zwitserland
  • Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020


  Beleid

  • Discoördinatie belasting- en premieheffing
  • Toepassing overheidsartikel bij thuiswerkende ambtenaar


  Europa

  • Infractieprocedure internationale waarde-overdracht
  • DAC 7 - Internationale gegevensuitwisseling digitale platformen
  • DAC 6 – Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies


  Jurisprudentie Europese Hof van Justitie

  • Verzekeringsplicht bij wonen binnen de EU en werken in derde-land voor een EU-werkgever
  • Mini-job in Duitsland en gevolgen sociale zekerheid


  Jurisprudentie

  • Pensioenartikel in het belastingverdrag met Portugal en België
  • Inkomensafhankelijke heffingskortingen en buitenlands inkomen
  • Vergoedingen van buitenlandse piloten en vrachtwagenchauffeurs


  Brexit


  12.15 uur         Lunchpauze

  12.45 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2020 in relatie tot de belastingaangifte


  14.45 uur         Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Het seminar “Fiscale Wetswijzigingen Internationaal 2019 en 2020” is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Donderdag 28 januari 2021, 10.00 - 14.45 uur

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 435,- (excl. btw). Dit is inclusief de gebruikte presentatie, die u digitaal wordt verstrekt. U ontvangt een factuur.

  PE-punten
  RB: 4 punten fiscaal

  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 4 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 4 punten.)
  NIRPA: 40 punten (scholing-kennis).
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (4 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.