Internationaal werken en de loonadministratie

Tijd: 9.30 - 15.30 uur
Locatie: Willem II Fabriek
Plaats: 's-Hertogenbosch

Netto-beloningen, tax-equalisation, salary-split, inkomstenverhouding, 30%-regeling etc. zijn termen die we bij grensoverschrijdende werknemers veel tegenkomen. Wat betekenen ze precies, hoe bereken je ze en hoe verwerk je deze berekeningen in de loonaangifte? Deze en andere specifieke grensoverschrijdende problematiek bij een salarisadministratie komen tijdens deze studiedag aan de orde. We bieden u hierbij de keuze welke onderwerpen (salarysplit, 30%-regeling en/of thuiswerken) we gedurende de middagsessie verdiepen.

 • Omschrijving Open or Close

  Loonaangifte doen in een tijd dat het grensoverschrijdend werken voortdurend toeneemt, vraagt van de salarisadministrateur om steeds meer kennis van de internationale spelregels. In de internationale praktijk komen we veel termen tegen die vragen kunnen oproepen, zoals: belastingverdragen, sociale zekerheidsverdragen, salary-split, woonland, tax protection, tax equalisation, (aftopping) 30%-regeling etc. Tijdens deze studiedag gaan onze sprekers in op deze onderwerpen waar salarisadministrateurs regelmatig mee van doen kunnen hebben. Ook gaan we in op de internationale aspecten van het voorstel om het begrip ‘inkomstenverhouding’ eenduidiger te gaan definiëren.

  Netto-beloningen, tax-equalisation, salarysplit etc. zijn termen die bij werknemers die Grensoverschrijdend Werken veel voorkomen. Wat betekenen ze precies, hoe bereken je ze en hoe verwerk je ze in de loonaangifte? Deze en andere specifieke grensoverschrijdende problematiek komt bij deze studiedag aan de orde, waarbij we laten zien hoe deze verwerkt moeten worden in de loonaangifte.

  Er zijn dus onderwerpen in overvloed. Vandaar dat u voor de middagsessie kunt kiezen uit de onderwerpen salarysplit, 30%-regeling, thuiswerken en actualiteiten.

  We behandelen onder meer:

  • Toepassing belastingverdragen in de loonaangifte
  • Beoordelen waar een werknemer sociaal verzekerd is
  • Woonplaats en internationale heffingen
  • Salary split - Wat is dat en wat zijn de gevolgen in de loonaangifte?
  • Woonplaats van de werknemer
  • Thuis werken als grensarbeider - Welk risico loopt de werknemer en de werkgever?
  • Tax protection, tax equalisation en netto-beloningen
  • 30%-regeling
  • Actualiteiten van belang voor de payroll
 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens dit praktische seminar zijn Ronald Jansen en Carlo Douven.

  Mr. R. (Ronald) Jansen is zelfstandig adviseur loonheffingen. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de begeleiding van werkgevers op het vlak van de Nederlandse loonheffingen bij internationale tewerkstellingen.

  Mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur  Ontvangst

  09.30 uur  De woonplaats

  Zonder juiste woonplaatsbepaling kan geen goede loonaangifte worden gedaan. Hoe bepaal je de woonplaats van een werknemer? Welke gegevens mag je daarbij vragen van de werknemer en hoe past dat in de AVG? Wat zijn de gevolgen als de werkgever de woonplaats fout vaststelt? Ook gaan we in op de verleggingsregeling, buitenlandse inhoudingsplichtigen en het werknemersbegrip bij niet-inwoners.

  10.15 uur  Belastingverdrag

  Wat is een belastingverdrag en wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de loonaangifte? We zullen vooral de verdeling van het heffingsrecht bij inkomsten uit dienstbetrekking toelichten. Hoe verwerk je de verdragstoepassing in de loonaangifte?

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Sociale zekerheid

  Waar is een werknemer die woont in een ander land dan hij werkt (grensarbeider) of werkt in meerdere landen sociaal verzekerd? Hoe verwerk je dat in de aangifte LH en wat zijn de gevolgen voor de werkgever en de werknemer?

  In het middagdeel worden de onderwerpen behandeld waar de groep voor gekozen heeft. De keuze bestaat uit: salarysplit, 30%-regeling en thuiswerken over de grens.

  12.00 uur  Middagdeel

  Salary split

  Wanneer spreken we van een salary split en waardoor wordt dit fenomeen veroorzaakt? Dat zullen we door middel van praktijkvoorbeelden laten zien. Daarnaast bespreken we hoe een salary split in de loonaangifte verwerkt kan worden. We passen dan de regels toe die eerder in de ochtend zijn behandeld.

  30%-regeling

  We behandelen de 30%-regeling en gaan specifiek in op de actualiteit waarbij de aftopping van de 30%-regeling en het keuzerecht aan de orde komt.

  Thuis werken

  De gevolgen van thuis werken in een grensoverschrijdende situatie wijken altijd af van een zuivere binnenlandse situatie. Wat zijn de risico’s en gevolgen voor de werkgever en de werknemer?

  12.45 uur  Lunch

  13.30 uur  Vervolg middagdeel

  15.00 uur  Vragen

  15.30 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studiedag is specifiek bedoeld voor payroll-, belonings- en HR-professionals en belastingadviseurs die regelmatig te maken hebben met buitenlandse werknemers, grensarbeiders, of Nederlandse werknemers die voor korte of langere tijd naar het buitenland worden uitgezonden.
  Speciaal voor degenen die betrokken zijn bij, of verantwoordelijk zijn voor, de salarisadministratie van internationale medewerkers.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Dinsdag 12 maart 2024, 9.30 - 15.30 uur (met ontvangst vanaf 9.15 uur)

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 479,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en parkeren. De naslagdocumentatie krijgt u achteraf digitaal toegestuurd. U ontvangt tevoren een factuur.

  Locatie
  Willem II Fabriek
  Boschdijkstraat 100
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Willem II Fabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch. Als u met de auto komt, kunt u direct bij het gebouw parkeren, op P1, P2 of P3 (u ontvangt van ons een uitrijkaart).

  PE-punten in aanvraag
  NIRPA: 75 punten (scholing-kennis)
  Register Belastingadviseurs (RB): 2,5 punten fiscaal en 2,5 punt niet-fiscaal
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten).
  NOAB: 5 punten
  NBA: Volgens de recente regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten).
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten PO).

   

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.