Global mobility, DAC's en constructies

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Online webinar

Tijdens deze studieochtend gaan we met u grensoverschrijdende constructies bespreken. Van belang in verband met uw meldingsplicht bij de Belastingdienst van deze constructies. Ook brengen we u op de hoogte van veel gebruikte en gemelde constructies. Wat is er in de markt gaande en mogelijk? We hebben het dan onder meer over de constructies die zijn opgekomen in het kader van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (de Mandatory Disclosure Rules, DAC 6) en de inventarisatie van constructies door de Belastingdienst. Ook staan we stil bij de gegevensuitwisseling rond crypto’s (DAC 8).

 • Omschrijving Open or Close

  Het thema ‘grensoverschrijdende constructies’ staat in de aandacht. Op 1 januari 2021 is de meldingslicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies (Mandatory Disclosure Rules/DAC 6) in werking getreden die gegevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten mogelijk maakt. De gegevensuitwisseling met crypto’s staat ook in de steigers. Ook is eind 2022 een internetconsultatie en onderzoek van de Belastingdienst gestart naar grensoverschrijdende constructies. De grensoverschrijdende constructies die met de loon- en inkomensheffingen samenhangen gaan we met u bespreken.

  Aan bod komen:

  - Gegevensuitwisseling tussen Europese lidstaten: het kader wordt geschetst waarbij vervolgens nader wordt ingegaan op:

  • Richtlijn Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (Mandatory Disclosure Rules/DAC 6):  wat zijn meldenswaardige constructies, wat is het doel en wat betekent het voor u als adviseur? Na een toelichting op deze richtlijn worden de eerste resultaten en praktijkbevindingen besproken.
  • DAC 8: voorstel van de Europese Commissie om met ingang van 1 januari 2026 te komen tot gegevensuitwisseling met betrekking tot crypto’s, maar ook ter zake van high net worth individuals. Wij praten u bij over het voorstel en mogelijke impact ervan voor de praktijk.

  - Inventarisatie grensoverschrijdende constructies: wij staan stil bij de constructies die in het kader van de internetconsultatie en het onderzoek van de Belastingdienst zijn aangedragen. Gedacht kan worden aan de partiële buitenlandse belastingplicht, schijnconstructies en woonplaatsconstructies.​ We staan dan zeker stil bij de status A1-verklaring, rapport buitenlandse arbeid van de Belastingdienst en rechtspraak. Ook de 'meldplicht' in het kader van de WagwEU en de evaluatie daarvan geven goede inzichten in grensoverschrijdende constructies.

 • Sprekers Open or Close

  De sprekers tijdens dit webinar zijn de heer mr. B. (Bastiaan) M.M. Diddden en mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven

  Bastiaan Didden is werkzaam als bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in een vaktechnische functie. In 2019 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht met het fiscale proefschrift ‘Grensoverschrijdende kwalificatieproblematiek: tussen sociale zekerheid en aanvullend pensioen’. Hij verzorgt regelmatig presentaties en hij heeft diverse (co-)publicaties op zijn naam staan.

  Carlo Douven is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  Gegevensuitwisseling in Europees verband, met focus op DAC 6 en DAC 8

  • Constructies in het kader van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (DAC 6)
  • Vooruitblik op de in de steigers staande gegevensuitwisseling van crypto’s (DAC 8)

  10.45 uur  Pauze

  10.55 uur  Inventarisatie grensoverschrijdende constructies

  • Inventarisatie van de grensoverschrijdende constructies

  12.00 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Dit webinar ''Grensoverschrijdende constructies'' is men name bedoeld voor adviseurs en professionals die betrokken zijn bij advisering internationale global mobility en die willen worden bijgepraat over de betekenis van gegevensuitwisseling en actualiteiten met betrekking tot constructies.

  Ondermeer:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Advocaten
  • Financieel adviseurs
  • Salarisadministrateurs
  • HR-managers
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Dinsdag 18 april 2023, 9.30 - 12.00 uur.

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen € 379,- (excl. btw). Dit is inclusief de gebruikte presentatie en eventuele naslaginformatie, die u digitaal worden verstrekt. U ontvangt tevoren een factuur.

  PE-punten:
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld
  Register Belastingadviseurs (RB): punten fiscaal in aanvraag
  NBA: Volgens de regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld
  NIRPA: alleen op verzoek (scholing-kennis)
  NOAB: alleen op verzoek

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.